Ø&I Årgang 32 nr. 2: Redaktionelt forord

Ledelse

01/12/16 10:59

Freja Eriksen

Kære læser, hermed følger det andet nummer af Ø & I’s 32. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre spændende artikler, der sætter nye perspektiver på styring og lederskab.

Lederartiklen lægger op til en kritisk debat om digitaliseringens samfundsmæssige værdier og potentiale. I en tid, hvor mange politiske kræfter er sat ind på at styrke digitaliseringens udbredelse til gavn for samfundets vækst, velstand og velfærd, påpeger artiklen en række alvorlige sociale, organisatoriske, etiske og politiske problemer ved en ensidig teknokratisering af samfundets institutioner og borgernes livsformer og udfoldelse. I artiklen peges der på de stærke politiske og økonomiske kræfter, som driver digitaliseringens fremdrift, og som ser bort fra de sociale og menneskelige aspekter. Vi ser her den samme kamp mellem de økonomiske og politiske hensyn sat over for de sociale, etiske og menneskelige problemer, som præger klimapolitikken, demokratidebatten og flygtningeområdet. Men desværre har bæredygtigheds- og menneskehensynet endnu ikke fået så stor fokus på digitaliseringsområdet, selv om de etiske, sociale og politiske konsekvenser her er mindst lige så alvorlige.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

 

Den første artikel rejser et nyt og utroligt spændende problemfelt omkring styring og lederskabet – nemlig andetgørelse i organisationer. Andetgørelse har afgørende betydning for styring og ledelse, idet den både retfærdiggør og demonterer brugen og vigtigheden af teknologier og regimer. Hvis disse organisatoriske tiltag ikke legitimeres af magthaverne, som fastholder dem i en situation, hvor magtrelationerne reproduceres, får styringstiltagene ingen betydning for adfærdspraksis. Dette sker f.eks., hvis værdien af et nyt styringssystem underkendes af magtfulde personaleorganisationer, og hvorved der opstår tvivl om systemets rationalitet, relevans og meningsværdi.

Artiklen er skrevet af Søren Obed Madsen, der er cand. scient. pol., ph.d. og adjunkt ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på CBS. 

Den anden artikel handler om at sætte strategien i bevægelse og omsætte den til professionel kapital. Det handler om forandringsprocesser med afsæt i Ralph Stacey’s processionelle organisations- og ledelsessyn. Her er det lederens evne til at skabe følgeskab og realisere organisationens mål, der afgør strategiens betydning i praksis. Men det kræver en leder, der tror på det, han sætter i værk, og som tør tage de nødvendige risici. Det forudsætter, at lederen både står fast på principperne, men også er villig til at lytte, give efter, og overlade sejre til andre. Artiklen beskriver en konkret forandringsproces med brug af ukendte metoder, uden en klar dagsorden, med uvante samtaler og selvrefleksion for alle deltagere. Lederrollen skal hele tiden nytolkes undervejs og samskabes i det lokale fællesskab.

Artiklen er skrevet af de to aktører, der selv i fællesskab har skabt processen. A. Neil Jacobsen er direktør for EUC Nord og MBA. Claus Have er chefkonsulent hos Dacapo A/S og MA by research.

Den tredje artikel er en historisk beskrivelse af ledelseskonceptet Balanced Scorecard’s fremvækst og udvikling i Danmark. Den bygger på interviews med centrale aktører på det danske styringsmarked, samt redegørelser og faglige artikler om brugen af BSC i danske virksomheder. Artiklen afsluttes med supplerende relevante studier af BSC og lignende ledelseskoncepter i Danmark. Artiklen er skrevet af Dag Øivind Madsen, der er ph.d og førsteamanuensis og Kåre Slåtten, der er cand. polit og førstelektor. Begge er ansat ved Institutt for Strategi og Økonomi ved Høgskolan i Sørøst-Norge.

Med dette nummer får du en invitation til sæsonens andet debatmøde, der afholdes d. 6. marts 2017 på CBS. Temaet er »Digitaliseringens betydning for mennesker og samfund Kan vi finde balancen mellem de gode og de onde konsekvenser?«

Det tredje nummer af denne årgang udkommer til april. Her sætter vi fokus på evaluering og styring af innovationsprocesser, betydning af fakta og fiktion i den politiske styring, samt de nye perspektiver på omkostningsstyring.

På gensyn til april.

Vi ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

Læs artiklerne:

Fokus & Forum
Af Preben Melander, ansvarshavende redaktør for Ø&I 

Andetgørelsen i organisationer – hvordan skabelsen af de andre ødelægger styring og ledelse
Søren Obed Madsen, cand. scient. pol., ph.d. og adjunkt ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på CBS

A. Indledning
B. Andetgørelsen – At skabe den anden er at give sig selv magt
C. Andetgørelse som strategi for ledelse og styring
D. Sproget og andetgørelsen
E. Teknologier og andetgørelse
F. Modtræk til andetgørelsen
G. Konklusion 

Vi sætter strategien i bevægelse og arbejder med den professionelle kapital
Af A. Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord og MBA (Ed) og Claus Have, chefkonsulent hos Dacapo A/S og MA by research

A. Indledning
B. Hvordan kom vi hertil
C. Tilgang og teoretisk ramme
D. Hvad kræves af aktørerne?
E. Kaskader af samtaler – Paradokser i spil
F. Professionel kapital og strategien  
G. Fra projekt til dagligdag
H. Perspektivering
I. Konklusion og epilog 

Balanced Scorecard i Danmark: Framvekst og utvikling
Av Dag Øivind Madsen, ph.d. og førsteamanuensis og Kåre Slåtten, cand. polit. og førstelektor. Begge forfattere er ansatt ved Institutt for strategi og økonomi ved Høgskolen i Sørøst-Norge

A. Innledning
B. Ledelseskonsepter og ledelsesmoter
C. Forskningstilnærming
D. Balanced Scorecards tilbudsside i Danmark
E. Balanced Scorecards etterspørselsside 
F. Diskusjon
G. Implikasjoner og konklusjoner 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce