Politikens Undervisningspris 2022 er blevet uddelt. Foto: Shutterstock
Politikens Undervisningspris 2022 er blevet uddelt. Foto: Shutterstock

Politikens Undervisningspris 2022 er uddelt: Her er vinderne

Uddannelse

17/5/22 12:21

Jens Asbjørn Bøgen

Politikens Undervisningspris har til formål at hylde undervisere og lærere, der giver deres elever noget ekstra.

Politikens Undervisningspris 2022 er blevet uddelt, og det blev til hele ni vindere i år.

Udover hovedpriserne i tre overordnede kategorier, var der nemlig en række andre undervisere, der gjorde sig fortjent til priser af forskellig art for deres enestående arbejde.

Et fagpanel bestående af både andre undervisere, forskere, eksperter og studerende har taget vurderet indstillinger fra hele landet for at komme frem til vinderne. Prisen bliver uddelt i samarbejde med Villum Fonden.

Du kan finde alle vinderne og Politikens begrundelse for, hvorfor netop den person blev vinderen af den givne pris, nedenfor.

Vinder af hovedprisen: Karina Smed, Skolecenter Hirtshals

"Eleverne synes, at tirsdag er verdens bedste dag. For der har de Karina Smed hele dagen. Der var heller ikke megen tvivl om, at Karina Smed fra Skolecenter Hirtshals skulle modtage hovedprisen," fortæller Lise Tingleff Nielsen, der er chef for grundskoleområdet på EVA – Danmarks Evalueringsinstitut og sidder i fagpanelet for Politikens Undervisningspris. For der er så mange ting ved Karina Smed, der gør hende til en fantastisk lærer.

"I Karinas undervisning føler eleverne sig trygge. Der er plads til at grine med hinanden. Plads til at fejle. Det giver tryghed – og en god skoletid. Et af de meget håndgribelige eksempler på det er, at Karina Smed på det seneste har integreret flere nye elever i klassen, som har fået vendt negative skoleerfaringer til en oplevelse af at være en del af et fællesskab," siger Lise Tingleff Nielsen og tilføjer:

"Samtidig præsenterer hun eleverne for en meningsfuld undervisning, der varierer mellem grundigt gennemarbejdet klasseundervisning, bevægelse, billeder, video og opgaver, der kræver, at eleverne har hænderne med. Karina tager eleverne væk fra skolebordene. Det er tydeligt, at eleverne sætter rigtig stor pris på variationen, og det er med til at motivere dem. Og så er hun er god til at tilrette undervisningen, så alle kan være med, og så alle får små succesoplevelser. Det er virkelig vigtigt. Men det er også svært."

Vindere af særpris: Per Vafai-Blom, Louise Hesselholt og Torben Bo Sørensen, Høje-Taastrup Ungdomsskole

Der er mennesker, hvis handlinger er livsændrende for andre. Det kan siges om Per Vafai-Blom, Louise Hesselholt og Torben Bo Sørensen.

De vinder en særpris, fordi de formår at gribe unge mennesker, der har slået sig på livet. Det er unge sårbare i mange afskygninger. Da Politiken besøgte skolen i april, mødte vi Josefine Højgaard Hansen på 16 år. Hun er et af de unge mennesker, der i den grad er et eksempel på, hvad teamet kan udrette på Høje-Taastrup Ungdomsskole.

Josefine Højgaard Hansen havde ikke været i skole i to år på grund af angst, faktisk havde hun on and off været væk fra skolen siden 4. klasse. Når hun endelig kom i skole, var det heller ikke en succes. Hun følte sig ikke fagligt stærk, og hun tvivlede på, om hun mon nogensinde ville færdiggøre folkeskolen.

Men på Høje-Taastrup Ungdomsskole blev hun løftet og fik masser af selvtillid og mod på livet igen, fordi hun blev mødt med accept og i en atmosfære, hvor hun med tiden foldede sig ud. Og så har hun fået flotte karakterer, som hun har lyst til at vifte med til dem, der ikke troede, at hun kunne. Nu skal Josefine Højgaard Hansen starte på en uddannelse til sommer.

