Beskæring af fjernundervisning udfordrer uddannelser til hele Danmark

Uddannelse

07/6/18 11:27

Eva Åkerman

Fjernundervisning presses yderligere efter beslutning om at finansiere FGU med blandt andet at skære i taxameteret til fjernundervisning. Det kommer til at betyde dårligere vilkår for uddannelse og efter- og videreuddannelse i vores yderområder.

Uddannelse er som alle andre offentlige områder i snart mange år blevet beskåret og effektiviseret, og man kan roligt sige, at politikerne for længst har skåret ind til benet.

"Penge kan ikke anvendes to gange"

Derfor er det bekymrende, når et bredt politisk flertal beslutter sig for, at den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, skal finansieres med besparelser på fjernundervisning og markedsføring hos blandt andre VUC’erne. Det er bekymrende, da man vil finansiere en god ide med de midler der allerede bruges på en anden god ide – og penge som bekendt ikke kan bruges to gange.

VUC har i forvejen en stor opgave som en af de væsentlige aktører i etableringen af FGU, som skal stå klar til at modtage elever i sommeren 2019. En opgave, som kommer til at koste både tid og ressourcer at få gennemført på en ordentlig måde i en sektor, der i forvejen presses økonomisk af den nuværende regering med blandt andet årlige besparelser på 2+2 procent.

"Går ud over mennesker med særlige behov og tyndt befolkede områder"

Med færre midler til fjernundervisning hos VUC’erne vil man fremover få et svagere tilbud til kursister, der har brug for en fleksibilitet på grund af familiemæssige og sociale forhold, diagnoser eller lignende. Det betyder også færre muligheder for den voksne kursist, som gerne vil uddanne sig ved siden af sit fuldtidsarbejde.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Med færre midler til fjernundervisning bliver det også sværere at fremme den afgørende digitalisering af VEU-området, som ellers er en væsentlig del af trepartsaftalen. Mange virksomheder ønsker individuelle forløb, som er uafhængige af tid og sted – og det er fjernundervisning en god form til og et oplagt område at udvikle mere på.

Endelig er fjernundervisning en væsentlig del af undervisningsaktiviteten i de tyndt befolkede områder af Danmark. Det er yderst væsentligt for sammenhængskraften i Danmark at kunne udbyde højniveaufag og specielle fag også uden for de store byer. Med en effektiv og udviklet fjernundervisning betyder din bopæl mindre for dine muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Den udvikling udfordres med færre midler til fjernundervisning.

"Snak om markedsføring er letkøbt argumentation for besparelser"

En del af midlerne til FGU skal også findes ved at skære i VUC’ernes markedsføringsbudgetter, hvilket også er problematisk og mest af alt virker som en lidt letkøbt argumentation for generelle besparelser.

VUC og andre uddannelsesinstitutioner bruger selvfølgelig midler på markedsføring, men langt de fleste midler går til aktiviteter, der informerer og oplyser kommende elever om de muligheder, de har for at tage en uddannelse, få et job bagefter, optagelseskrav etc.

I dag er det via nettet og på sociale medier en stor del af dialogen med studerende foregår, og markedsføring er af samme grund meget integreret med oplysning, og vejledning. Det er god vejledning, som markedsfører.

Derfor er det misforstået og lidt billige point at høste hos politikerne, hvis de tror, at vi blot kan skære en dyr event eller lignende væk. En besparelse på markedsføring er i praksis en besparelse på oplysning, information og vejledning, som alt andet lige heller ikke gør det nemmere af få flere til at uddanne sig.

Det er vigtigt, at FGU kommer godt for start og får de nødvendige midler til det, men det er uheldigt at man vil finansiere en ny uddannelse med midler som allerede bruges til helt nødvendige ting på uddannelsesområdet – for eksempel på at man også i vores yderområder har fleksibel adgang til uddannelse og efter-og videreuddannelse.