Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

"Vi skal tage den markante stigning i ledigheden meget alvorligt. De nye ledige skal hurtigst muligt tilbage i job, så de ikke havner i langtidsledighed. Derfor er det afgørende, at beskæftigelsesindsatsen er fintunet til at hjælpe de ledige og virksomhederne på den bedst mulige måde, hvor ressourcerne bruges så effektivt og fleksibelt som overhovedet muligt."

Sådan siger Kim Møller Laursen, analysechef i Ledernes Hovedorganisation, som forklaring på, at organisationen i dag fremlægger et udspil med 11 konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan styrkes. Det sker i kølvandet på beskæftigelsesministerens beslutning om at genåbne beskæftigelsesindsatsen i en digital form, hvor de fysiske samtaler med ledige erstattes af samtaler via digitale kanaler eller telefonen. Det glæder Kim Møller Laursen, som dog gerne havde set, at hele den virksomhedsrettede indsats også var blevet genåbnet.

I udspillet foreslår Ledernes Hovedorganisation blandt andet, at jobcentre og a-kasser skal møde alle nyledige med den tilgang, at de er parate til at tage et nyt job med det samme. Derudover er det et gennemgående tema i udspillet, at mulighederne for ansættelse i løntilskud og praktik i private virksomheder skal forbedres.

"Vi ved, at ansættelse med løntilskud i private virksomheder er den form for beskæftigelsesindsats, som oftest fører til et ordinært job efterfølgende. Lige nu er reglerne dog sådan, at man skal have været ledig i seks måneder, før man kan komme i løntilskudsjob i den private sektor. Det ønsker vi ændret for nyuddannede og personer over 60 år, så de kan komme hurtigere i løntilskud. Og derudover mener vi, at varigheden af virksomhedspraktik i en overgangsperiode bør fordobles fra fire til otte uger," siger Kim Møller Laursen.

Flere ledige skal blive iværksættere

Udspillet lægger også op til forbedringer af voksenlærlinge-ordningen og muligheden for målrettet opkvalificering til at kunne få et ordinært job. Ledernes Hovedorganisation vil også udvide mulighederne for støtte fra den såkaldte varslingspulje, så der også kan ydes støtte til jobsøgning og opkvalificering til ansatte i mindre virksomheder med mellem 10 og 20 ansatte, hvis virksomheden har varslet en fyringsrunde.

"Vi ønsker også, at flere ledige skal have mulighed for at blive iværksættere. Vi foreslår derfor, at forsikrede ledige skal have mulighed for i tre måneder at modtage etableringsydelse til at starte egen virksomhed med et beløb svarende til dagpengene. Og vi vil også forlænge den periode, hvor man kan få supplerede dagpenge ved selvstændig beskæftigelse fra de nuværende 30 til 52 uger," siger Kim Møller Laursen.

Endelig indeholder udspillet flere konkrete forslag til, hvordan ledige seniorer nemmere kan komme tilbage i job ved etablering af en senior-jobbørs, tidligere samtaler med jobcenter og a-kasse og ret til virksomhedsrettet aktivering allerede efter tre måneders ledighed.

"Vi skal gøre en særlig indsats for, at seniorerne ikke bliver taberne i forbindelse med krisen. Det er vigtigt for seniorerne, men det er i den grad også vigtigt for erhvervslivet, som ikke har råd til at miste seniorernes værdifulde erfaring. Hvis de først glider ud ad arbejdsmarkedet, kommer vi til at mangle dem, når dansk erhvervsliv og økonomi for alvor kommer i omdrejninger igen," siger Kim Møller Laursen.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også