Forsøg: Lærerstuderende kobles til en folkeskole og lærer allerede ved studiestart

Uddannelse

08/11/21 1:57

Nyt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og flere kommuner i hovedstadsregionen skal medvirke til, at flere lærerstuderende får en bedre overgang til hverdagen i folkeskolen

Det kan være lidt af en mundfuld som lærerstuderende at møde den danske folkeskole, men det skal et nyt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og flere hovedstadskommuner lave om på. Som en forsøgsordning kobles 90 - og senere op til 300 - lærerstuderende tæt sammen med en folkeskole i Københavns Kommune og dermed med en lærer/skolementor allerede ved studiestart.

Målet er at udvikle de lærerstuderendes professionskompetencer sammen med folkeskolen. Skolerne påtager sig et uddannelsesmedansvar, forklarer uddannelsesleder Svende Svendsen fra læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

”Meningen med projektet er, at KP ikke bare uddanner lærere til skolerne men sammen med skolerne. Det bør være helt naturligt for vores lærerstuderende at færdes både på hovedstadsområdets folkeskoler og på Campus parallelt under hele læreruddannelsen”, siger Svende Svendsen.

I dag fylder praktikken 15 procent af studietiden på læreruddannelsen, svarende til seks måneder ud af fire år uddannelse. Det er dog ikke meningen, at det nye udvidede praksissamarbejde skal afløse de klassiske praktikforløb.

”Samarbejdet skal derimod give den lærerstuderende en slags øvebane, hvor de hurtigt kommer helt tæt på hverdagen i folkeskolen og kan bidrage til undervisningen i f.eks. gruppearbejde og klasseture, deltage i team- og skole-hjem-samarbejde og i det hele taget se og deltage i de opgaver, læreren varetager i skolen. Samt at man kan få hurtige og klare svar på mange praktiske spørgsmål hos den skolementor, de følger”, fortæller Svende Svendsen.

Københavns Kommune, Helsingør Kommune og Gladsaxe Kommune er indtil videre de første kommuner, der er med i projektet. Der er tale om et toårigt forløb, hvor den lærerstuderende følger den samme skole og lærer over længere tid, men der er også ambitioner om at udvide uddannelsessamarbejdet til at indbefatte sidste del af studiet.

Skoleleder er begejstret

En af skolerne i projektet er Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro, hvor skoleleder Jeanne Jacobsen er meget begejstret for de mange nye lærerstuderende.

”De foreløbige erfaringer er enormt positive. De lærerstuderende kommer fast om torsdagen, hvor de både deltager i forberedelsen af undervisningen samt i selve undervisningen. De er en fast del af skoledagen og oplever alle de udfordringer og muligheder, som man møder i livet som lærer. Vi kan præge dem og støtte dem, så de får en blidere overgang til lærerlivet ”, siger Jeanne Jacobsen.

”Men jeg vil gerne understrege, at det ikke kun er de lærerstuderende, der får noget ud af samarbejdet. Vi har fået en række engagerede og motiverede unge mennesker ind, som tilfører hverdagen på skolen en ny dimension. Det er f.eks. en kæmpe fordel for vores lærere, at de om torsdagen pludselig har flere hjælpere, når eleverne sidder med gruppearbejde og har brug for hjælp”.

Jeanne Jacobsen håber, at det nye udvidede praksissamarbejde er kommet for at blive – og at endnu flere kommuner og skoler træder ind i projektet.

”Det er jo ingen hemmelighed, at frafaldet på læreruddannelsen er for højt, og at mange nyuddannede lærere får et praksischok, når de kommer ud på skolerne efter endt uddannelse. Men jeg er helt sikker på, at vi kommer til at ruste vores lærerstuderende her på skolen endnu bedre med det nye samarbejde”

Annonce