Foto: Shutterstock

Hospitaler udskriver sårbare og svækkede patienter før tid

Velfærd

31/05/2021 15:04

LTT

I sundhedsvæsenet er der sket en nedskæring, som helt konkret betyder at hver fjerde hospitalsseng er skåret væk og det rammer nogle patienter.

Sundhedsvæsenet sender sårbare og svækkede patienter hjem, hvilket blandt andet kan ses som en reaktion på, at hver fjerde hospitalsseng er skåret væk. Det rammer nogle af de mest sårbare patienter i sundhedsvæsenet.

Udskrives før de er færdigbehandlede
Svækkede og sårbare patienter udskrives før deres sygdom er færdigbehandlet. Flere hovedstadskommuner melder ud om denne bekymring. “Vi ser meget ofte, at patienterne kommer tidligt hjem og ikke er færdigbehandlede. Jeg vil ikke sige, at det er dagligt, men det sker meget ofte” siger Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune til DR. Han forklarer, at kommunerne mangler personale med rette sundhedsfaglige kompetencer. Især mangler de sundhedsfagligt personale, der kan tage sig af de ældre patienter, som udgør en stor del af de udskrevne patienter, og det øger risikoen for genindlæggelser. ”Så bliver de sendt tilbage til hospitalerne, og så bliver de en form for kastebolde mellem kommuner og regionen.” siger Karsten Längerich til DR.

Opgaver glider væk fra hospitalerne
DR har spurgt otte kommuner i hovedstadsområdet, om de har oplevet en stigning i pleje- og behandlingsopgaver. Det har alle otte kommuner svaret ja til. Syv ud af otte kommuner vurderer at denne stigning skyldes, at der glider opgaver væk fra hospitalerne og ud til kommunerne. I et notat fra Helsingør Kommune fra efteråret 2020 står der eksempelvis: "I dag har vi et mere solidt grundlag for at konkludere, at hospitalerne faktisk udskriver for tidligt og borgerne ikke er færdigbehandlede". På rådhuset i Helsingør er borgmester Benedikte Kiær fra Det Konservative Folkeparti bekymret: “Det er ekstremt ubehageligt for borgerne, fordi der er talt om nogle af de mest sårbare borgere i det danske sundhedsvæsen” siger hun til DR.

Hver fjerde hospitalsseng er fjernet
Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på SDU, forstår godt kommunernes bekymring. Han forklarer, at problemerne, som kommunerne oplever, er et udtryk for en landsdækkende trend. Efter at man i år 2007 på Christiansborg, besluttede at bygge supersygehuse er der ifølge Sundhedsdata Styrelsen nedlagt 4.483 hospitalssenge i Danmark, og det svarer altså til, at cirka hver fjerde hospitalsseng er blevet fjernet. Grunden til at man lavede denne nedskæring, var blandt andet at patienterne skulle sendes hurtigere hjem, og det er sådan set fornuftigt nok ifølge Jes Søgaard. Han mener dog at man så i stedet for, fra Folketingets side, burde have sikret at der i kommunerne var tilstrækkeligt med praktiserende læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter, til at tage sig af de mere syge patienter, som hospitalerne udskriver. “Det er fint at effektivisere sygehusvæsenet, men det forudsætter, at du bygger noget alternativ kapacitet op uden for sygehusene, og der har vi simpelthen svigtet i det danske sundhedsvæsen”. siger han til DR. 

Yderligere nedskæringer på vej
Nedskæringen af hospitalssenge, har endnu ikke nået sit endelige, og yderligere nedskæringer er på vej. Derfor planlægger Region Hovedstaden, at patienterne de kommende år skal sendes endnu hurtigere hjem til Allerød-, Helsingør- og de øvrige nordsjællandske kommuner.

Antallet af ældre stiger
Antallet af af hospitalssenge falder, men antallet af ældre stiger eksplosivt. Ifølge nye tal fra KL vil der i 2030 vil være omkring 434.000 ældre over 80 år mod 272.000 i år 2020. Stigningen i antallet af ældre patienter og faldet i hospitalssenge bekymrer Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen. “Jeg synes, det er farligt at begynde at nedlægge sengepladser, før man har kvalificeret personale på plads ude i kommunerne, siger han. Direktøren i Ældresagen vurderer, at de ældre betaler med deres helbred for udviklingen. De bliver en kastebold, fordi man udskriver for hurtigt. Det er ikke bare ubehageligt for ældre mennesker, det kan også være sundhedsfarligt, og det er vi meget ulykkelige over.” siger Bjarne Hastrup. Bjarne Hastrup vurderer at ubalancen mellem patienter og hospitalssenge, er forklaringen på, at ældre udskrives fra hospitalerne før end de er færdigbehandlede. 

En læge der giver grønt lys for udskrivning
Hos Region Hovedstaden understreger Leila Linden (S), næstformand for sundhedsudvalget, at der altid er en læge der giver grønt lys for en udskrivning. “Hvis en læge ikke synes, at en patient skal udskrives, så skal patienten ikke udskrives. Så man må formode, at en patient er færdigbehandlet, når lægen vurderer, at en patient skal ud af hospitalet”, Siger hun til DR. DR har forsøgt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) Han ønsker hverken at stille op til interview eller at svare på skriftlige spørgsmål i sagen.

 

Mest Læste

Annonce