Foto: Shutterstock

Tre kandidater til årets Brolæggerpris

Dommerkomitéen i Brolæggerlauget i DI Dansk Byggeri har indstillet tre kandidater til Brolæggerprisen. Et af projekterne er ny granitbelægning i forbindelse med nye pullerter på Amalienborg Slotsplads. I Esbjerg er det lange strøg med granit i smukke mønstre i Kongensgade blevet indstillet, mens Aarhus er kommet i betragtning for et nyt byrum i Filmbyen i Aarhus.

Filmbyen i Aarhus
Aarhus Kommune er både bygherre og arkitekt på det nye byrum i Filmbyen i Aarhus, der ligger i et gammelt industri- og havneområde, som i disse år er under omdannelse til en særlig bydel med plads til kunst, kultur, erhverv og social aktivitet. Materialerne i Filmbyens nye byrum er en blanding af nyt og gammelt, men med et moderne og rustikt udtryk med klare referencer til det gamle havne- og industrikvarter.

Filmbyens og Jyllands-Postens nyopførte bygninger står på hver sin flade af store kostede betonfliser, som omkranser bygningerne og sikrer god tilgængelighed. Kløvede, genbrugte brosten er valgt som et gennemgående materiale til at samle byrummet og understøtte stedets særlige karakter og stoflighed. Ved indgangene til Filmbyen og i passager mellem husene er der indarbejdet jetbrændte brosten, der i samspil med de kløvede brosten fungerer som plane ganglinjer og naturlige ledelinjer. Det rustikke udtryk understøttes yderligere med stålkanter, vandrender, lysmaster og byinventar i cortenstål og massivt tømmer.

Brolægningsopgaverne er udført af Dan Jord.

Perimetersikring af Amalienborg Slotsplads
Lytt Architecture er indstillet til Brolæggerprisen 2020 for deres faglige viden og interesse for brolæggerfaget. Arkitektfirmaet har flere gode projekter med brolægning på cv’et, herunder Klimabyen Middelfart og perimetersikring (områdesikring) af Christiansborg Slotsplads og Amalienborg Slotsplads.

Perimetersikringen af Amalienborg Slotsplads består af et pullertanlæg ved alle fire indgangsveje til pladsen. Pullerterne er ”gemt” i specialproducerede bronzekapper og nogle af pullerterne kan sænkes ned i jorden og tillade passage med køretøjer.

Dele af brolægningen på adgangsvejene var skjult under et tyndt lag asfalt, som nu er skrabet af, og brolægningen er omlagt ved hvert pullertanlæg. Der er suppleret med brosten fra omlægningen af Christiansborg Slotsplads. Ligeledes er der lagt bordur- og faskansten i oprindelig stil.

Scheller, Hougaard & Petersen har udført brolæggeropgaven på Amalienborg Slots plads ved hjælp af den traditionelle håndværksmetode, dvs. uden bundopbygning, og hvor brostenene er sat i et tyndt lag sættegrus på den gamle fyldjord.

Gågaden i Esbjerg
Den omkring en kilometer lange Kongensgade, som er en del af et større byfornyelsesprojekt i Esbjerg Kommune, er under forvandling. Belægningen udføres i jetbrændt granit som en fortolkning af vadehavets smukke mønstre af strømribber i sandbunden, og motivet gennemføres ved at variere granitstenenes farve, størrelse, overflade samt belægningens fald.

Landskabsarkitekt Preben Skaarup har tegnet projektet, mens entreprenørfirmaet Arkil-Stürup udfører den nye belægning.

Når arbejdet efter planen står klar i 2021, vil Kongensgade være løftet til en attraktiv handelsgade med specialbutikker og kvalitetsbutikker, popup-butikker, udstillinger og caféer. Gaderummet bliver mere enkelt, men det er fortsat symmetrisk opbygget med en trafikzone i midten, udstillings- og inventarzone på begge sider og en gangzone langs butiksfacaderne.

Om Brolæggerprisen
Brolæggerprisen uddeles til en bygherre, rådgiver eller arkitekt, der med et eller flere projekter har vist nytænkning og iderigdom i forbindelse med belægningsarbejdet.

Komiteen lægger vægt på kreativitet, valg af materiale og den håndværksmæssige kvalitet, og derudover skal bygherren have udført et kvalificeret tilsyn.

Med prisen følger 25.000 kroner.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også