Bedre læring for færre penge i danske skoler - er Chromebooks i stedet for ipads og pc'ere vejen frem?

Velfærd

10/09/2014 17:30

Professionshøjskolen Absalon

Få to chromebooks for det samme som en pc eller en ipad koster og nedsæt tiden til opsætning og teknisk support med 70-90 procent. Den første danske rapport om Chromebooks peger på mulige gevinster for både økonomi og læring på danske skoler.

- ”Der findes masser af billig teknologi, men det ser ud til, at der både kan være betydelige økonomiske og ikke mindst pædagogiske gevinster ved Chromebooks frem for andre tilbud på markedet. Derfor forstår jeg da godt, at Chromebooks vækker interesse, for prisen for den enkelte maskine er det halve af prisen for typisk anvendte bærbare pc’ere og ipads på skolerne”, fortæller projektleder Ove Christensen fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation.

Vinder hastigt frem i USA og England

I USA udgør Chromebooks i dag op til 25 procent af alle nye devices inden  for undervisningen, og også i England vinder Chromebooks hastigt frem.

Ove Christensen har observeret et aktionslæringsforløb på Mårslet skole omkring brugen af Chromebooks maskinerne og teknologien bag og lagt sidste hånd på rapporten ”Elevsamarbejde og videndeling – Chromebooks i undervisningen”.Projektet er gennemført med støtte fra Kulturstyrelsen. 

En Chromebook ligner en bærbar pc, men i modsætning til en traditionel pc fungerer den ikke ved at have et styresystem og programmer installeret på computeren. En international undersøgelse peger på, at arbejdet til opsætning af maskiner og til teknisk support kan reduceres med 70-90%. 

Fire af de centrale konklusioner fra aktionslæringsforløbet var:

1. Brugen af Chromebooks har understøttet processer, hvor eleverne arbejder sammen – ” kollaborative læreprocesser”

2. Der ligger i Chromebooks en særlig tænkning, der bryder med princippet om “den personlige computer eller ipad”. Nu kan elever og lærere arbejde sammen på helt nye måder og følge hinandens arbejder. Det betyder også, at lærerne kommer meget tættere på elevernes læreprocesser.

3. Chromebooks fremmer digital dannelse. Eleverne bliver bedre til at adskille, hvad computeren bruges til i arbejdsbrug og til underholdning og fritid.

4. Teknologien bliver meget hurtig usynlig og frigør ressourcer til fokus på børnenes læring. Det skyldes bl.a., at lærere og elever ikke er afhængige af den enkelte Chromebook maskine. Hvis en maskine ikke fungerer, kan man bare tage en anden, da alt jo ligger i ”den digitale sky”.

- “Samlet set gør de pædagogiske potentialer ved brug af Chromebooks maskiner og teknologien bag koblet med de mulige økonomiske gevinster, at tiden er inde til, at mulighederne vurderes og drøftes nærmere i danske kommuner og skoler”, mener Ove Christensen.

Læs også artiklerne:

Alle skoler i Holbæk satser på Google

 

 

 

Mest Læste

Annonce