Vælgerne bakker op om sociale mål

Hver tredje vælger bakker klart op om regeringens nationale mål på socialområdet frem til 2020. Hver anden er samtidig i tvivl om, hvordan politikerne vil prioritere indsatsen i deres kommune. Det fremgår af en meningsmåling udført af InFact for Huset Zornig. Lisbeth Zornig Andersen opfordrer politikerne til at melde ud, så de ikke skal sætte krydset i blinde.

Socialminister Annette Vilhelmsens nationale mål på socialområdet frem til 2020 møder stor opbakning blandt vælgerne. Hver tredje eller 34 pct. af vælgerne synes, det er en meget god eller god ide med sociale mål, mens blot 13 pct. mener, at det er en dårlig ide.

Det fremgår af en repræsentativ meningsmåling blandt 978 danskere over 18 år, som analysehuset InFact har udarbejdet for Huset Zornig.

Regeringens socialplan ”Alle skal med”, som blev lanceret i september, sætter for første gang konkrete mål op på socialområdet for hvor mange færre hjemløse, der skal være i 2020, hvor mange flere socialt udsatte børn skal have en uddannelse, hvor mange flere misbrugere skal igennem et vellykket behandlingsforløb, m.m.

Læs mere om 2020-målene her: http://www.denoffentlige.dk/sociale-2020-m%C3%A5l-de-mest-udsatte

Det er hovedsagelig kommunerne og regionerne, der skal levere på målene. Derfor er det også de kommunalpolitiske og regionspolitiske kandidater, der er til valg den 19. november, der i løbet af den kommende valgperiode skal løfte opgaven. Det gør det naturligt, at vælgerne får et bud på, hvordan det skal ske, fra de politiske kandidater, mener Lisbeth Zornig Andersen, direktør i Huset Zornig.

”Det er meget positivt, at vælgerne bakker op om, at vi sætter klar mål for hvilke resultater, vi som velfærdssamfund vil levere over for samfundets svageste. Derfor er det også vigtigt, at politikerne melder klart ud før kommunal- og regionsvalget, hvordan de vil indfri målene, så vælgerne ved, hvordan deres kandidat vil sætte ind over for de svageste blandt os. Ellers skal vælgerne sætte deres kryds i blinde, og det er ikke hvad jeg opfatter som ideen med vores demokrati,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hidtil har mange politikere ikke formået at nå ud til vælgerne med et klart budskab. Ifølge InFacts måling mangler hver anden vælger – 48 pct. – et overblik over hvordan deres kommune vil prioritere indsatsen i de kommende år. Fire ud af ti vælgere – 39 pct. – er da også i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds.

”Der er nu mindre end en måned til valget, og vi har store vælgergrupper, som ikke ved, hvem de skal stemme på, eller hvad politikerne har tænkt sig at bruge valgperioden til. Det er ikke imponerende. Hvis det kommunale selvstyre skal give mening, så skal politikerne ud og debattere med vælgerne, fortælle hvad de vil og få vælgernes mandat til at gøre netop det. Ellers kan vi lige så godt styre hele landet centralt af anonyme bureaukrater,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Lisbeth Zornig Andersen har selv taget initiativ til den partipolitisk neutrale valgkampagne Stemmer på Kanten, der sigter efter få socialt udsatte til at stemme. Valgdeltagelsen blandt samfundets svageste grupper er meget lav, og det koster dem demokratisk indflydelse på indsatsen.

”Vi har heldigvis frivillige over hele landet, der er i fuld gang med at arrangere debatmøder mellem politikere og udsatte vælgere dér, hvor vælgerne er – på værtshuse, væresteder, borgerhuse. Hvert møde beriger både politikerne og vælgerne. I den sidste måned op til valget vil aktiviteterne tage til, og jeg håber på at se en helt anden dialog om hvordan vi indretter os i fællesskab, hvor klare svar på konkrete problemer er i forgrunden” siger Lisbeth Zornig Andersen.   

Ifølge Lisbeth Zornig Andersen slutter Huset Zornigs kampagne for samfundets svageste imidlertid ikke med valget den 19. november.

”Socialministerens nationale mål skal konkretiseres og operationaliseres, så vi får de bedste løsninger med de bedste resultater. Det arbejde vil vi bidrage til også efter valget. Vi har allerede drøftet målene i den sociale tænketank SIF, hvor vi har knap 100 eksperter og praktikere på socialområdet. Det arbejde bliver yderligere konkretiseret sammen med Udsatterådet, som afholder en workshop om målene. I begyndelsen af næste år indkalder vi til en høring om de sociale mål, hvor politikerne får mulighed for at drøfte dem med eksperter og praktikere – og ikke mindst de udsatte selv,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Fakta om undersøgelsen

Udført af: InFact ApS
Periode: 14. oktober 2013 kl. 17:30-20:15
Interviews: 978
Population: Danmark, indbyggere +18 år
Metode: Automatiske telefoninterviews
Vægtning: Køn, alder, geografi, FV11
Fejlmargin: Maks. +/- 3,1 procentpoint på totaler.
Undersøgelse må refereres med angivelse af kilde: Analysefirmaet InFact og Huset Zornig 

Stemmer på Kanten på DenOffentlige.dk Socialt udsatte borgere bruger ikke deres stemme, når der er valg. Det vil vi lave om på. Stemmer på Kanten har til formål at få socialt udsatte til stemmeurnerne, når kommunalvalget løber af s...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 15

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.