En fattig barndom, et sværere voksenliv

Velfærd

15/06/2015 09:40

Mikkel Sarka

Børn, der er vokset op i økonomiske trængte familier, klarer sig dårligere i voksenlivet på en række områder: De uddanner sig mindre, tjener mindre, de er oftere arbejdsløse og flere af dem får førtidspension end børn fra mere velstillede familier. Det viser en ny rapport fra SFI, som dog også dokumenterer, at børnene relativt set tjener mere end deres forældre.

En ny rapport fra SFI følger danskere født mellem 1980 og 1982 ind i voksenlivet og stiller skarpt på sammenhængen mellem de økonomiske rammer i barndoms-hjemmet og børnenes vilkår som voksne. Rapporten er bestilt og finansieret af BUPL.

Dårligere vilkår
Tallene tyder på, at der er en sammenhæng mellem en fattig barndom og et voksenliv på vilkår, som er dårligere end for dem, der er vokset op i økonomisk trygge rammer.

De børn, hvis forældre bare et enkelt år af deres barndom havde en indkomst, der var under 60 pct. af medianindkomsten, har fx oftere en afbrudt ungdomsuddan-nelse bag sig og har oftere oplevet arbejdsløshed, når de fylder 30 år.

Børnene tjener også gennemsnitligt mindre som voksne end de af deres jævnald-rende, som er vokset op i bedre kår. Selv dem, der har levet det meste af deres barndom i en økonomisk trængt familie, har dog i gennemsnit en indkomst, der ligger væsentligt over deres forældres – og over medianindkomsten i hele befolk-ningen på det givne tidspunkt.

Svingende andele
Tallene viser også, at andelen af danske børn, hvis familie bare et enkelt år af de-res barndom har levet med lavindkomst, har svinget de seneste årtier. I 1990’erne gjaldt det mellem 6 og 7 pct. af danske børn, mens tallet steg til knap 10 pct. i 2008 og sidenhen faldt til 8 pct. i 2012.

Læs hele rapporten nedenfor.

 

Mest Læste

Annonce