Ud af 273 anmeldelser blev 62 borgere afsløret som sociale bedragere

I alt blev 62 sager om socialt bedrageri i Faxe Kommune stoppet i 2016. Effekten er 7,4 millioner kroner, hvoraf 5,6 millioner er sparede udgifter, hvis bedrageriet var fortsat et år frem. I 2017 sætter kontrolgruppen blandt andet fokus på at rådgive enlige forsørgere.

273 sager om formodet socialt bedrageri tikkede ind hos kontrolgruppen i Faxe Kommune i 2016. Det fremgår af kontrolgruppens årsrapport for 2016.
 
188 af sagerne kom fra Den Fælles Dataenhed, som under Udbetaling Danmark samkører forskellige registre og derefter kontakter kommunerne, hvis der er mistanke om, at der foregår en forkert udbetaling af ydelser.

I 200 af de sammenlagt 273 sager var der intet at komme efter.

Men i 62 af sagerne blev ydelserne stoppet af kontrolgruppen. De resterende 11 sager undersøges fortsat. Effekten af at stoppe udbetaling i de 62 sager er 5,6 millioner kroner fremadrettet, mens der er et tilbagebetalingskrav på sammenlagt 1,8 millioner kroner.
 
Altså en sammenlagt effekt på 7,4 millioner kroner af kontrolgruppens arbejde for 2016.
 
Det er cirka 300.000 kroner mere end året før.
 
"Det er vigtigt at komme socialt bedrageri til livs, det er vigtigt at få stoppet udbetaling af ydelser, som man ikke er berettiget til. Derfor er jeg også som borger og skatteyder i kommunen glad for kontrolgruppens gode og effektive arbejde," siger Dorte Nybjerg, formand for Erhvervs- og Kulturudvalget.
 
"Kontrolgruppen har ikke som mål i sig selv at fange så mange borgere som muligt. Jeg sætter pris på, at kontrolgruppen i 2017 satser på rådgivning - især om reglerne på enligydelser - regler som for de fleste af os er komplicerede," tilføjer Dorte Nybjerg om kontrolgruppens plan om at indbyde udvalgte grupper til en rådgivende samtale om deres forhold sammenholdt med reglerne for ydelser til enlige.

2017 byder også på fokus på sygedagpenge til selvstændige. Der bliver også en skolekampagne i samarbejde med Den Fælles Dataenhed.

 
Sigende eksempler
Kontrolgruppen har i år forsynet årsrapporten med enkelte anonymiserede eksempler sager fra årets løb. Enkelte faktuelle kendsgerninger er ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og kontrolgruppens tavshedspligt.
 
I et tilfælde fortsatte en borger med at drive sin virksomhed, selvom vedkommende var på kontanthjælp - tilmed uden at afregne moms og skat.
 
I et andet tilfælde havde en borger på kontanthjælp snydt med adressen. Vedkommende havde opgivet en adresse i Faxe Kommune, men han boede hos sin fraseparerede kone i en anden kommune. Kontrolgruppens udbetalingsstop har en fremtidig effekt på 107.000 kroner, og hertil kommer nedsatte ydelser til den fraseparerede kone både frem- og tilbagerettet.
 
I et tredje tilfælde havde en syg borger fået tilsagn om mere end 60.000 kroner i sundhedsydelser fra Faxe Kommune. Men personen boede i et kolonihavehus i en anden kommune, og personen havde derfor oprettet folkeregisteradresse hos et familiemedlem i Faxe Kommune. Den faktiske opholdskommune har erkendt handle- og betalingspligt for personen, og dækker således de 130.000 kroner i udgifter, Faxe Kommune har haft allerede. 
 
Fakta: Anmeldelse af sager:
Faxe Kommune modtog i 2016 119 flere anmeldelser end i 2015.
 
De fordelte sig således:
 • Interne anmeldelser: 32
 • Eksterne anmeldelser: 53
 • Den Fælles Dataenhed: 188
I alt: 273
 
Interne anmeldelser steg en anelse fra 30 i 2015 til 32 i 2016.
 
Den største stigning er anmeldelserne fra Den Fælles Dataenhed (registersamkøring). Da Faxe Kommune har kørt et større projekt med Den Fælles Dataenhed i 2016, er den udskilt og nu selvstændigt nævnt. Der har været 188 anmeldelser derfra.
 
De eksterne anmeldelser er steget lidt, og her kom anmeldelserne primært fra borgere i kommunen, der gjorde opmærksom på forhold, de gerne ville have kommunen til at undersøge.
 
Sidste år indgik anmeldelserne fra Den Fælles Dataenhed i eksterne anmeldelser, men de er udskilt i år, da det er forventningen, at sagsantallet vil vokse.
 
Derudover fik Faxe Kommune anmeldelser fra Udbetaling Danmark (fremover UDK), SKAT, politi og andre myndigheder/kommuner.
 
Af de 273 sager er indtil videre 62 færdigbehandlet med en effekt til følge.
 
I 200 sager var tingene i orden, og der er derfor ikke nogen økonomisk effekt.
 
De sidste 11 sager fra 2016 er stadig i gang med at blive undersøgt.
 
Emneord: Faxe Kommune, Afsløring af socialt bedrageri, Socialt bedrageri, Udbetaling Danmark, 230217
Faxe Kommune på DenOffentlige.dk Faxe Kommune
Aktivitet: Artikler: 11 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.02.17 Infrastruktur
  Over 200 bliver fyret: Odense omlægger beskæftigelsesområdet

  Odenses politikere her vedtaget en historisk stor omlægning af kommunens beskæftigelsesindsats. Det vil berøre næsten hver sjette medarbejder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og lukker eller omlægger aktiveringer for godt 50 millioner kroner.

 • 23.02.17 Velfærd
  Aarhus laver ny organisering af handicap-området

  Indsatsen for voksne med handicap skal organiseres på en ny måde i Aarhus Kommune. Rådmand Thomas Medom har besluttet at oprette fire borgercentre, der skal fungere som lokale kraftcentre for handicapindsatsen i henholdsvis Aarhus Syd, Vest, Nord og Midt. Beslutningen træffes på baggrund af 68 høringssvar fra borgere, pårørende og organisationer.

 • 23.02.17 Politik
  Bedre veje til ungdomsuddannelser: Der er brug for både sikkerhedsnet og springbræt

  Hvordan får vi alle unge med? Når vi gør en ekstra indsats for at få de svageste unge med, er det vigtigt, at vi fastholder de stærke, faglige læringsmiljøer. Danske VUC’er inviterer nu til dialog om, hvordan vi sikrer, at alle unge får de nødvendige kompetencer til fremtidens samfund.

 • 21.02.17 Velfærd
  Nu kan man få løn under læreruddannelsen

  Seks sjællandske kommuner vil nu tilbyde lønnet arbejde på en skole sideløbende med uddannelsen til lærer. Muligheden er især oplagt for lærervikarer, der ønsker mere faglig og pædagogisk ballast.

 • 20.01.15 Velfærd
  Kampen mod socialt snyd forsætter

  I efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.