Lægeforeningen kræver klar besked fra KL

Velfærd

16/03/2012 09:49

Administrator

KL’s nye udspil for et stærkt nært sundhedsvæsen er et stort skridt fremad. Men kommunerne bør være meget mere klare på, hvad de mener med såkaldte akuthuse, akutteams og akutpladser. Det er afgørende for Lægeforeningen, at ældre medicinske patienter har samme adgang til udredning og diagnosticering som alle andre.

Lægeforeningen er glad for, at kommunerne med det nye udspil for alvor viser, at de prioriterer arbejdet for et bedre sundhedsvæsen. Men Lægeforeningen savner samtidig en klar tilkendegivelse fra KL af, at ældre medicinske patienter vurderes af læger på helt samme måde som andre patienter, når de er akut syge.

Ældre skal ikke indlæggges på mini-sygehuse
”KL har fokus på at forebygge genindlæggelser, og det fortjener ros. Men samtidig er det afgørende, at det altid er en læge, som tager stilling til, om en patient er bedst tjent med at blive hjemme, være på en særligt indrettet plejehjemsplads eller indlægges. Det er også afgørende, at de akut syge ældre medicinske patienter som alle andre bliver lægeligt udredt og diagnosticeret på et rigtigt sygehus. De skal ikke indlægges på et særligt mini-sygehus. Det fremgår desværre ikke klart af KLs udspil, at de også ser sådan på det”, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Hvad mener kommunerne med akut
Kommunerne har i dag ingen akutte sundhedsopgaver. Alligevel indgår ordet akut går igen flere steder i oplægget.

” Vi vil gerne have klar besked fra kommunerne om, hvad de egentlig mener. Hvis det alene er særligt indrettede plejepladser – for eksempel til patienter efter en udskrivning - om de har i tankerne, så vil jeg foreslå, at KL kalder dem ved rette navn. Under alle omstændigheder vil vi sætte pris på, hvis de vil garantere, at de ikke har tanker om at etablere et parallelt sundhedsvæsen for ældre medicinske patienter ”, siger Mads Koch Hansen.

Positivt med kliniske retningslinjer
Lægeforeningen roser til gengæld, at kommunerne nu lægger op til at arbejde efter nationale kliniske retningslinjer.

”Det er positivt, at kommunerne har en erkendelse af, at det ikke nytter med 98 forskellige måder at løse opgaverne på i sundhedsvæsenet. De vil satse på fælles krav til kvaliteten i et tæt samarbejde med de praktiserende læger, og det vil vi gerne støtte dem i”, siger Mads Koch Hansen.

Mest Læste

Annonce