E-læring er for flydende et begreb

Velfærd

02/10/2014 13:47

Professionshøjskolen Absalon

E-læring opfattes som et plus-ord, men der opstår ofte uklarhed. E-læring griber om sig og skal defineres bedre. Det viser ny international kortlægning, som University College Sjælland har gennemført for Undervisningsministeriet.

På opdrag fra Undervisningsministeriet har University College Sjælland udarbejdet rapporten “Kan vi lære af de andre - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere”.

I rapporten beskrives cases fra Finland, Norge, Tyskland og England og der er gennemført et litteraturreview med fokus på erfaringer fra bl.a. Australien, USA, England og Finland, der alle har en lang tradition for at arbejde med e-læring. Det er første gang i Danmark, at der på området er gennemført en sådan opsamling af erfaringer og viden om e-læring.

Relevant for alle danske uddannelser med interesse for e-læring og blended learning

- "De fleste opfatter e-læring  som et plus-ord, men e-læring er også et flydende begreb, hvorfor der ofte opstår uklarhed om begrundelserne for og sigtet med e-læring. Rapporten viser, hvor vigtigt det er, at uddannelserne er afklarede om formålet med og forståelsen af e-læring”, siger projektleder Ditte Schlüntz fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation.

Ditte Schlüntz peger på, at selvom rapporten bygger på erfaringer fra og forskning i udenlandske erhvervsuddannelser og erhvervslæreruddannelser, så er indholdet og perspektiverne i høj grad relevante for alle med interesse for e-læring og blended learning i danske uddannelser.

I rapporten forstås e-læring som noget, der besidder tre forbedringspotentialer i forhold til læring og uddannelse:

  1. Pædagogiske potentialer: En ny  pædagogisk praksis kan give undervisere og elever mulighed for at lære og interagere på dynamiske nye måder, hvilket kan skabe øget motivation og øget læringsudbytte; hurtigere læring, mere læring, dybere læring og anderledes læring.
  2. Adgangspotentialer:  En ny pædagogisk praksis kan give uddannelsesinstitutionen mulighed for at nå nye målgrupper  eller dække behovet hos nuværende elever på nye måder; læring for flere.
  3. Ressourceudnyttelse: En ny pædagogisk praksis kan give uddannelsesinstitutionen mulighed for at udnytte lærerkræfter og læremidler  på nye måder; mere læring.

Vigtigt at der ikke er modsætninger 

“Potentialerne viser også, at der kan være flere mål med e-læringen. Ofte vil der ligge flere hensigter og begrundelser bag ved en satsning på e-læring. Det er vigtigt, at der ikke er modsætninger, og at sammenhængen mellem de eventuelle forskellige hensigter på forskellige organisatoriske niveauer er afstemt”, fortæller Ditte Schlüntz.

Såvel rapporten som University College Sjællands mangeårige erfaringer med e-læring viser, at e-læring er i stor vækst internationalt, og at der er manglende konsensus om begreberne e-læring og blended learning

- "I rapporten er der taget udgangspunkt i en analytisk definition af begreberne baseret på tilgængelig forskning, og samtidig er deres anvendelighed afprøvet gennem litteraturreviewet og casebesøgene. Vi definerer  e-læring som planlagt læring, der er helt eller delvist digitalt medieret med det sigte at skabe en kvalitativ og/eller en kvantitativ forbedring af en uddannelse. Blended learning er e-læring, der integrerer netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning", fortæller Ditte Schlüntz.

En af de udfordringer, der er omkring ny teknologi i uddannelserne, er risikoen for, at teknologien kommer i fokus frem for læringen.

- ”Man skaber ikke positive effekter på elevernes læring og mulighed for at tage en uddannelsen ved at købe særlige programmer, platforme eller tablets. Der skal foretages analyser og beslutninger på et  strategisk- , taktisk- og operationelt didaktisk niveau . Hvorfor vil vi e-læring, hvad er forudsætningen, og hvordan skal det didaktiske design se ud i forhold hertil”, siger Ditte Schlüntz.

E-læring er kommet for at blive

I rapporten findes en række koncepter og modeller udviklet i projektet, som uddannelsesinstitutioner frit kan anvende i interne workshops, seminarer mv. til at understøttet arbejdet med at forholde sig til, udvikle og implementere nye tiltag med e-læring og blended learning.

Ditte Schlüntz tilføjer, at rapporten peger på, at det måske er ved at være tid til at vende tilbage til at tale om ”læring” i stedet for ”e-læring”, da e-læringsbegrebet kan komme til at stå i vejen for pædagogisk innovation understøttet af digitale teknologier.

- "E-læring er kommet for at blive og vil på forskellig vis blive en integreret del af uddannelser og uddannelsesmiljøer", siger Ditte Schlüntz.

Yderligere oplysninger:

Læs rapporten “Kan vi lære af de andre - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere” på projektets hjemmeside. 

  • Ditte Schlüntz, projektleder, University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation, tlf. 7248 3210, [email protected]

Mest Læste

Annonce