Lise Tingleff Nielsen fra fagpanelet siger om teamet:

"Team Taastrup skal have en særpris, fordi de formår at skabe en enorm tillid og vende elevernes negative skoleerfaringer. Eleverne får ikke bare en faglig ballast på Høje Taastrup Ungdomsskole men også en livsmestring."

Vinder af særpris: Jeanette Reynolds, Specialskolen Lolland

Jeanette Reynolds fra Specialskolen Lolland vinder en særpris. Hun er læreren, der klippe-klistrer undervisningsmateriale, når der ikke er økonomi til andet. Og så udfordrer hun lokalpolitikere og afkræver dem svar, når besparelser skader de børn, som hun hver dag forsøger at give de bedste muligheder for at blive en del af samfundet.

Politiken mødte forælderen Maria Schouw Nielsen på Lolland, hvor hun på vegne af en hel forældregruppe har skrevet indstillingen af Jeanette Reynolds til prisen. Maria Schouw Nielsens 8-årige søn, Storm, er nemlig et af de børn, som Jeanette Reynolds har afgørende betydning for.

Han er autist med medicinkrævende ADHD og en ekstremt sensitiv profil. Han kan høre en myres blodtryk stige, og almenskolen var for voldsom for ham. Det var derfor et barn i affekt, som Jeanette Reynolds modtog i januar 2021. Nu er hans medicinindtag halveret, og han tror på, at verden vil ham noget godt. Faktisk går han allerede og drømmer om, hvad han skal arbejde med som voksen. Og det er netop Jeanette Reynolds’ enorme indsats på specialområdet, som fagpanelet har lagt vægt på:

"Jeanette Reynolds løfter udfordrende opgaver med professionalisme og vedholdenhed. Hun har en stor dygtighed og erfaring på specialområdet, og hun giver plads til elevernes forskelligheder. For Jeanette Reynolds er det en opgave, der følger hende både i og uden for skolen," siger Lise Tingleff Nielsen.

Vinder af hovedprisen i Erhvevsskolekategorien: Jack Hauch Brask, ZBC Slagelse

I erhvervsskolekategorien vinder Jack Hauch Brask, der underviser på Kokke- og Tjenerskolen ZBC Slagelse, hovedprisen. Flere af eleverne beskriver, at hans niveau er så højt, at de ikke kan andet end at sætte målene højt for sig selv. Da Politiken besøgte skolen i maj, sagde en af eleverne, Oliver Løve:

"Han kan så mange smage. Det er helt vildt. Hvis jeg er fanget i en ret, er han altid i stand til at vise mig, hvordan jeg kan bygge videre på den. Jeg har været rigtig mange lærere igennem, men han har klart gjort det største indtryk på mig. Han er ikke bare en pissedygtig underviser. Han er også et virkelig rart menneske."

Han er en, som de føler, at de altid kan regne med. Han har startet en indsamling til en elev, der var økonomisk presset, og han har fulgt en elev i skole, der havde problemer. Camilla Hutters, der er leder ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole, begrunder fagpanelets valg:

"Han siger selv, at hvis man skal være en god lærer, skal man nogle gange både være en god fagperson, nogle gange mentor og nogle gange kammerat. Det er det, som han formår at få kombineret. Han kan arbejde fagligt med eleverne, og han har også meget nemt ved at være den gode relation, den, som eleverne gerne vil være sammen med," siger Camilla Hutters og tilføjer:

"Han får hovedprisen, fordi han har en mangefacetteret tilgang til det at være underviser, hvor han både får rummet og rykket eleverne fagligt og menneskeligt."

Vinder af Lærepladsprisen: Steve Jørgensen, TEC Ballerup

Steve Jørgensen, der underviser i programmering på TEC Ballerup, vinder en særpris – der er tale om Lærepladsprisen. Det gør han for sit arbejde i praktikcentret, hvor han har formået at skabe et helt særligt læringsrum for eleverne. Flere af dem fortæller, at de møder op på TEC Ballerup på grund af Steve Jørgensen, som de kalder et omvandrende leksikon. Elevernes første indtryk var, at han virkede som "noget af en sjov fætter".

