Troels Lund Poulsen vil skabe vækst med tilskud til havnegrill

Pressemeddelelse lover vækst på danske småøer, men forskningsprojekter får op til ti gange mere i støtte end konkrete projekter.

"Der er millioner på vej til i alt 16 projekter på de danske småøer. Projekterne skal være med til at understøtte turisme, erhvervsudvikling og fastholdelse af arbejdspladser."
 
Sådan lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet, der offentligør bevillinger fra anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen. Ifølge pressemeddelelsen skal 16 projekter dele 2.3 millioner kroner mens fire forskningsprojekter får tilsammen 1.8 millioner kroner i støtte. 

"Vi skal generelt sørge for, at vi får mest muligt for pengene, og de fire projekter kan give os ny viden om, hvordan vi med en fokuseret indsats kan fremme væksten og udviklingen i de danske landdistrikter,” siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen, der har fået overskriften "20 projekter skal skabe vækst på de danske småøer"

"Søgningen til Landdistriktspuljen vidner om, at der er masser af initiativ og iværksætterånd på de danske småøer. Det er meget positivt, for det lokale initiativ er afgørende for, at der skabes den vækst og udvikling lokalt, som der er så hårdt brug for mange steder i Danmark," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og fortsætter i pressemeddelelsen.
 
"Småøerne har noget ganske særligt at byde på, og det skal de 16 projekter, som vi nu giver midler til, være med til at synliggøre. Det skal være med til at tiltrække turister og derved skabe vækst og arbejdspladser."
 
Ifølge pressemeddelelsen skal flere af de støttede projekter på småøerne udvikle turismeerhvervene og gøre det mere attraktivt at besøge de danske småøer.  
 
FAKTA: Se her hvordan pengene er fordelt
 
Ø-støttemodtagere, 2. ansøgningsrunde 2015
 
Kernegaarden (Fejø) Kernegaarden www.fejocalva.dk 
Lancering af ny produktserie produceret på spildprodukter.
159.000 (lån)
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart (Hjortø) 
Havnefaciliteter på Hjortø Opgradering af havnefaciliteterne på Hjortø. 
234.500
 
Strynø Beboerforening (Strynø) 
Badeflåde til Strynø Indkøb af badeflåde til Strynø. 
34.000
 
Femø Beboerforening (Femø) 
Renovering/ ændring, af gammelt klubhus Renovering af faciliteterne i gammelt klubhus. 
255.000
 
Foreningen til bevarelse af Avernakøs og Korshavns helårsnærbutik for dagligvarer (Avernakø)
Genstart af Avernakø købmandsbutik Støtte til garantistillelse og forbedring af varelager. 
160.000
 
Agersø Købmand ApS (Agersø) Opgradering af kasselinie, inventar, butik og køletrailer
Indkøb af nyt kasseterminalsystem og udskiftning af frostskabe.
134.915
 
Omø Fisk og Tang F.M.B.A. (Omø) 
Omø Fisk i nye rammer Faciliteter til forarbejdning, pakning og lagring. 
83.000 (lån)
 
Beboerforeningen: VenøBoen (Venø) 
Venøturisme, version 2 Udvikling af erhverv og turismen på Venø. 
125.000
 
Omø Brugsforening (Omø) 
Lettelse af arbejdsgangen Kalkning af butiksejendom samt indkøb af palleløfter og
sækkevogn.
39.000
 
Anita Reibeling (Sejerø) 
Minigolfbane og ishus/minicafe på Sejerø Etablering af minigolfbane på Sejerø. 
100.000 (lån)
 
Borgerforeningen Orø Forrsamlingshus (Orø) Energioptimering, sæsonforlængelse og jobskabelse
Udskiftning af vinduer og døre i Orø Forsamlingshus. 
99.155,63
 
Strandvejens Cykler (Endelave) Udvidelse af køkken til spisested og udvidelse af bake off bageri til cafe og kaffebar
Udvidelse af bageri og havnegrill på Endelave. 
75.000 (lån)
 
Drejø Forsamlingshus v/bestyrelsen (Drejø) 
Drejø Forsamlingshus - det innovative mødested i Ø-havet. Renovering af Drejø Forsamlingshus. 
350.000
 
B&B Mandø v. Poul Erik Fredskild (Mandø) 
Fra B&B Mandø til Business and Breaks Udvidelse af Bed & Breakfast på Mandø. 
200.000 (lån)
 
Sejerø Beboerforening, Havnegruppe (Sejerø) 
Forbedringer af havnen på Sejerø Forundersøgelse af hvordan Sejerø Havn gøres mere
attraktiv.
162.500
 
Avernakø Forsamlingshus (Avernakø) 
Nye borde, stole og komfur Opgradering af faciliteterne i Avernakø forsamlingshus. 
96.282
 
Forsknings- og informationsprojekter 2015 
 
Dansk Bygningsarv A/S kr. 495.000
Hvordan skaber små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ny brug af tomme bygninger
 
Projektet har til formål at udvikle en guide til, hvordan ny brug af tomme bygninger i landdistrikterne kan være med til at skabe jobs og erhvervsudvikling.
 
Lolland Kommune kr. 365.000 
Frihed til at vælge - En metode til at skabe synlighed om mulighederne for at erhverve sig en fleksbolig og de særlige kvaliteter der er forbundet med at have en fleksbolig.
 
Tomme helårsboliger i landdistrikterne udgør et uudnyttet potentiale. Projektet skal skabe øget synlighed omkring fleksboligordningen, som giver mulig for at anvende disse boliger til fritidsformål.
 
Center for Regional og Turismeforskning (CRT) kr. 431.250
Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikterne - Arbejdskraft, kompetence og vækst
 
Projektet har til formål at undersøge faktorerne der ligger til grund for produktionsvirksomheder i landdistrikternes succes. Undersøgelsen skal bidrage til at nuancere diskussionen om landdistrikternes og de små byers indvirkning på vækst og udvikling i Danmark.
 
KORA, Det Nationale Institut For Kommuner og Regioners Analyse og Forskning kr. 507.211
Nedrivning af huse og fremtidige nedrivningsbehov i Danmark
Projektet har til formål at beskrive omfanget af den hidtidige nedrivningsindsats, analysere det aktuelle nedrivningsbehov og udarbejde et skøn over den fremtidige udvikling heri.
 
Emneord: Vækst, Offentlig støtte, Offentlige tilskud, Landdistriktudvikling, Landdistriktspuljen, Troels Lund Poulsen, Erhvervs- og Vækstministeriet
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også