Foto: Gladsaxe Kommune

Godt nyt: Kommunes udsatte boligområder i positiv udvikling

Velfærd

22/04/2021

Theis

Tal for 2020 viser, at det går fremad med den sociale balance i Gladsaxes udsatte boligområder. Arbejdsløsheden falder, flere får en uddannelse og gennemsnitsindkomsten stiger.

Gladsaxe Kommunes seneste status for 2020 over udviklingen i kommunens tre mest udsatte boligområder, Værebro Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj almene boliger, viser en positiv udvikling og at indsatsen for at skabe social balance virker.

Andelen af arbejdsløse falder, uddannelsesniveauet og gennemsnitsindkomsten stiger, antallet af borgere, som dømmes for kriminalitet falder, og områderne bevæger sig samlet set længere og længere væk fra at kunne kategoriseres som en ghetto.

Kun når det gælder andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ligger Værebro Park på 51,8 procent og dermed lige over grænsen på de 50 procent, som er et af regeringens fem ghettokriterier. Et boligområde skal kunne sætte kryds ved tre kriterier, for at blive kategoriseret som en ghetto.

Tallene viser dog, at der fortsat er markant forskel på de tre områder og kommunegennemsnittet, ikke mindst i forhold til gennemsnitsindkomst, uddannelsesniveau og andelen af offentligt forsørgede.

Arbejdet for social balance fortsætter
"Vi har de seneste 10 år arbejdet systematisk for at skabe social balance til gavn for børn og familier i vores udsatte boligområder. Derfor glæder det mig at kunne konstatere, at indsatsen virker. Det giver blod på tanden til at intensivere arbejdet de kommende år," siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Den 5. januar 2021 vedtog Økonomiudvalget tre generelle målsætninger for arbejdet: 1. Flere skal klare sig bedre 2. Vi skal blande os mere med hinanden og 3. Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele.

Gladsaxe følger udviklingen i områderne ved at måle på en række relevante temaer, herunder socioøkonomiske faktorer, sundhed, fritid, tryghed og byliv. På den måde får kommunen et redskab til løbende at vurdere, om den samlede pulje af indsatser bidrager til, at områderne udvikler sig i en positiv retning og opfylder målsætningerne.

Den første baseline-måling gennemføres efter sommerferien og frem til december, så byrådet kan tage stilling til en samlet plan for arbejdet med social balance frem mod 2030.

Mest Læste

Annonce