Men de blev hurtigt blæst bagover af hans faglighed og enorme engagement i dem og i faget. Ifølge eleverne berører Steve Jørgensen alle på TEC Ballerup, og i deres øjne er han intet mindre end: ’The man, the myth, the legend!’.

Arnt Louw, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og lektor på Aalborg Universitet og sidder i fagpanelet for ungdomsuddannelser, begrunder valget af Steve Jørgensen som særprisvinder på følgende måde:

"Lige præcis på den uddannelse, som Steve underviser på – data og kommunikation-uddannelsen inden for programmering – fylder skolelæringscentret mere end på mange af de andre erhvervsuddannelser, og derfor er det så vigtigt at skabe et godt og meningsfuldt læringsrum på lige præcis den uddannelse. Og det har Steve i den grad formået at gøre," siger Arnt Louw og tilføjer:

"Han giver ikke bare eleverne svaret på opgaven, men hjælper dem på vej til at forstå opgaven – han giver dem lov til at tænke ud af boksen og prøve en masse nyt."

Vinder af særpris: Grethe Overby, Aalborg Handelsskole

Grethe Overby, der underviser i virksomhedsøkonomi, afsætning og markedskommunikation på EUX og EUD, vinder en særpris. I Grethe Overbys undervisning bliver de tunge begreber skiftet ud med hverdagssprog. Den tilgang er et hit hos eleverne.

Katja Munch Thorsen, der er uddannelsesdirektør ved KEA og sidder i fagpanelet for ungdomsuddannelser, begrunder fagpanelets valg på følgende måde:

"Vi har i det faglige panel valgt at give Grethe Overby en særpris for erhvervsuddannelser, fordi hun på en overbevisende måde insisterer på at gøre et fag, der kræver, at eleverne mestrer tal og komplekse økonomiske begreber, tilgængeligt og overkommeligt for alle sine elever – uanset de erfaringer og forudsætninger de kommer med, når det gælder at forstå og arbejde med tal," siger Katja Munch Thorsen og tilføjer:

"I virksomhedsøkonomi oplever Grethe, at mange af eleverne med hendes udtryk kommer »sidelæns ind i faget« og har manglende tro på, at de kan lære at arbejde med tal, og det betyder, at økonomibegreber kan virke ret svære. Grethes metode er at arbejde for at skabe et trygt læringsmiljø, hvor hun og eleverne kan grine sammen, og hvor der ikke findes nogen dumme spørgsmål. Og så starter Grethe med noget konkret og praksisnært, noget, eleverne kender godt – deres privatøkonomi, deres fritidsjob og deres kommende elevplads. Så bygger hun på derfra og øger kompleksiteten, så eleverne hen ad vejen kommer til at mestre fagets økonomiske begreber og elementer."

Vinder af hovedprisen i Gymnasiekategorien: John Toldsted, Det Frie Gymnasium

I gymnasiekategorien vinder John Toldsted fra Det Frie Gymnasium, der underviser i dansk, religion og oldtidskundskab, hovedprisen. Da Politiken besøgte gymnasiet tidligere i april, var det tydeligt, at han er noget ganske særligt for mange af sine elever. De bliver inspireret af hans livsfilosofi, humor og skæve sind.

Katja Munch Thorsen begrunder prisen med John Toldsteds ekstraordinære formidlingsevne.

