Efter konkursbølge: DI glæder sig over stor tilfredshed med privat pleje

Velfærd

05/01/2016 13:11

Nick Allentoft

Efter sidste års konkursbølge glæder DI direktør sig over, at ældres tilfredshed med privat pleje stadig ligger meget højt.

Sundheds- og Ældreministeriet brugte årets sidste dag i 2015 til at offentliggøre resultaterne af en landsdækkende brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem. Brugerundersøgelsen gennemføres hvert 2. år og i lighed med tidligere år er tilfredsheden hos brugere med private leverandører mindst på niveau med brugere med kommunal leverandør.

- Efter en periode med historier i medierne om konkurser og den usikkerhed det skaber, så er det godt at høre, at det ikke har påvirket tilfredsheden hos de ældre, der modtager hjælp fra private leverandører. For mig viser det, at de private leverandører leverer en pleje og omsorg af høj kvalitet, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service.

De ældre er blandt andet blevet bedt om at vurdere antallet af forskellige medarbejdere, ensartethed i den praktiske hjælp og om de aftalte tidspunkter bliver overholdt. Undersøgelsen viser, at der er større tilfredshed med de private leverandører end de kommunale leverandører. Derudover er andelen af ældre, der er meget utilfredse, højere for brugere med kommunal leverandør. Og andelen af borgere, der er meget tilfredse, er højere for brugere med privat leverandør.

- Tilfredshedsundersøgelsen bekræfter, at de private leverandører kan være med til at udvikle ældreplejen. Særligt når det drejer sig om at sikre kontinuitet blandt medarbejderne og ensartethed i servicen, kan de private leverandører bidrage, mener Mette Rose Skaksen.

Den samlede tilfredshed for modtagere af praktisk hjælp fra en privat leverandør er lidt større end blandt borgere med kommunal leverandør.

Den samlede tilfredshed for modtagere af personlig pleje er lidt større hos de kommunale leverandører, hvilket nok skyldes et meget lille antal besvarelser for modtagere af personlig pleje fra private leverandører.

- Der er generelt en høj tilfredshed med ældreplejen, og det er bestemt positivt. Men hvis vi skal udvikle ældreplejen yderligere og hæve kvaliteten, skal de enkelte offentlige og private leverandører kunne benchmarkes mod hinanden. Der er behov for at udvikle tilfredshedsmålingen, så den kan bruges, når de ældre skal vælge leverandør, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service.

Hele tilfredshedsundersøgelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet kan læses her.

 

Mest Læste

Annonce