Samskabelse og forskning: Dansk konference med internationalt tilsnit

Ledelse

22/10/2017 17:50

Nick Allentoft

Internationale forskere åbner værktøjskassen og går i dialog med danske praktikere på konference om samskabelse.
På en lang række områder er der brug for nye og bedre løsninger i den offentlige sektor. Ulighed i sundhed, ensomme unge, uværdig alderdom, klimaforandringer, bandekriminalitet, integration af flygtninge – ja der er mange områder, hvor man tænker, at ’det her må vi altså kunne gøre bedre’.

RUC på DenOffentlige

RUC udgiver relevante artikler fra forskere og kandidatstuderende på DenOffentlige. Der er oprettet en intern redaktionsproces på RUC for at sikre kvaliteten.

Samarbejdet mellem RUC og DenOffentlige har til formål, at bringe forskernes viden, fremtidens fagfolk tættere på arbejdsmarkedet, og offentligt ansatte tættere på ny viden.

Find artikler fra RUC her.

Når vi står over sådanne problemer og udfordringer sætter vi ofte en lille håndfuld eksperter til at løse problemet eller hyrer private firmaer til at hjælpe os. Når hverken den hierarkiske eller markedsbaserede styring giver det ønskede resultat gå vi i gang med at samskabe en løsning. Samskabelse er således ofte noget vi tyer til, når andre metoder ikke virker. 

Når vi forsøger at samskabe løsninger sker det ofte i erkendelse af, at vi ikke forstår problemet fuldt ud, mangler gode ideer til løsninger, eller ikke har ressourcerne og den fornødne opbakning til at gennemføre nye og vovede løsninger i praksis. Samskabelse gør det muligt at trække på relevante og berørte parters viden, ideer og knofedt.

Vi har altid samskabt offentlige og fælles løsninger, men der er kommet mere fokus på samskabelse her på bagkanten af New Public Management bølgen, hvor øget konkurrence og mere resultatkontrol ikke længere synes at være løsningen på den offentlige sektors udfordringer.

Samskabelse kan ses som et nyt princip for at styre og udvikle den offentlige sektor. Nye og innovative løsninger skabes gennem dialog op og ned i styringskæden og på tværs af organisationer og sektorer. Men samskabelse er work in progress, og der er mange faldgruber. 

Derfor har vi brug for at bringe forskere og praktikere sammen i en fælles diskussion af, hvad samskabelse er og hvad der skal til for at lykkes med at samskabe offentlig værdi. 

Forskere som professor Tony Bovaird har forsøgt at skelne mellem samproduktion af service og samskabelse af samfundsmæssige løsninger. Andre som professor Eva Sørensen har funderet over, hvilke rolleopfattelser der understøtter samskabelse. Et tredie eksempel er professor Lars Tummers, der har arbejdet på at definere og forklare samskabelse ved hjælp af teoretiske modeller. Eller professor Ove Kaj Pedersen, der har tænkt over, hvorvidt samskabelse er et brud med eller en løsning for konkurrencestaten, og  professor Tina Nabatchi, der har undersøgt, hvordan man kan lede samskabelsesprocesser, så der skabes gode processer og ønskværdige resultater.

Deltagerne kan møde alle disse forskere og flere end dem på den store samskabelseskonference på Roskilde Universitet, d. 4. december, 2017 (læs mere her). Her bringes den nyeste forskning i spil med praktiske erfaringer og empiriske eksempler fra kommuner, regioner og offentlige styrelser. Formålet er at lade forskningsbaseret viden og praktisk erfaring udfordre og inspirere hinanden. Forskere tilbyder nye begreber, argumenter og indsigter og praktikerne trækker nye erfaringer, problemer og metoder frem i lyset. Sammen kan vi befrugte hinanden og skabe bedre forudsætninger for at lykkes med samskabelse af fælles løsninger.

Du kan tilmelde dig konferencen som almindelig deltager. Du kan også tilmelde dig med en poster, der enten fortæller om et konkret samskabelsesprojekt, eller om dine forskningsresultater.  

Mest Læste

Annonce