Klædt på til pædagogisk læring og leg med tablets

Velfærd

22/02/2013 00:00

Carina Leth

Tablets er inden for de seneste par år blevet populære i daginstitutionerne. Der er en stor nysgerrighed omkring tableten, men mange ledere og pædagoger føler sig ikke klædt ordentlig på til at anvende tableten meningsfuldt i en pædagogisk sammenhæng. Frie har foretaget et erfaringsprojekt med tablets i en række daginstitutioner, hvor vi har udforsket mediets muligheder som pædagogisk redskab.

I et nyudgivet hæfte deler vi vores viden om leg og læring med tablets.

Barrierer for brug af tablets i daginstitutioner

KMD har undersøgt omfanget af digitale medier i landets daginstitutioner. Her oplyser over halvdelen af institutionerne at have erhvervet tablets til institutionen. Selvom mange af institutionerne har adgang til tablets, angiver kun 25% at den benyttes til børnenes leg og læring. Pædagoger og ledere peger på, at de ikke er tilstrækkeligt klædt på til at anvende tableten, så den kan bidrage hensigtsmæssigt til at understøtte det pædagogiske arbejde. Barriererne herfor er en mangel på tekniske og mediepædagogiske kompetencer samt praktiske erfaringer med at inddrage mediet i børnenes leg og læring.

Fries erfaringsprojekt udfylder dermed et konkret behov, idet vores projekt for det første undersøger tabletens muligheder for at understøtte de grundlæggende værdier i pædagogikken og bidrage til udvikling af det pædagogiske arbejdsfelt.

Dernæst har vi også udarbejdet inspirationsmateriale til det pædagogiske arbejde med tablets, der netop skal bidrage med gode idéer til leg og læring med mediet.

Vores projekt har vist, at tableten i høj grad indeholder pædagogiske udviklingsmuligheder og kan bidrage til såvel udvikling af sprog som sociale kompetencer og understøtte kropslige erkendelsesprocesser.

Det kompetente barn

Erfaringerne fra vores tablet-projektet viser, at børnene er overordentligt kompetente til at anvende tablets. De griber tableten med en umiddelbarhed, som gør, at de hurtigt bliver dus med den. Selv de helt små i vuggestuealderen synes, det er sjovt at eksperimentere med tableten – også selvom de ikke nødvendigvis bruger programmerne som tiltænkt fra distributørens side.

Selvom børnene er dygtige til at navigere tableten, er det vigtigt, at den ikke anvendes som substitut for voksenkontakt og blot bliver en spillekonsol.

Erfaringsprojektet viste for eksempel, at tableten i høj grad giver mulighed for social interaktion børnene imellem men også mellem børn og voksne. 

Tableten er ikke den nye pædagog

Anders K. Hansen, leder af Børnehaven Voldparken, har deltaget i Fries erfaringsprojekt. Han fortæller, at de har gavn af tableten til sprogudvikling, som de er meget fokuserede på i øjeblikket. Han mener, tableten er et godt redskab, men at den ikke kan stå alene: 

”Mange af vores børn er allerede vant til tablets hjemmefra. Nogle kan selv finde spil og underholde sig, men det er langt fra alt, der har kvalitet. Hvis børnene i forvejen er understimulerede, er tableten ikke en god ’pædagog’. Mange af vores børn har meget brug for voksenkontakt. Og da mange af vores børn er tosprogede, har de brug for sproglige rollemodeller, og her kommer en tablet i sig selv til kort.” Fortæller Anders og fortsætter: 

”Men tableten er et godt redskab blandt mange til at lave sprogaktiviteter sammen med børnene. Der er også nogle gode programmer, hvor de kan lære om farver og en masse forskellige begreber. Det fungerer rigtig godt, fordi børnene samtidigt synes, det er sjovt”

Tablet med indhold

Ligesom pædagogerne i KMD-undersøgen giver udtryk for at savne kompetencer og praktisk erfaring med at inddrage digitale medier i børnenes leg og læring, efterspørger pædagogerne i Fries erfaringsprojekt sparring og inspiration til at anvende tableten, så børnenes kompetencer understøttes. Helt konkret handler det også om, at de gerne vil have tips til gode apps, som de kan bruge sammen med børnene.

”Som deltagere i erfaringsprojektet har vi stiftet bekendtskab med anvendelige apps, men ellers er der ikke mange steder at hente inspiration til godt indhold. Det fungerer på samme måde med apps som det gør generelt: man kan ikke tænke pædagogik uden indhold. Og derfor er det også vigtigt, at vi som voksne er tilstedeværende og med til at give gode rammer for børnene – om det så handler om leg med modellervoks eller tablets” fortæller Anders K. Hansen.

I Fries erfaringsprojekt er der fokus på at give brugbar sparring til pædagoger, der gerne vil i gang med at udforske tabletens muligheder sammen med både de helt små i vuggestuealderen og børn i førskolealderen. Projektet gennemgår en række didaktiske refleksioner, som kan give et indblik i pædagogiske perspektiver i brugen af tableten. Desuden indeholder tablet-hæftet en række apps, som vi har gode erfaringer med, og som med fordel kan afprøves til sjov og læring med børnene i institutionen såvel som hjemme mellem forældre og børn.

Tablet-hæftet kan bestilles her

Mest Læste

Annonce