Folkeskolereform: Elever skal udfordres på digital læring

Velfærd

28/02/2014 13:52

Professionshøjskolen Absalon

Der er et kæmpe læringspotentiale i bl.a. udskolingen blandt de ældre elever, som endnu ikke bliver udnyttet. It-gryden skal holdes i kog i hverdagen, og det handler ikke nødvendigvis om mange timer.

Folkeskolens elever er digitalt indfødte og færdes hjemmevant overalt i de nye medier med facebook, chat, spil og brug af billeder og video. Der er opstået et gab mellem, hvordan de bruger teknologierne i deres fritid i forhold til, hvordan der undervises på skolen.

"Det skal der laves om på", mener Elsebeth Hviid Sørensen, der er driftsleder på Center for Undervisningsmidler ved University College Sjælland, og hun er sikker på, det bliver en central indsats i den nye folkeskolereform i de kommende år.  

I folkeskolereformen handler det bl.a. om udvikling af undervisning og læring. Her kan digitale ressourcer i alle fag være med til at udvikle anvendelsesorienteret og varieret undervisning.

Mangler kompetencer til at søge og vurdere oplysninger

"Selvom eleverne er skrappe på “knap-kompetencerne”, mangler de bl.a. kompetencer til at søge og vurdere oplysninger. Og for lærerne er der rigtig mange steder, hvor it og medier ikke naturligt er integreret i fagdidaktikken", fortæller hun.

Derfor er det optimalt når skolens faglige vejledere og andre ressourcepersoner organiseres i fagteams med et struktureret netværk, for så er kompetenceafklaring, forpligtende udvikling og refleksion over undervisning nøgleord der giver synergi for hele skolens måde at arbejde med it og faglighed på.

På den måde kan der netop bygges bro over og skabes samspil i mellem elevernes og lærernes kompetencer. Center for Undervisningsmidler har fx haft stor succes med dette i flere forløb på skoler med brug af bl.a.spillet World of Warcraft.

“Der er blevet arbejdet med spillet i dansk med synsvinkel og analyser, og det har givet nogle aha-oplevelser. Bl.a. blev et begreb som synsvinkel konkret for eleven fordi hun gik rundt i sin karakter i universet", fortæller Elsebeth Hviid Sørensen og tilføjer, at læringspotentialet er stort på alle klassetrin. Computerspil har et drev, som gør, at elever der har læsevanskeligheder pludselig kan læse i spillets kontekst, fordi de skal videre i spillet.

IT-gryden skal holdes i kog i hverdagen

Elsebeth Hviid Sørensen ser en tydelig tendens til, at på de skoler, hvor det fungerer bedst, har it og digital læring været et indsatsområde over længere tid.

"Det kan godt være, at nogle lærere skal på afgrænsede kurser, fx i smartboards, men det er forkert at tænke kurser som det afgørende i den videre udvikling. IT-gryden skal holdes i kog i hverdagen, og det handler ikke nødvendigvis om mange timer, men om at der skal være nogle, som holder fast i at fokusere på didaktik og pædagogiske muligheder i de enkelte faglærerteams i dagligdagen", mener Elsebeth Hviid Sørensen.

Når Center for Undervisningsmidler samarbejder med skoler i længere forløb, lægger de vægt på, at kurser og uddannelse bliver afsluttet med, at der etableres netværk på tværs med kursusdeltagerne og med relevante ressourcepersoner.

"Vi faciliterer netværket og lægger stor vægt på at fastholde disse. Det er også en måde at sikre, at fokus ikke bliver på det enkelte kursus, men på vedvarende indsatser," pointerer Elsebeth Hviid Sørensen.

Vi har udviklet et koncept hvor organiseringen og indholdet af den faglige kompetenceudvikling og netværk hænger sammen med skolens hverdag. Den tager udgangspunkt i lærernes forberedelse og undervisning og tager afsæt i at it altid skal have en faglig berettigelse.

Fem konsulenter  fra CFU deltager netop nu  i et forskningsprojekt omkring inklusion og differentiering i digitale læringsmiljøer  - en del af undervisningsministeriets demonstrationsskoleforsøgsprojekter.

University College Sjælland er også involveret i det to-årige projekt “Digital forandringsledelse i folkeskolen”, hvor 100 skoleledere arbejder for at få IT til at blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen.

Yderligere oplysninger:

  • Elsebeth Hviid Sørensen, driftsleder, Center for Undervisningsmidler ved University College Sjælland, tlf. 7248 1957, [email protected]

Læs mere om hvad Center for Undervisningsmidler ved University College Sjælland tilbyder.

Læs mere om projektet digital forandringsledelse i folkeskolen. 

 

Mest Læste

Annonce