Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud. Det bekymrer LOS, fordi udbud ikke er til gavn for hverken de udsatte borgere eller den frie konkurrence. LOS mener et frit og fair marked, hvor brugerens behov er i centrum, og der er lige konkurrence mellem offentlige og private tilbud, kan sikres på en langt bedre måde.

Fem alvorlige konsekvenser af udbud
 
LOS ser følgende fem alvorlige konsekvenser for fremtiden, hvis udbud bliver dominerende på det specialiserede socialområde.
 
1. Borgeren får ikke det bedste tilbud
 
Udbud strider mod servicelovens formålsbestemmelse, der siger, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det skyldes, at anbringende kommune kun vil kunne vælge mellem de tilbud, der har vundet udbuddet, hvilket begrænser udvalget betragteligt. I dag kan anbringende kommuner vælge frit mellem alle tilbud, der er på landsplan, og som er registreret på Tilbudsportalen. Sådan bør det fortsat være.
 
2. Kvaliteten forringes
 
Udbud vil påvirke kvaliteten i mange tilbud. Det skyldes, at udbud primært fokuserer på prisen. Det kan give en formodning om at mange, især meget specialiserede tilbud, vil gå efter at kunne byde ind med et tilbud til en lavere pris end kvaliteten egentlig forudsætter, for at kunne komme i betragtning til det enkelte udbud.
 
3. Bredden i viften at tilbud bliver mindre
 
Udbud vil betyde at bredden i viften af tilbud vil blive markant mindre. Det skyldes, at meget specialiserede tilbud vil sænke kvalitetsniveauet for at komme i betragtning, og at mange små tilbud ikke vil have administrativ kapacitet til hele tiden at skulle udarbejde udbudsmateriale for at kunne deltage i udbuddet. Det vil sige, at alene den ”bløde mellemvare” vil overleve med den konsekvens, at små steder med fokus på tætte relationer og meget specialiserede tilbud fremover kun i meget begrænset omfang vil være at finde på markedet.
 
4. Varme hænder bliver kolde
 
Udbud flytter ressourcer fra ”varme” til ”kolde” hænder. Det skyldes den omfattende tid, det vil tage for stederne at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med diverse udbudsrunder i 98 kommuner. Reelt vil det betyde, at de enkelte steder, især de små steder, skal bruge mere af tiden på administration, frem for tid på de anbragte børn, unge og voksne. LOS men er ikke, det er en hensigtsmæssig udnyttelse af de ressourcer, vi bruger på udsatte børn, unge og voksne.
 
5. Udbud er konkurrenceforvridende
 
Udbud praktiseres på en konkurrenceforvridende måde. Kommunerne konkurrenceudsætter typisk ikke egne tilbud og de indgår dermed ikke i en udbudsrunde. Desuden er reglerne for udbud således, at selvom kommunen har haft et område i udbud, så kan de alligevel vælge de indkomne tilbud fra og i stedet vælge at benytte egne tilbud. Det stiller konkurrencemæssigt de private tilb ud dårligere end de offentlige tilbud.
 
Hvad ønsker LOS
 
LOS ønsker et frit og fair marked for de sociale tilbud, hvor omdrejningspunkterne er:
 
  • Kvalitet
  • Prisgennemsigtighed
  • Valgfrihed
 
Kvalitet skal sikre den bedst mulige indsats overfor de udsatte borgere. Kvalitet handler for LOS om, at de sociale tilbud arbejder løbende og systematisk med kvalificering af tilbuddet.
At arbejde med kvalitet kræver tid og ressourcer. Det skal prioriteres og kunne budgetteres uden risiko for at stedet taber et udbud, fordi de ikke kun har fokus på prisen, men rent faktisk også prioriterer kvalitet i arbejdet til gavn for de udsatte borgere.
 
I dag er der ikke prisgennemsigtighed på markedet. Alt for ofte oplever LOS, at alle indtægts- og udgiftsposter ikke indgår i budgetter og regnskaber for de offentlige tilbud.
Derved er der ikke prisgennemsigtighed om kommunernes prisfastsættelse af egne tilbud. Det skævvrider konkurrencen. Det bør derfor være et krav, at de kommunale tilbud, som de private tilbud, udarbejder budgetter og re gnskaber, hvor alle poster indgår. Kun på den
måde kan man reelt sammenligne pris og kvalitet.
 
Valgfrihed handler om, at de kommunale sagsbehandlere skal have mulighed for at skabe sig et overblik over de sociale tilbud, der findes, når de står med en konkret anbringelse. Vi har i dag Tilbudsportalen, der er en oversigt over de fleste sociale tilbud. Hvis der skabes prisgennemsigtighed mellem offentlige og private tilbud, vil man på den kunne sammenligne de forskellige tilbud og finde lige netop det tilbud, der matcher den enkelte borger. 

 

Emneord: LOS, Udbud, Udsatte, Opholdssteder, Konkurrence
LOS på DenOffentlige.dk LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Dan...
Aktivitet: Artikler: 66 | Events: 3 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også