På billedet set Sheila Vind.
På billedet set Sheila Vind.

Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom

Velfærd

27/11/17 9:56

Professionshøjskolen Absalon

Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal opkvalificere kommunens indsats til borgere med livstruende sygdom.
”Jeg har lige talt med en sygeplejerske, der var med i uddannelsesforløbet, og hun sagde, at hun helt fik kuldegysninger, når hun skulle fortælle om, hvor fedt det har været.”   Sådan svarer projektleder i Solrød Kommune Sheila Vind, når man spørger til kommunens aktuelle opkvalificering på det palliative område. Konkret har 15 sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og terapeuter de seneste måneder været på et diplomkursus over fire undervisningsdage med mellemliggende opgaveløsninger og afsluttende opgave.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Undervisningen er en del af kommunens investeringer i forbindelse med tildelingen af penge fra regeringens såkaldte ”værdighedsmillard”, der skal udvikle ældreområdet. I Solrød administreres serviceløftet af projektleder Sheila Vind, der sammen med den palliative projektgruppe valgte at rekvirere et uddannelsesforløb, der kunne give ny og opdateret viden for sundhedspersonalet. Derfor blev der taget kontakt til Professionshøjskolen Absalon, der foreslog at designe et kursus under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.   ”Det har været et rigtigt godt forløb, hvor alle faggrupper har fået opdateret deres viden og lært at arbejde sammen på trods af deres forskellige uddannelser”, fortæller Sheila Vind, der oplyser, at projektgruppen selv har været med til at forme uddannelsen i forhold til personalets behov for viden og træning.   ”Det er meget motiverende, at deltagerne får et rigtigt kursus med fem ECTS-point. Der er derfor nogle formelle krav til indholdet, men med 15 tilmeldte har vi fået stor indflydelse på både indholdet af undervisningen og den praktiske tilrettelæggelse”, siger Sheila Vind, der oplyser, at det herefter er planen, at de 15 deltagere senere skal brede deres viden ud til de andre afdelinger.   Realkompetencevurdering En enkelt udfordring i forhold til den brede personalegruppe har været, at der på diplomuddannelsen ikke er direkte adgang for social og sundhedsassistenter uden en realkompetencevurdering, men det viste sig at være ret enkelt at løse:

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”Vi fik stor hjælp fra Absalon til at få realkompetencevurderingen gennemført, og det var da lidt følsomt, for mange af assistenterne var nervøse over udsigten til at skulle vurderes og også usikre på at komme skolebænken efter lang tid på arbejdsmarkedet. Men alle havde kompetencerne i orden, og de havde heller ikke problemer med at leve op til kravene under uddannelsen, som alle har fundet både inspirerende og vedkommende”, siger Sheila Vind, der glæder sig over, at det tværfaglige samarbejde er blevet styrket i forløbet.   ”Det er rigtigt godt, at de får fokus på samarbejdet, fordi borgeren i sidste ende meget gerne må opleve, at kommunens ansatte har den samme forståelse af opgaven”, siger Sheila Vind, der oplever, at fællesskabsfølelsen er opstået helt naturligt i projektarbejdet, hvor deltagerne har været med til at stille krav til uddannelsen og senere har arbejdet tæt sammen om opgaveløsningen.   ”Man kan mærke, at de har fået et sammenhold, som netop er det, som vi gerne ser, at de bringer videre til deres kolleger”, siger hun.   Tjeklister og kompetencer Rent fagligt har uddannelsen også givet alle et løft – og en opdatering i forhold til den uddannelse, som deltagerne har haft i forvejen, fortæller Sheila Vind.   ”Selv om man måske har lært om palliation i sin uddannelse, så er det vigtigt at få tingene genopfrisket. Det er ikke let at tage de alvorlige samtaler med de syge, og det kræver god træning at hjælpe de pårørende også. Og så har kurset jo også givet en tidssvarende opdatering på smertelindring og medicin. Over fire mødegange kommer man omkring en stor del af de problematikker, der ligger i det palliative, så vi har fået det ud af det, som vi håbede og kan arbejde videre ud fra et fælles udgangspunkt”, siger hun og fortæller, at forløbet også skal føre til en opdatering i servicen:   ”Det her skal gerne munde ud i nogle opdaterede arbejdsmetoder og tjeklister, så borgerne og de pårørende altid får en tidssvarende service”.   Spredning i organisationen Helt afgørende i projektet er derfor at sprede relevant viden til alle i hele organisationen. Det sker blandt andet ude i de forskellige teams, hvor afdelingerne typisk har et ugentligt møde, hvor kompetenceudvikling kan komme på dagsordenen. Her kan projektgruppen give oplæg til viden og diskussion, ligesom de ansatte kan lave øvelser og udveksle erfaring – samt koordinere indsatsen naturligvis. I den sammenhæng kommer de pårørende også ind i billedet:
”Vi overvejer, om vi også kan give undervisning og vejledning til de pårørende. Det kan potentielt blive næste skridt”, siger Sheila Vind, der allerede oplever, at viden og motivation spreder sig som ringe i vandet. En udvikling, som hun vil arbejde for at fortsætte.   ”Der er kommet en helt vildt positiv stemning omkring projektet, så helt centralt bliver det løbende at lave et realitetstjek og sikre, at det gode arbejde fortsætter, siger projektlederen, der først og fremmest glæder sig over, at hun nu har 15 medarbejdere, der er parate til at stå i centrum for udviklingen.   ”Det er ret stærkt, at vi har fået 15 personer, der sammen udgør en vidensbank, som andre kan trække på, så jeg tænker, at det her forløb er eksemplarisk for udvikling af fagligheden, og det er nok også en af grundene til, at alle er så motiverede i projektet.   Fakta om forløbet Opkvalificeringen er en del af Solrød Kommunes indsats på det palliative område, som en del af kommunens værdighedspolitik. Udvalgte medarbejdere deltager på diplommodulet “Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde” i perioden september - november 2017.   Alle medarbejdergrupper har været med i planlægningen og bidraget med ønsker til forløbets indhold, der er tilpasset som et skræddersyet forløb.   Selve uddannelsen foregår på Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde. Forløbet er tilrettelagt med 4 hele undervisningsdage over 8 uger.   Deltagerne afslutter uddannelsesforløbet med en skriftlig eksamen.   Læs også to af de ansattes personlige beretning her.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce