Tirsdag d. 2. august træder den nye barselslov i kraft. Foto: Shutterstock
Tirsdag d. 2. august træder den nye barselslov i kraft. Foto: Shutterstock

Nu kommer den nye barselslov - det skal du vide

Velfærd

28/07/2022 15:28

J. Bøgen

Næste uge træder den nye barselslov i kraft - få styr på den her.

Tirsdag d. 2. august får Danmark en ny barselslov, og der er nogle radikale ændringer til det nuværende system.

Så hvad er egentlig op og ned i de nye regler?

Det kan du få overblikket over her, hvor vi har samlet en række af de hyppige spørgsmål - og svarene på dem.

Hvor længe før terminsdatoen, har den fødende ret til at gå på barsel?

Alle gravide har ret til at gå på barsel 4 uger før terminsdatoen.

Det sagt, så er der stor forskel, alt efter hvilken overenskomst, der gælder på arbejdspladsen.

Det er derfor en god ide at tjekke op på, hvad der gælder for netop dig.

Har far/medmor ret til to ugers barsel umiddelbart efter fødslen?

Ja, men de kan også udskydes, så længe de bliver afholdt senest 10 uger efter fødslen.

Du skal dog være opmærksom på, at en udskydelse skal aftales med arbejdsgiveren.

Hvor mange ugers barsel får begge forældre ret til?

Begge forældre får som udgangspunkt 24 ugers barsel hver, men der er mange undtagelser.

Den nye barselslov gælder nemlig kun for lønmodtagere, så hvis du er ledig, studerende eller selvstændig gælder der andre regler.

Samtidig spiller det også en rolle, om du er enlig forsørger.

borger.dk kan du finde ud af, hvilke regler der gælder for din situation.

Kan man overføre nogen af de 24 uger til den anden forælder?

Ja, du kan overføre op til 13 uger af din barsel til din partner.

De sidste 11 uger er det, man kalder øremærket barsel, og de kan ikke overføres.

Hvor længe har man ret til fuld løn under sin barsel?

Det bestemmes helt og holdent af din overenskomst. Tal med din tillidsrepræsentant for at finde ud af, hvad tilfældet er på din arbejdsplads.

Hvem gælder de nye regler om øremærket barsel for?

Den nye øremærkede barsel gælder kun for lønmodtagere.

Studerende, ledige og selvstændige skal undersøge borger.dk for at finde ud af, hvad der gælder for dem.

Man har ret til at udskyde 5 ugers orlov, men hvornår skal de være afholdt?

Nyudklækkede forældre har mulighed for at udskyde 5 uger af barselsorloven. Faktisk skal de bare være afholdt, inden barnet fylder 9 år.

Må man rejse uden for landets grænser, imens man er på barsel?

Ja, der gælder ingen særlige regler i forhold til, om man må forlade landet under barsel.

I hvilken periode skal barslen afholdes som udgangspunkt?

43 af de 48 uger skal være afholdt, inden barnets 1-års fødselsdag.

De resterende 5 uger kan udskydes helt op til barnets 9-års fødselsdag.

Hvad kan man maksimalt få i barselsdagpenge?

Den maksimale sats for barselsdagpenge ligger på cirka 4.500 kroner om ugen. Din personlige sats udregnes efter arbejdstid og løn.

Hvis du har fuldtidsarbejde, skal du tjene mindst 19.351 kroner om måneder for at få fuld sats.

Se mere på borger.dk.

Får man mere eller mindre barsel med de nye regler?

Mængden er barsel er overordnet set uændret med de nye regler.

Kilder: Borger.dk, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Mest Læste

Annonce