Kandidaternes personlige kostvalg er også med, da mange vælgere er interesserede i, hvorvidt politikernes personlige handlinger i et vist omfang følger deres politik. Personlige kostvaner indgår dog ikke i pointberegningen i undersøgelsen.

Valgundersøgelse: Her er de politikere, som vil gøre mest for at fremme grønne måltider i kommuner og regioner

Omkring 70 pct. af de kandidater til kommunalvalget, som har deltaget i Dansk Vegetarisk Forenings undersøgelse, vil “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at de offentlige køkkener i kommunen skal tilbyde måltider, som kun består af vegetabilske fødevarer.

“Det grønne valg 2021” er Dansk Vegetarisk Forenings valgundersøgelse forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

Over 1.500 kommunale og regionale kandidater har taget stilling til en række mulige tiltag f.eks. grøn valgmulighed på hospitaler, plejehjem og i daginstitutioner, en målsætning om CO2-reduktion for al maden i de offentlige køkkener, flere midler til indkøb af klimavenlige og bæredygtige råvarer til madkundskab i skolerne og en række andre relevante spørgsmål.

Svarene viser, at omkring 70 pct. af de kandidater til kommunalvalget, som har deltaget i undersøgelsen, enten vil “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at de offentlige køkkener i kommunen skal tilbyde en vegetarisk valgmulighed, som kun består af vegetabilske fødevarer.

Det vil sige, at kandidaterne støtter en grøn valgmulighed på plejehjem, ældrecentre og ved kommunal madudbringning til ældre, i skoler, i daginstitutioner samt på kommunale arbejdspladser.

Spørgsmål om klima og bæredygtighed

Ligeledes vil langt størstedelen, nemlig 92 pct., af de kandidater til regionsrådsvalget, som har deltaget, enten “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at alle sygehuse og hospitaler i regionen skal tilbyde patienter en grøn valgmulighed.

Derudover er kandidaterne også blevet spurgt om deres holdning til en målsætning om CO2-reduktion for maden i de offentlige køkkener, flere midler til indkøb af klimavenlige og bæredygtige råvarer til madkundskab i skolerne – og mange andre ting, som er relevante lokalt. Alle kandidater har til sidst fået tildelt en “veggie-score” på baggrund af deres svar. Der er også blevet spurgt til kandidaternes personlige kostvaner - det svar tæller ikke med i “veggie-scoren”.

Cirka 65 pct. af kandidaterne til kommunalvalget, som har deltaget i undersøgelsen, vil desuden enten "arbejde aktivt for" eller "støtte", at kommunen skal opstille en målsætning om en 25% CO2-reduktion i 2025 - sammenlignet med 2020 - fra maden i de offentlige køkkener. For kandidaterne til regionsrådsvalget er det tal oppe på 80%.

Alle svar, som er kommet ind fra kandidater i kommuner og regioner, er samlet i en stor database, som er overskuelig og nem at gå til: 

Se resultaterne af valgundersøgelsen for regionsrådsvalget

Se resultaterne af valgundersøgelsen for kommunalvalget

Dansk Vegetarisk Forening håber, at undersøgelsen kan gøre vælgerne klogere på deres lokale kandidaters holdninger til grøn, klimavenlig mad og den grønne omstilling af vores mad og landbrug. 

DVF har tillige udsendt et inspirationsmateriale til alle nuværende kommunal- og regionsrådspolitikere. Materialet indeholder forslag til tiltag, som politikerne med fordel kan sætte på dagsordenen med henblik på at reducere CO2-udledningen fra fødevarerne og øge borgernes sundhed. Det materiale er tilgængeligt her.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.