"John gør sig umage med præcis det, eleverne peger på i indstillingerne: at møde eleverne med en entusiasme og en glæde i undervisningen, der smitter af. Han bruger romanerne og billedkunsten til at vise eleverne, hvor vigtig kærligheden er som en mulighed for at føle empati med mange synspunkter – også nogle, der er anderledes end ens egne. Og på den måde vil han gøre eleverne til humanister og ruste dem til selv at gå ud og finde kærligheden og holde fast på den – også i en verden, hvor der er meget fokus på 'karakterer, karriere, succes og pensionsopsparing', som John udtrykker det," siger Katja Munch Thorsen og tilføjer:

"John har to fokuspunkter i sin måde at være til stede i undervisningen på og sin faglighed: verdensentusiasme og det etiske medansvar. Gennem de to fokuspunkter er det hans mål at sørge for, at fagligheden vokser og bliver til noget mere end den performancekultur, som hans synes, gymnasiet nemt bliver præget af. Han vil gerne vise sine elever, at fagene findes først og fremmest for at gøre eleverne bedre til virkeligheden – og ikke bare bedre til eksamen."

Vinder af særpris: Jeanne Casna Friis, HF & VUC FYN

Jeanne Casna Friis fra HF & VUC FYN vinder en særpris. I hendes timer kan eleverne få spørgsmål som: Hvad ville Georg Brandes sige til det? Hun formår at fange elever, der ellers ikke troede, at de havde nogen som helst interesse for Brandes & Co. For hendes begejstring for de store litterære værker er så stor, at eleverne næsten føler, hun taler med kunstnerne. Og den passion for faget smitter af på dem.

En elev beskriver Jeanne Casna Friis med følgende ord:

"Jeg har aldrig rigtig haft nemt ved faget dansk, men Jeanne har en utrolig god læreform, som alle kan forstå. Hun har vækket en interesse, som jeg faktisk ikke troede, jeg havde, og det er simpelthen at analysere og arbejde med tekster."

Camilla Hutters fra fagpanelet begrunder valget af Jeanne Casna Friis på følgende måde:

"Hun evner at være den gode faglige lærer, der faktisk kan få vækket elevernes interesse for nogle af de ting, som er lidt mere klassiske danskting som litteratur og forfattere, mens hun holder fast i, hvordan man kan lære noget og også blive dannet som menneske," siger Camilla Hutters og tilføjer:

"Samtidig får hun også skabt et trygt læringsrum. Hun er på VUC og har en gruppe, hvor mange ikke nødvendigvis har de bedste erfaringer med at gå i skole. Hun er virkelig fokuseret på, at det er vigtigt at få dem videre. For at få dem videre skal hun både sørge for at give dem lysten til det faglige og skabe et trygt læringsrum. Det er kombinationen af de to ting, der gør, at hun får en særpris."

Vinder af særpris: Miriam Hejlskov, Tietgen Handelsgymnasium

Miriam Hejlskov fra Tietgen Handelsgymnasium vinder en særpris. Flere elever beskriver, hvordan hun kan gøre selv de kedeligste ting i matematik spændende. De kalder hende en form for superlærer, der formår at give alle eleverne en god oplevelse med matematik. Det er bare rart at skulle lære, når man har Miriam. En af eleverne beskriver det på følgende måde:

"Miriam går meget op i, at ingen bliver tabt i undervisningen. Hun er der altid, hvis man har spørgsmål til hende, og hjælper gerne på alle tidspunkter af døgnet. Enten ude på vores gymnasium eller over mail, når vi har fri."

Arnt Louw fra fagpanelet begrunder valget af Miriam Hejlskov til særprisen med følgende ord:

"Det, som Miriam gør særlig godt, og som har været medvirkende til, at hun vinder særprisen, er hendes arbejde med det relationelle og det at skabe et trygt, godt og tillidsfuldt undervisningsrum," siger Arnt Louw og tilføjer:

Det relationelle og et trygt miljø og arbejdet med fællesskaber er en grundforudsætning for at lære noget, og det har Miriam i den grad formået at skabe i sin undervisning, som en elev skriver i sin indstilling: "Miriam fokuserer på at lære den enkelte elev at kende, og at vi alle i klassen har fået et godt sammenhold. Hun lægger vægt på det faglige og sociale miljø, da hun mener, at man også skal have det godt i en klasse for at kunne få noget ud af undervisningen."

Kilde: Politiken.dk

Annonce