Et større studie af effekten af undervisningen på en amerikansk high school med 150 elever og syv lærere viste, at brugen af Chromebooks var den device, der opnåede de bedste resultater med hensyn til at skabe engagement og gode brugeroplevelser. 80% af lærernes tilkendegav, at Chromebooks “i høj grad styrkede læringen”.

Lærere og elever kan arbejde sammen på helt nye måder

Velfærd

16/09/2014 10:19

Professionshøjskolen Absalon

Tiden er inde til, at kommuner og skoler vurderer mulighederne i at bruge Chromebooks i stedet for ipads og pc'ere på skolerne. Ny rapport peger på store pædagogiske potentialer.

Et større studie af effekten af undervisningen på en amerikansk high school med 150 elever og syv lærere viste, at brugen af Chromebooks var den device, der opnåede de bedste resultater med hensyn til at skabe engagement og gode brugeroplevelser. 80% af lærernes tilkendegav, at Chromebooks “i høj grad styrkede læringen”.

Download rapporten "Elevsamarbejde og videndeling - Chromebooks i undervisningen"

- “Undersøgelsen er lille og ikke statistisk sikker, men også erfaringerne fra Mårslet Skole peger på, at det anderledes teknologiske set-up kan åbne for betydelige pædagogiske og læringsmæssige gevinster”, fortæller projektleder Ove Christensen fra University College Sjællands afdeling for Forskning og Innovation.

Mårslet Skole fik med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje til folke- og skolebiblioteker stillet 60 Chromebooks til rådighed af Google og Samsung. Skolen indgik samarbejde med EducationLab i University College Sjællands forsknings- og innovationsafdeling gennem projektets faser i hele skoleåret 2013-2014

Læs også: Bedre læring for færre penge - kan Chromebooks erstatte ipads og pc'ere?

Fire af de centrale konklusioner fra aktionslæringsforløbet var:

  1. Brugen af Chromebooks har understøttet processer, hvor eleverne arbejder sammen – ” kollaborative læreprocesser”. Som en lærer sagde “Nu giver arbejdet ikke mening for eleverne, hvis det ikke deles med nogen”.Teknologien understøtter elevernes arbejde med fællesproduktioner og gør eleverne langt mere fortrolige med at vise hinanden ufærdigt arbejde og få ideer, hjælp og vejledning.
  2. Der ligger i Chromebooks en særlig tænkning, der bryder med princippet om “den personlige computer eller ipad”. Nu kan elever og lærere arbejde sammen på helt nye måder og følge hinandens arbejder. Det betyder også, at lærerne kommer meget tættere på elevernes læreprocesser.
  3. Chromebooks fremmer digital dannelse. Eleverne bliver bedre til at adskille, hvad computeren bruges til i arbejdsbrug og til underholdning og fritid.
  4. Teknologien bliver meget hurtig usynlig og frigør ressourcer til fokus på børnenes læring. Det skyldes bl.a., at lærere og elever ikke er afhængige af den enkelte Chromebook maskine. Hvis en maskine ikke fungerer, kan man bare tage en anden, da alt jo ligger i ”den digitale sky”.

- “Samlet set gør de pædagogiske potentialer ved brug af Chromebooks maskiner og teknologien bag koblet med de mulige økonomiske gevinster, at tiden er inde til, at mulighederne vurderes og drøftes nærmere i danske kommuner og skoler”, mener Ove Christensen.  

Læs artiklerne:

Bedre læring for færre penge - kan Chromebooks erstatte ipads og pc'ere?

Læs rapporten ”Elevsamarbejde og videndeling – Chromebooks i undervisningen”

 

Mest Læste

Annonce