Foto: FOA
Foto: FOA

Konkurs kaster handicappede borgere ud i usikkerhed

Velfærd

10/06/2022 08:38

Redaktionen

Firmaet Naesborg A/S fra Næstved, der blandt andet yder handicapservice, er onsdag blevet begæret konkurs. Det skaber usikkerhed for både borgere og ansatte, og tydeliggør kommunernes underbetaling på området.

Kassen er tom, og det har konsekvenser for anslået 25 handicappede, der har modtaget hjælp i eget hjem via Naesborgs BPA-ordning.

”Det er en ganske forfærdelig situation for de berørte borgere. På BPA-området er det ekstremt vigtigt, at man er tryg ved det personale, der kommer og går i ens eget hjem. Konkursen kommer desværre til at have konsekvenser for den tryghed,” siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

BPA-området er kendetegnet ved, at det som udgangspunkt er borgeren selv, der, via et kontant tilskud fra kommunen, ansætter sine hjælpere. Man kan dog vælge at overgive arbejdsgiveransvaret til en virksomhed (i dette tilfælde Naesborg), som så står for at ansætte det personale, der yder hjælpen i borgerens eget hjem.

Udover at ramme borgerne bliver også virksomhedens ca. 150 ansatte ramt. De skal nu til at finde nyt arbejde, ligesom de kan se frem til at skulle have udbetalt den manglende løn via Lønmodtagernes Garantifond (LG).

”Vores håb er, at branchen i fællesskab med kommunen hurtigt kan sikre en løsning, så medarbejderne kan få deres job tilbage, og borgerne kan bevare deres livsvigtige hjælp,” siger Thomas Enghausen.

Han påpeger, at FOA i årevis har råbt op om de problemer, der opstår, når man sparer på handicapområdet. Særligt er BPA-ordningerne blevet udhulet, og de vilkår som virksomhederne – heriblandt Naesborg – bliver tilbudt er for dårlige i forhold til at muliggøre en ordentlig servicering af borgerne.

”Denne konkurs er et tydeligt eksempel på, hvad der er galt med systemet. Vi har i FOA gentagne gange påpeget, at virksomheder med ordnede vilkår slet ikke modtager tilskud, der svarer til lønomkostningerne,” siger Thomas Enghausen.

FOA vil nu tage kontakt til de medlemmer, der er tilknyttet Naesborg, hjælpe dem videre i andet job og sikre, at de får udbetalt den manglende løn via LG.

Mest Læste

Annonce