Udflytningscase II: Fra stenbroen til slottet

Hvad gør en organisation, når den skal flytte ca. 40 af procent af sine medarbejdere over 300 kilometer væk ? Læs mere om, hvordan Landbrugsstyrelsen inddrog medarbejderne både formelt og uformelt for at løse denne udfordring, samt deres gode råd.

Baggrund
Landbrugsstyrelsen flyttede i 2015 i alt 345 arbejdspladser fra København til Augustenborg og Tønder. Samtidig var der ca. 550 medarbejdere, som skulle blive i København. Styrelsen begyndte opbygningen af den nye arbejdsplads i Augustenborg i maj 2016, og pr. juni 2017 var alle berørte stillinger på landbrugsområdet flyttet til Augustenborg og Tønder.
 
Processen
Processen blev håndteret med en projektorganisering som supplement til de formelle drøftelser i Hovedsamarbejdsudvalget og de lokale samarbejdsudvalg. Styrelsen valgte at gribe processen an på denne måde for at gøre det til et fælles projekt, som både inddrog de, der skulle flytte, og de, der skulle blive. Der blev derfor oprettet en række projektspor med forskellige temaer som f.eks. indretning af bygninger, vidensoverdragelse, trivsel og motivation, fastholdelse og rekruttering m.v. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere samt menige medarbejdere deltog i disse projektspor.
 

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

Der blev derudover etableret forskellige følgegrupper for hele processen bestående af blandt andre tillidsrepræsentanter og ledere. Denne struktur blev suppleret med jævnlige uformelle møder og blev desuden justeret undervejs efterhånden som projektet skred frem. Inputs fra projektsporene samt de forskellige følgegrupper hjalp samarbejdsudvalgene med at identificere de emner, som det var vigtigt at tage op. 
 
De gode råd fra Landbrugsstyrelsen
Når HR-chefen og næstformanden for HSU tænker tilbage på processen og evaluerer denne, vil de anbefale, at andre statslige arbejdspladser overvejer at supplere det vigtige arbejde i Samarbejdsudvalget med mere uformelle drøftelser.
 
Dette gav mulighed for i fællesskab at identificere udfordringerne og i fællesskab finde konstruktive løsninger på disse i takt med at behovene opstod. De anbefaler endvidere styrelser i en lignende situation at have stort fokus på at etablere nye samarbejdsrelationer mellem det nye, der bygges op, og det blivende. 
 
Vi skal flytte, hvor kan vi få hjælp ? 
Casen er taget fra Samarbejdssekretariatets folder: "Husk Samarbejdsudvalget når arbejdspladsen flytter". Det er de statslige parters fælles vejledning til din institution, hvis I skal flytte.
 
Her kan du også læse sekretariatets fem gode råd i forbindelse med en flytning, Samarbejdsaftalens regler på området, samt yderligere to cases fra Statens Administration og Nævnenes hus, da de begge skulle flytte i 2015. 
 
Husk også, at du/I kan få råd og vejledning hos Samarbejdssekretariatet. Dem finder du på dette link. 
Emneord: Udflytning, OAO, Landbrugsstyrelsen, 240118
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) på DenOffentlige.dk Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) repræsenterer 27 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO er medlemsorganisationernes fælles offe...
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også