Dorthe Varning Poulsen har gennem interviews konkluderet at naturbaseret terapi er en rigtig god løsning. Foto: Daniel Brøns

Forskningsprojekt: Naturoplevelser afhjælper posttraumatisk stres

Velfærd

16/12/2015 13:45

Professionshøjskolen Absalon

Terapi i naturen har en positiv virkning på posttraumatisk stress. Det viser et forskningsprojekt af Dorthe Varning Poulsen, University College Sjælland, der netop har forsvaret sin Ph.D på Københavns universitet.
Otte hjemvendte soldater med posttraumatisk stress har det seneste år været deltaget i  et forskningsprojekt, der skulle undersøge, om soldater kunne have gavn af terapi i naturen. Og resultatet var tydeligt: Det kunne de, fortæller Dorthe Varning Poulsen, der netop har modtaget sin Ph.D grad inden for området. Det er første gang i Danmark, det er undersøgt, hvordan danske soldater med PTSD oplever naturbaseret behandling – det såkaldte NBT. Dorthe Varning Poulsens  undersøgelse har omfattet en gruppe på otte veteraner, og resultaterne er så entydige, at hun allerede nu godt kan konkludere, at NBT er en  meget relevant behandlingsmulighed for de mange veteraner med PTSD. 

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Dorthe Varning Poulsen fortæller:

- Deltagerne i undersøgelsen er mennesker, der har det så dårligt, at det er svært for dem at fungere med et almindeligt arbejde og familieliv. Når man ser på, hvordan de har flyttet sig i løbet af behandlingsperioden, så kan man undre sig over, at det ikke er et tilbud, der bliver givet til flere, siger forskeren.   Medicin med bivirkninger I projektet mødte Dorthe Varning Poulsen otte veteraner, der led af typiske tegn på eftervirkninger af PTSD som søvnbesvær, besvær med at omgås andre mennesker, og en følelse af konstant stress. - Mange af dem behandles i forvejen medicinsk, men bivirkningerne er for nogle så voldsomme, at det er svært for dem at fungere, fortæller forskeren. Igennem den naturbaserede behandling oplever soldaterne at få styrket evnen til at finde ro, harmoni og balance, indgå i sociale fællesskaber – og være til stede i nuet igennem mindfulness-aktiviteter og natur-baserede aktiviteter. Behandlingen af soldaterne har været varetaget af en psykolog og haveterapeut, en psykoterapeut og en gartner, der alle har haft hver deres tilgang til behandlingen.  - Det er tydeligt, at soldaterne har oplevet, at PTSD-symptomerne blev mindre, at de fik lettere ved at indgå i fællesskaber, og lettere ved at få tillidsfulde relationer til andre. De har simpelthen fundet et sted – naturen -  hvor de kan få stabiliseret systemerne, og det har afgørende betydning for deres velbefindende, siger hun. Terapihave ved Hørsholm Casestudiet fandt sted i Københavns Universitets terapihave Nacadia, der ligger i Hørsholm Arboret. Alle soldater blev fulgt gennem de ti ugers terapi - og et år efter - og interviewet fire gange. De overordnede resultater viste, at veteranerne oplevede, at deres symptomer blev mindre belastende, og at de fik en bedre hverdag. Det blev lettere for dem at koncentrere sig, det blev lettere at interagere socialt med familie og venner. Desuden blev deres evne til at være til stede i nuet forbedret. Alt sammen takket være naturbehandlingen, forklarer Dorthe Varning Poulsen: - Naturen bliver en vigtig del af livet for veteranerne og giver dem mulighed for at rekreere i et miljø, som altid er til rådighed, og som de lærer altid at kunne finde ro i, når de har det dårligt, siger forskeren, der i løbet af projektet oplevede, hvordan veteranerne – skridt for skridt – fik det bedre og nærmede sig et mere almindeligt liv. 

Der har dog været forskel på, hvor hurtigt de har flyttet sig. En enkelt måtte udgå af projektet efter at par uger, fordi han var for syg til at klare det, men de øvrige interviews pegede alle entydigt på, at programmet var en hjælp for soldaterne.

  Store besparelser På baggrund af sin Ph.d. konkluderer Dorthe Varning Poulsen, at der vil være et betydeligt potentiale for at hjælpe mennesker, der ellers kan få en dårlig livskvalitet.  - Man må vurdere, om naturbaseret terapi kan blive et behandlingstilbud på samme måde som medicin og psykologbehandling er det i dag. Behandling af soldater med PTSD er en opgave, samfundet må påtage sig, så det er vigtigt, at man finder frem til de bedste metoder, siger forskeren, der mener, at man skylder de hjemvendte at sikre, at alt er gjort for, at de bliver hele mennesker efter krigen. - Behandling er en omkostning ved krigen, som man ofte overser. siger hun og peger på, at udenlandske undersøgelser viser en sammenhæng mellem det, at lide af PTSD og hyppigere forekomst af livsstilssygdomme, et generelt nedsat helbred og misbrugsproblemer. Samtidig kan det være svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen efter at være trådt ud af militæret. Dorthe Varning Poulsen håber derfor, at hendes Ph.d. vil føre til øget opmærksomhed på området, mere forskning og mere uddannelse inden for naturbaseret terapi. Yderligere information Ph.d: Dorthe Varning Poulsen, tlf.: 72482690, [email protected] Pressekonsulent: Daniel Brøns, tlf.: 72481068, [email protected]  

Mest Læste

Annonce