Sundhedssektoren kan blive bedre til at beskrive deres behov

Sundhed

26/03/2020 11:29

Lotte Overbjerg

Ofte kommer initiativet til et projekt i Syddansk OPI-pulje fra en virksomhed, der har fået en god ide. Men i projektet VR Trainer er ideen og projektet udviklet i tæt samarbejde mellem de offentlige parter og virksomheden.

Nyt projekt i Syddansk OPI-pulje skal gøre det nemmere for nyuddannede sygeplejersker – og sygeplejersker, der skifter job – at lære procedurer og arbejdsgange på deres nye arbejdsplads.

Udfordringen, der ligger til grund for ideen til dette projekt, ligger på Odense Universitetshospital (OUH) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Her oplever man ofte, at studerende og nyuddannede sygeplejersker er usikre og føler, de mangler hands on-erfaring, når de kommer direkte fra uddannelsen og skal begynde i deres første job. 

- Odense Universitetshospital ansætter mange dygtige nyuddannede sygeplejersker, og i samarbejde med UCL vil vi gerne skabe de bedste forhold, så sygeplejerskerne føler sig klar til at indgå i deres nye job. Derfor har vi nu fundet en løsning, som forhåbentlig kan reducere den usikkerhed, nogle medarbejdere har, så de kan bruge deres kompetencer optimalt, forklarer Mads Thorup Langelund, der er fælles innovationskonsulent på OUH og UCL.

Træn procedurerne med virtual reality

Sammen med virksomheden Wacky Studio fra Odense er OUH og UCL - repræsenteret ved Mads Thorup Langelund - ved at udvikle og teste løsningen VR Trainer, hvor studerende i forbindelse med deres undervisning og medarbejdere og nyuddannede sygeplejerske kan gennemgå og lære en række procedurer via virtual reality. Både uerfarne og erfarne sygeplejersker, studerende og undervisere med forskellige teknologiske forudsætninger skal være med til at udvikle og kvalificere løsningen. Dermed kan de træne deres færdigheder og rutiner så virkelighedsnært som muligt, herunder begå en masse fejl uden konsekvens, inden de står med patienterne. VR Trainer er en virtuel træningsbane til kliniske procedurer – konkret indebærer projektet en virtuel gennemgang af en sondeanlæggelse. Ambitionen er at kvalificere en lang række andre kliniske procedurer.

Fortæl os hvad I har brug for

Christian Nørrelund, designer og medstifter af Wacky Studio, er glad for, at OUH og UCL har vist et stort initiativ og engagement i ansøgningsprocessen til OPI-projektet og har været med til at beskrive udfordringer og rammerne for VR Trainer.

- I andre projekter har vi selv som virksomhed skulle analysere et behov og finde en kontaktperson, der kunne se fordelene i vores ide. Det er en lang proces. I dette projekt har OUH og UCL sammen beskrevet den udfordring, de står med, og i fællesskab har vi udviklet ide og projekt. Det har betydet, at vi straks har kunnet byde ind med løsningsforslag, og sammen har vi ret hurtigt udviklet rammerne for VR Trainer, forklarer Christian Nørrelund.

Derfor ser han en klar fordel i, at sundhedssektoren bliver bedre til at beskrive deres behov og ønsker til udviklingsprojekter, for at virksomhederne bedre kan målrette deres løsninger til de udfordringer der er

- Fortæl hvad jeres udfordringer er. Vi er en masse små og mellemstore virksomheder, der er klar til at hjælpe, og mange af os arbejder bedst med en udfordring foran os, forklarer Christian Nørrelund.

Vi skal presse på og ikke give op

Wacky Studio har produceret flere VR-løsninger med job-træning til industrien, men det har altid været en stor opgave at finde en offentlig partner. Christian Nørrelund føler, at virksomheden har banket forgæves på mange døre, og at det er vanskeligt at finde vej til beslutningstagerne, særligt i sundhedssektoren. Nu hvor Wacky  Studio er blevet en del af OPI-projektet sammen med både OUH, UCL og Nordfyns Kommune, er Christian Nørrelund glad for endelig at have fundet gode offentlige samarbejdspartnere.

- Sundhedssektoren og resten af det offentlige er en stor potentiel partner for os. Med OPI-projektet kan vi se, at det KAN lykkes at få en offentlig partner, og at det fungerer rigtig godt, når vi sammen udvikler ide og løsning. Vi har allerede fået meget værdifuld viden fra partnerne, siger Christian Nørrelund.

Klar til test i Nordfyns Kommune og af undervisere og studerende på UCL

Første skridt er at validere og kvalificere løsningen på afdeling S på OUH. På afdelingen pågår aktuelt en lang række digitaliseringsprojekter via projektet Digital Vision. Herefter skal VR Trainer testes af sygeplejersker i Nordfyns Kommune og undervisere og studerende på UCL for at målrette løsningen til undervisningsscenarier i kommune og på en uddannelsesinstitution.

- Vi glæder os til at se løsningen blive brugt. Der er en masse kliniske procedurer, som sygeplejerskerne skal kende til som en del af deres kerneopgave. Mange procedurer vil kunne konverteres direkte til et VR-miljø og give en mere virkelighedsnær fornemmelse af proceduren. Derfor er det oplagt, at der kommer en træningsløsning, som både studerende, nyuddannede og sygeplejersker, der skifter job, kan bruge til at være mere parat til den virkelighed, der venter, siger Mads Thorup Langelund, Fælles Innovationskonsulent på OUH og UCL.

Gode råd om opstart på OPI-projekter fra Mads Thorup Langelund og Christian Nørrelund:

●      Det kan være en fordel, hvis ideen udvikles i fællesskab mellem den offentlige og den private part.

●      Partnerskaber kan opstå tilfældigt, så bliv ved med at presse på.

●      Læs mere om opstart af OPI-projekter i Welfare Techs OPI Guide.

Fakta om OPI-projektet VR Trainer

●      OUH, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Nordfyns Kommune og Wacky Studio er alle partnere i projektet VR Trainer.

●      VR Trainer  er  en virtuel træningsbane til kliniske procedurer.

●      VR-løsningen kan og skal ikke afløse praktisk træning.

Fakta om offenlig-privat innovation:

●      OPI er en forkortelse for offentlig-privat innovation.

●      Læs alt om OPI i Welfare Techs OPI Guide.

●      Syddansk OPI-puljen består af 10 millioner kroner fra den Europæiske Regionalfond.

●      Syddansk OPI-pulje yder støtte til samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forsknings- og videninstitutioner i Region Syddanmark.

Odense Universitets Hospital, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Nordfyns Kommune er alle medlemmer af Welfare Tech.

Mest Læste

Annonce