Total afleverer sin tilladelse til skifergas-efterforskning i Nordjylland

Det franske olieselskab Total opgiver endegyldigt sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Total har formelt tilkendegivet, at man vil tilbagelevere sin tilladelse til Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren vil ikke udstede nye tilladelser, førend en evaluering ligger klar.

Der er ikke nok skifergas i den nordjyske undergrund ved Dybvad til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt. Det er konklusionen på efterforskningsboringen i Dybvad ved Vendsyssel, som blev gennemført i 2015.  Dermed er der sat et foreløbigt punktum for skifergas i Danmark.

”Jeg noterer mig, at Total har afleveret sin tilladelse. Det er ærgerligt for statskassen, som kunne have nydt godt af en ny indtægtskilde i en tid, hvor vi ser stærkt faldende indtægter fra Nordsøen. Omvendt er jeg glad for, at borgerne i Dybvad nu har fået klarhed over, at Total ikke vil fortsætte arbejdet i området”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren afventer evaluering    
Regeringen har videreført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas. Det var den daværende regering, der indførte stoppet 2012 for at sikre, at efterforskningen og indvindingen af skifergas kan ske sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.
 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt igangsætter nu en evaluering, hvor erfaringerne fra boringen i Nordjylland vil indgå.
 
”Jeg vil afvente evalueringens konklusion, før nye tilladelser kan komme på tale. Jeg ser dog stadig gerne, at selskaber investerer i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og på land, så længe aktiviteterne kan ske sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Jeg synes ikke, vi skal fraskrive os fremtidige muligheder for efterforskning og indvinding af skifergas. Både af hensyn til Danmarks forsyningssikkerhed og med tanke på muligheden for indtægter fra en eventuel indvinding af skifergas i den danske undergrund”, siger Lars Chr. Lilleholt.
 
Fakta
  • I juni 2010 tildelte daværende klima- og energiminister Lykke Friis to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, hvor det efterforskningsmæssige mål er skifergas til Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden.
  • I efteråret 2013 gennemførte Total overflyvninger af Nordsjælland for at foretage en såkaldt aero-gravimetrisk undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen konkluderede Total i 2015, at yderligere efterforskningsaktiviteter efter gas i skiferlag ikke havde nogen positiv teknisk eller økonomisk værdi og opgav yderligere efterforskning.
  • I juni 2015 foretog Total en 3,6 km dyb prøveboring i Dybvad ved Vendsyssel, som bekræftede tilstedeværelsen af gas i skiferen, men viste at skiferlagtykkelsen var mindre end forventet. På baggrund af efterfølgende analyser vurderedes produktiviteten at være for lav til at kunne give et økonomisk rentabelt projekt.
  • Som afslutning på skifergasprojektet i Dybvad har Total gennemført miljømæssige undersøgelser for at dokumentere, at der ikke er sket nogen form for varig miljøskade, og området ved borepladsen bliver ført tilbage til dets oprindelige tilstand.
Emneord: Energiselskabet Total, Energiselskab Total, Skiferboring, Skifergas, Energistyrelsen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også