Klar til samarbejde om implementering, ikke kun indkøb og udvikling

Velfærd

18/04/2013 00:00

Nick Allentoft

Gennem dialog og samarbejde må vi bringe viden i spil, så vores it-løsninger passer til behovet. Den bedre dialog kan vi bl.a. sikre ved en hurtig ny dansk udbudslov, ved også at bruge leverandørerne i implementeringsfasen, og ved at sikre opbakning til kommunernes arbejde med rammearkitektur.

Af Jørgen Bardenfleth, Strategy Director i Microsoft International, Formand for IT-Branchen og formand for regeringens IKT-vækstteam.

Formanden for foreningen af kommunale IT ansvarlige (KITA) Jørgen Kristensen Rasch spørger i sit blogindlæg: Er de store it-leverandører parate til at bringe forretningsmæssig viden i spil mellem it-leverandører og kommuner? Det korte svar er, ja. Der er stort behov for skabe bedre dialog i alle dele af samarbejdet mellem de offentlige aktører og de private it-leverandører. Lad mig uddybe:

Teknologien udnyttes gennem samarbejder 

Indkøb, udvikling og implementering af it-løsninger til det offentlige er komplekst, særligt når der ikke er tale om indkøb af standardiserede hyldevarer. Derfor er der, som KITAs formand rigtigt fremhæver, brug for gennem dialog og samarbejde at bringe viden i spil. Det så it-løsninger passer til behovet, men også så arbejdsprocesserne i det offentlige justeres, så de fuldt ud udnytter teknologiens muligheder. Det står hverken de store eller de små leverandører i vejen for. Alle ønsker bedre vilkår at få disse samarbejder op at stå, og til at fungere i praksis.

Ny dansk udbudslov kan sikre bedre dialog 

Ønsket om bedre vilkår viser sig bl.a. i det opråb om bedre rammer for udbud, som IT-Branchen sammen med de offentlige kunders repræsentanter i KITA og KL samt Dansk IT sendte til Folketinget. Vi vil gerne kvittere for, at regeringen faktisk er gået i gang. Der er fremsat ændringer af klagesystemet for udbud, der er kommet en vejledning i en bedre udbudskultur, og regeringen har erklæret, at der nu skal fastlægges en dansk udbudslov. Vi opfordrer til, at den danske bliver klar hurtigst – meget gerne i år. Hver dag der går uden en ny bedre dansk udbudslov, skader udviklings- og vækstmuligheder hos leverandørerne, og bremser omstillingen af den offentlige sektor.

Brug leverandørerne også til implementeringen

Det offentlige bør ikke kun efterspørge vores viden, når det handler om indkøb eller udvikling af løsninger, men også når det gælder implementering. Her kan store og små leverandører bidrage med værdifuld viden, så kunderne får mest mulig værdi ud af deres investeringer. Kundens gevinst på den lange bane bliver kun hentet, hvis it-løsningen bliver anvendt godt i praksis.

Det gælder på de administrative områder, der automatiseres med selvbetjening. Men det gælder i endnu højere grad på velfærdsområderne, som skal moderniseres og digitaliseres. Her skal mange ansatte med direkte borgerkontakt ændre rutiner, og det kræver erfaringsbaseret forandringsledelse.

Desværre oplever vi i branchen, at offentlige indkøbere, der er under pres for at opnå synlige besparelser på indkøb, ofte glemmer at afsætte midler til implementeringen. Eller de vurderer, at de selv har kompetencerne til at gennemføre forandringsledelsen, selvom det ikke altid er tilfældet. 

Opbakning til kommunernes arbejde med rammearkitektur

Vi bakker i it-erhvervet også op om kommunernes arbejde med at etablere en rammearkitektur, der gør det nemmere og mindre risikofyldt for leverandører at udvikle it-løsninger, der bygger videre på allerede etablerede løsninger og databaser.

Både store og små leverandører udfordres dog af, at den offentlige sektor har tendens til at stille krav om, at rettighederne til en udviklet it-løsning overdrages til den offentlige kunde. Kunden ønsker at undgå at blive låst, så der nemt kan skiftes leverandør på et senere tidspunkt, uden at skulle starte helt forfra med systemudviklingen. Ønsket er forståeligt, men løsningen forkert.

Vi opfordrer det offentlige til i stedet at fokusere på rammearkitektur og standarder for dataudveksling.

Krav om rettigheder kan bremse leverandørernes forretning, vækst og internationalisering. Det kan føre til, at leverandører ikke byder på en opgave, fordi leverandøren ikke vil have begrænset mulighederne for videresalg, videreudvikling og eksport af løsninger. En it-leverandør bør ikke begrænses af, at man har afprøvet eller videreudviklet et produkt hos en offentlig kunde. Det gælder både for store og små it-leverandører.

Principper for intelligent indkøb

IT-Branchen har for nyligt opfordret regeringen til i sin ny strategi for intelligent offentligt indkøb at indarbejde en række principper, der fremmer den kommercielle konkurrence på forretningsmæssigt rimelige vilkår. Fx at der stilles rimelige krav om rettigheder til udviklede løsninger. Principperne skal fungere som retningslinjer for indkøbspolitikken hos indkøbsorganisationer og myndigheder enkeltvis

Store og små i samarbejde og sund konkurrence

Jørgen Kristensen Rasch spørger videre i sit blogindlæg: Er de store it-leverandører parate til at give plads til mindre og mellemstore leverandører? Der er gode fødekæder og forretningssamarbejder på kryds og tværs af IT-Branchens medlemmer, store som små. Vi er i en hård, men sund konkurrence med hinanden. Men vi er også gode til at samarbejde i over- og underleverandør-konstellationer, hvor hver part bidrager med det de er bedst til. Her er der plads til både store, mindre og mellemstore leverandører.

Det har givet internationalt berømmelige resultater, og vi er som branche stolte af, at det danske marked er helt i front, med flotte resultater i digitaliseringen af den offentlige sektor. Nem-ID, elektronisk fakturering og E-boks er unikke løsninger, der skaber en infrastruktur som både gør danskerne digitale og kan danne grobund for nye innovative virksomheder i Danmark.

Hvis vi kigger på, hvad der kan gøres for at give leverandør-samarbejder endnu bedre muligheder, så er et uundgåeligt indsatsområde det offentliges udbudsdesign og rammeaftaler. Måden myndigheder enkeltvis og i indkøbsfællesskaber køber ind på er afgørende for, hvordan leverandørerne giver bud. Markedet reagerer på den efterspørgsel det mødes med.

Stafetten sendes til mindre vækstvirksomhed

Det er interessant at se nærmere på, hvad Offentlig-Privat Samarbejde betyder for mindre vækstvirksomheder med det offentlige som en vigtig kunde. Jeg vil derfor sende denne blog-stafet videre til Freddy Lykke adm. direktør i Cetrea. Mine spørgsmål lyder:

1) Har Danmark brug for OPS, hvis vi vil have flere vækstvirksomheder som Cetrea?

2) Bør virksomheder med ambitioner om at vækste internationalt stille særlige (eks. kontraktlige) krav til de offentlige private samarbejder de indgår i?

3) Hvordan kan Danmark få et stærkere Offentligt Privat Samarbejde, som i højere grad kan understøtte væksten i det private erhvervsliv?

 

Mest Læste

Annonce