”Vi får stadig flere ældre i Danmark, og de skal have mulighed for at bevare en hverdag med meningsfulde aktiviteter og social kontakt. De forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at forebygge sygdom, svækkelse og ensomhed," siger socialminister Manu Sareen.

Udsatte ældre får bedre hjælp til at komme videre i livet

Kommunerne skal fremover tilbyde ældre med særlige udfordringer et forebyggende hjemmebesøg tidligere end i dag, mens friske ældre kan vente til lidt senere i livet. Det er socialminister Manu Sareen blevet enig med satspuljepartierne om for at sikre, at de svageste ældre får den rette hjælp i tide.

Udsatte ældre vil fremover få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg fra kommunen, fra de fylder 65 år. Det kan fx være ældre, der har mistet en ægtefælle eller er blevet udskrevet efter et længere hospitalsophold. På hjemmebesøget vil den ældre blive tilbudt en snak om dagligdagen, helbredet og kontakten med andre. Formålet er at hjælpe de ældre med råd og vejledning – eksempelvis om sociale aktiviteter i lokalområdet, om hvordan man holder sig i gang, og om mulighederne for at få hjælp.

Er man derimod ved godt helbred og uden særlige udfordringer, får man tilbudt et forebyggende hjemmebesøg som 75-årig – et såkaldt tryghedsbesøg – og igen årligt, fra man er fyldt 80.


Det er socialminister Manu Sareen netop blevet enig med satspuljepartierne om som opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger:

”Vi får stadig flere ældre i Danmark, og de skal have mulighed for at bevare en hverdag med meningsfulde aktiviteter og social kontakt. De forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at forebygge sygdom, svækkelse og ensomhed. Men der er kæmpe stor forskel på, hvordan folk har det, når de bliver ældre. Mange 75-årige er meget aktive, de går til fitness og kor, mens andre er i risiko for at få alvorlige problemer med helbredet eller bliver socialt isoleret. Derfor målretter vi nu den forebyggende indsats til dem med mest behov.”

Aftalepartierne er enige om følgende model for de forebyggende hjemmebesøg:

• Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år 
• En udvidelse af de forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år 
• ’Tryghedsbesøg’ til alle 75-årige 
• Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard 
• Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

Som en del af forebyggelsespakken vil regeringen og de øvrige partier bag aftalen bruge 10 millioner kroner på tre projekter, der kan bidrage til at målrette de forebyggende hjemmebesøg. De skal blandt andet give viden om, hvordan man får bedre fat i de socialt og økonomisk dårligst stillede ældre, som oftest siger nej tak til et hjemmebesøg. Og der skal udvikles et efteruddannelsesforløb til de medarbejdere, der foretager besøgene.

I dag skal kommunerne give alle borgere fra 75 år og op et tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Emneord: Ældrepleje, udgifter til sundhed og ældrepleje, Social- og integrationsministeriet
Social-, Børne-, og Integrationsministeriet på DenOffentlige.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet er opløst og opgaverne overført til andre ministerier. 
Aktivitet: Artikler: 66 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 07.12.16 Velfærd
  Ældresagens fremtidsstudie: Ældreplejen er uværdig og får os til at frygte alderdommen

  Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 har spurgt mere end 4000 danskere i alderen 50-89 år om deres forventninger til fremtiden. Studiet dokumenterer sort på hvidt, at de ’yngste ældre’ – de 50-59-årige og dermed fremtidens pensionister - er de mest bekymrede for alderdommen. På en række punkter frygter de ligefrem alderdommen og de konsekvenser der måtte følge med.

 • 01.12.15 Ledelse
  På opdagelsesrejse i velfærdssamfundet

  Hvad ville man opdage, hvis man lod sig indskrive på et plejehjem? VIA University College tog alternative metoder i brug og fik nye perspektiver til at videreudvikle deres playmaker-forløb rettet mod kommunerne.

 • 29.09.15 Velfærd
  LO: Finanslov uden perspektiver for lønmodtagerne og for Danmark

  "Regeringens finanslovforslag lægger desværre ikke op til den vækst og fremgang, som vi havde håbet. LO ønsker at styrke indsatsen i forhold til uddannelse, børnepasning og ældrepleje for at understøtte privat vækst. Men i stedet ser vi en borgerlig finanslov som får den modsatte virkning", siger Harald Børsting.

 • 22.09.15 Velfærd
  Ny handlingsplan skal give demente og pårørende et bedre liv

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde sætter nu gang i arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, der skal gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund og styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en demenssygdom og deres pårørende.

 • 29.06.15 Velfærd
  Bedre overgang til plejehjem

  Et møde i borgerens hjem inden indflytning på plejecenter giver alle parter en langt bedre oplevelse af skiftet fra privat bolig til plejecenter