Brug for minimumsnormeringer for at holde hånden under ældreplejen

Velfærd

11/08/2020 14:42

Der er brug for minimumsnormeringer – minimumsstandarder – i ældreplejen. Vi bliver nødt til at sikre, at der er personale og ressourcer nok. Vi har simpelthen oplevet alt for mange forfærdelige hændelser, hvor ældre har fået en helt uanstændig og umenneskelig behandling. Det så vi bl.a. i den meget ubehagelige dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”.

Af Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

Vi oplever også alt for tit, at kommunerne bruger de penge, som vi på landsplan afsætter til ældreplejen, til noget helt andet. Det holder ikke. Derfor skal der være nogle faste krav om bemanding og rettigheder for de ældre, som kommunerne skal leve op til.

Det kan eksempelvis sikre, at der ikke vil være situationer, hvor en enkelt ansat på en nattevagt har ansvaret for op til 40 plejehjemsbeboere. Eller at det klippekort, som giver de ældre mulighed for selv at vælge, hvad de vil have ekstra hjælp til, gøres lovpligtigt, så kommunerne ikke bare kan sløjfe det. Det sker desværre alt for ofte i dag.

De kommende år skal der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det er glimrende, at børnene får bedre forhold. Men vi skal sikre, at kommunerne ikke tager pengene hertil ved at skære ned på ældreområdet. Derfor ønsker DF at indføre minimumsnormeringer i ældreplejen sideløbende med det sker på børneområdet.

Mest Læste

Annonce