Læreruddannelsen får sit første science talentspeciale

Velfærd

09/3/17 10:19

Professionshøjskolen Absalon

University College Sjælland (UCSJ) udbyder fra sommeren 2017 Danmarks første talentlinje på læreruddannelsen med fokus på naturvidenskab og teknologi. Talentlinjen skal ses i sammenhæng med den nye nationale STEM-strategi,
En stadigt hurtigere teknologisk udvikling og nye naturvidenskabelige opdagelser kommer til at ændre vores samfund betydeligt og dermed menneskers liv både privat og arbejdsmæssigt inden for en nær fremtid. Hvis vi som samfund skal være på toppen af denne udvikling, er det afgørende, at eleverne i grundskolen bliver fortrolige med teknologi og naturvidenskab på et helt andet niveau end i dag. Der er brug for flere lærere, der kan formidle teknologi og naturvidenskab, så alle elever får en større almen dannelse og  indsigt i området, og så flere elever får lyst til at vælge det som videre uddannelsesvej.    Sci-tek-læreruddannelsen Denne nye profil på læreruddannelsen er for dem, der vil kombinere et fagligt fokus på naturvidenskab og teknologi med stærke kompetencer i at undervise og formidle. Den studerende får undervisningskompetencer i matematik for 4.-10. klasse og skal herudover  vælge undervisningskompetence inden for to af disse tre fag: biologi, fysik/kemi eller geografi. Alle fagene vil have et stærkt teknologisk islæt.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

På uddannelsen tilbydes blandt andet særlige projektforløb i laboratorier, deltagelse i science-camps og studierejser, ligesom de studerende vil komme i praktik på skoler, der arbejder med eller gerne vil udvikle en særlig naturvidenskabelig/teknologisk profil. UCSJ har en række faciliteter, der understøtter uddannelsen, ikke mindst i højteknologiske “Fab-Labs”, som er udstyret med bl.a. læringsrobotter, 3-D printere, special software og meget andet. De studerende vil blive tilbudt tværfaglige forløb – eksempelvis i matematik og robotteknologi, biokemi eller geovidenskab, som giver en unik mulighed for at knytte undervisningsfagene sammen. 

Talentlinje Sci-tek-læreruddannelsen er en talentlinje med et dobbelt talentfokus: Både i form af, at de studerende får ekstra ECTS-point og særlige udmærkelser på eksamensbeviset, og at de studerende lærer at spotte og udvikle talenter inden for teknologi og naturvidenskab blandt elever i grundskolen. “Der er et stort behov for at uddanne lærere, der kan styrke den naturfaglige og teknologiske undervisning i grundskolen, ligesom der er behov for lærere, der kan spotte unge talenter undervejs i deres skolegang og motivere og udfordre dem maximalt”, fortæller Centerchef i Center for Skole og Læring Stina Møllenbach, der vurderer at der vil være endda særdeles gode fremtidsudsigter for lærere uddannet på denne nye linje.   Nye krav på arbejdsmarkedet På læreruddannelsen vælger studerende ofte de humanistiske, sproglige og kreative fag, så der er brug for at gøre noget nyt for at styrke naturvidenskab og teknologi i uddannelsen.
“Når man ser på den enorme efterspørgsel efter teknisk/naturvidenskabelig arbejdskraft og de generelt voksende krav til teknologiske kompetencer på arbejdsmarkedet, så er et større fokus på teknologi i skolesystemet meget vigtigt i de kommende år. For skolerne vil det derfor også være særdeles attraktivt at ansætte lærere med netop disse kompetencer”, siger Stina Møllenbach, der vurderer, at uddannelsen vil give mange karrieremuligheder, der kan begynde med undervisning, men som siden kan suppleres med andre former for formidling inden for science og teknologi.   Bredere rekruttering til læreruddannelsen Stina Møllenbach regner med, at den nye Sci-tek-læreruddannelse vil blive søgt af en ny type studerende, bla. nogle med HTX-baggrund, som i dag typisk ikke søger ind på læreruddannelsen. Men også STX’ere med studieretninger inden for naturvidenskab/teknologi er en oplagt målgruppe. Derfor skal de unge og deres studievejledere orienteres om den nye mulighed: “Lige nu gælder det om at orientere eleverne og deres studievejledere om linjen, som er helt oplagt, for de unge, der har naturvidenskabelig/teknisk interesse, og som ønsker at blive boende og uddanne sig her i regionen”, siger Stina Møllenbach.   Fakta STEM-strategien (science, technology, engineering, mathematics) skal styrke børns og unges interesse og kompetencer inden for teknologi og naturvidenskab. Uddannelsen får konkret betegnelsen Sci-tek-læreruddannelse.   Første hold på uddannelsen starter den 1. september 2017. Uddannelsen vil blive lanceret i Vordingborg. Skal man søge under kvote 2, skal der søges senest 15. marts klokken 12. Skal man søge under kvote 1, er fristen 5. juli klokken 12. Hvis der er plads på uddannelsen, kan efteroptag blive aktuelt efter 30. juli.   Yderligere information her ucsj.dk/uddannelser/laes-til-laerer/naturvidenskabelig-talentlinje/   Kontakt Centerchef i Center for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach, tlf.: 72482393, [email protected] Uddannelsesleder Læreruddannelsen Vordingborg Lonnie Stahl tlf. 72482390, [email protected]

Annonce