Kenneth J. Gergen i ny dansk bog om uddannelse

Velfærd

03/10/2017 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Inden den verdensberømte Gergen gæster Danmark til konferencen om udsatte børn og unge, udgiver han en bog om uddannelse på dansk.
Socialkonstruktionisme og uddannelse hænger uløseligt sammen, og derfor har lektor på læreruddannelsen Karsten Mellon længe ønsket at lave en bog med titlen ’Socialkonstruktionisme og uddannelse’ i samarbejde med professor Kenneth J. Gergen, der regnes for metateoriens ophavsmand. Bogen er tiltænkt alle, der arbejder med uddannelse og undervisning – herunder eksempelvis undervisere på professionshøjskoler.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Karsten Mellon er utroligt glad for resultatet og glæder sig desuden over, at bogen kommer på gaden nu - få måneder inden Gergen gæster Danmark i forbindelse med en stor konference om udsatte børn og unge:   ”Selv om der allerede i dag er stor fokus på socialkonstruktionismen, så er det min opfattelse at der er brug for meget mere inspiration til at forstå og bringe tænkningen i spil. En bog der også udfordrer den måde vi laver uddannelse på i dag, der stadig til en vis grad er individorienteret. Derfor har vi lavet en bog, der med afsæt i 2017  undersøger, hvordan relationer og dermed sociale konstruktioner i dag har betydning, når vi skal tilegne os viden og tilpasse os forandringer i fællesskab, siger Karsten Mellon, der ud over at være lektor på læreruddannelsen også er ph.d.-studerende og forfatter inden for blandt andet ledelse og læring.    Karsten Mellon har samarbejdet med - og flere gange besøgt - den nu 82-årige Kenneth J. Gergen. Ud over bogen ’Socialkonstruktionisme og uddannelse’ har Gergen og Mellon også samarbejdet om leder-antologien ’Den kritiske leder’, som Mellon er redaktør på, der også udkom i år på forlaget Dafolo. Heri har Gergen bidraget med artiklen ’Relationel ledelse’.    Den 3. oktober udkommer bogen ’Socialkonstruktionisme og uddannelse’ på Hans Reitzels Forlag.

Bøger - bogsektion

I samarbejde med Bogmarkedet.dk og flere forlag tilbyder DenOffentlige en selvstændig bogsektion. Her kan du læse om nye bøger, finde inspiration fra forskellige udgivelser og læse anmeldelser. 

Find vores bogsektion her.

Bogen falder i to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om fremtidens uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder bl.a. hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres.   Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelsessociologi, undervisning, pædagogik og psykologi.   Du kan læse mere om bogen her: www.hansreitzel.dk/P%C3%A6dagogik/Socialkonstruktionisme-og-uddannelse/9...   Læs mere om konferencen her:  http://www.denoffentlige.dk/ucsj/verdenskendt-professor-holder-boerne-og...

Mest Læste

Annonce