Hver niende lejlighed bebos af dens ejer

Velfærd

29/10/2021 19:33

Redaktionen

På trods af høj efterspørgsel på ejerlejligheder er det stadig kun hver niende etagebolig, der bebos af dens ejer. Etablerede man flere ejerboliger, ville de hurtigt finde nye ejere, vurderer mæglerkæden Estate.

Selvom der ifølge Danmarks Statistik er kommet mindst 100.000 flere etageboliger til boligmassen de sidste ti år, er fordelingen i forhold til, hvem der bor i dem, uændret. Ud af de 1.073.339 registrerede etageboliger, som har en beboer tilmeldt Folkeregistret, er det kun 133.607 af dem, hvor det er boligens ejer, der residerer. Det viser en ny analyse fra ejendomsmæglerkæden Estate, der har ca. hundrede forretninger i Danmark.

I 2011 var der 970.332 etageboliger med en tilmeldt beboer. 

- Af landets etageboliger er det altså kun hver niende, der bebos af dens ejer, mens det store flertal bebos af lejere. Alligevel er det ofte ejerlejlighederne, der får det meste af opmærksomheden, fordi de især i de store byer gennem årene er steget markant i værdi, mens vi ikke hører særligt meget om huslejeniveauerne, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate. 

Efterspørgslen på ejerlejligheder er og har i mange år ifølge Estate været betydelig, og det er det især to grunde til.

- Dels har vi oplevet en massiv urbanisering, hvor det i årevis er blevet enormt populært at bo i især København og Aarhus, ikke mindst på grund af de mange flere studerende og immigranter, og dels er det ikke lykkedes at bygge nok nye ejerboliger, som har kunnet svare efterspørgslen. Bl.a. derfor har vi set de historiske prisstigninger, siger Thomas Hovgaard. 

Trods aktuelle ønsker om flere almene boliger i den igangværende kommunalvalgkamp håber han, at det også lykkedes at øge mængden af ejerlejligheder.

- Der skal være boliger til alle, men vi må også bare erkende, at ejerboliger i Danmark er en integreret del af vores kultur, også på grund af det unikke realkreditsystem, vi har. Mange ønsker at eje deres egen bolig, men ønsker man at bo i lejlighed, er udbuddet langt mindre, end hvis man ønsker at bo i et parcelhus. Her kunne man med fordel skabe mere balance, siger Thomas Hovgaard.

Mest Læste

Annonce