Nu får musiklærere en dedikeret uddannelse

Velfærd

18/05/2017 11:33

Professionshøjskolen Absalon

Læreruddannelsen i Roskilde lancerer nu en helt ny profillinje målrettet studerende, der vil have musikken i centrum af deres professionelle karriere. Initiativet vil mindske manglen på musiklærere i folkeskolen.
Sammenspil i band, undervisning i mindre grupper, spændende gæsteforelæsninger, ekskursioner i ind og udland samt praktikophold på særligt udvalgte skoler. Det bliver nogle af de fordele, man får, hvis man bliver optaget på en ny musik-profillinje på University College Sjælland i Roskilde, der starter til september 2017.   Allerede i dag kan man læse musik på læreruddannelsen som ét af tre obligatoriske undervisningsfag. Men søgningen er ikke tilstrækkelig til at dække behovet. Med den nye profillinje skal flere musikinteresserede unge tiltrækkes ved at tilbyde et forløb for dem, der først og fremmest vil formidle musik, og som ønsker en uddannelse, hvor musikken på alle måder er i fokus. Den typiske ansøger vil i forvejen være dedikeret musiker. Denne kompetence udvikles videre til at blive en dygtig lærer, ligesom det er målet at give de kommende lærere kompetencer, der også rækker til at begå sig i musik- og kulturlivet som igangsættere og nøglepersoner i musik- og kulturprojekter og på anden led arbejde med formidling.   Mindre grupper
Under uddannelsen vil der være mere undervisning i musik end normalt. Det vil blandt andet foregå ved sang- og klaverundervisning i mindre grupper, ligesom de studerende vil deltage i bands og samspil. Derudover vil de studerende deltage i fællesmusikalske aktiviteter på campus og i kulturlivet rundt omkring på Sjælland.   Centerchef i Center for Skole og Læring på University College Sjælland Stina Møllenbach regner med, at det ikke mindst vil kunne mærkes i Roskilde, hvor uddannelsen udbydes:   ”Roskilde har jo et rigt kulturliv med Roskilde Festival og musikliv hele året, så det er bestemt et miljø, som vi gerne vil byde ind i,” siger hun, men understreger, at der er interesse i at samarbejde med alle kommuner i region Sjælland.   Bachelorprojekt med musik Det dominerende undervisningsfag på den nye musikprofil er naturligvis musik, som også vil være emnet for de studerendes afsluttende bachelorprojektet, derudover vil de studerende få undervisningskompetence i yderligere to andre fag. Her vil der være frit valg, så man som studerende kan vælge at kombinere musikken med præcis de interesser, man ellers måtte have, uanset om dette er dansk, engelsk, samfundsfag, billedkunst eller andre af skolens fag. Igennem uddannelsen er der også praktik, hvor de studerende kommer i praktik på skoler, der er særligt udvalgte og som har en interesse for at udvikle sig musikalsk og kulturelt.   Stina Møllenbach regner med, at det bliver nemt at finde praktikpladser til de studerende, så skolerne kan sikre sig kontakt til de nye attraktive profiler:   ”Der er mangel på musiklærere i regionen, så jeg er overbevist om, at skolerne gerne vil have vores nye, dygtige studerende - de ved, at det er vigtigt at holde fast i de musik- og kulturfællesskaber, der er så betydningsfulde på en skole”, siger centerchefen, der også regner med, at en del af profillærerne vil blive et aktiv for det regionale kulturliv.   ”Det store fokus på at blive aktive spillere i kulturlivet under uddannelsen vil sammen med kompetencerne inden for musikfaget kunne mærkes. Så jeg tror på, at de nye musiklærere vil komme ud og virke i en lang række sammenhænge. Ikke kun som musiklærere, men også som ledere af musikskoler, kulturinstitutioner og andre former for nøgleposter. ”   Ekskursioner og gæstelærere I løbet af uddannelsen vil der blive lagt stor vægt på at skabe et spændende forløb for de studerende, der bliver inviteret på særlige ekskursioner og studieture i ind- og udland, ligesom de får mulighed for at møde gæstelærere og deltage i workshops og debatarrangementer. Alle tiltag arrangeres i et tæt samarbejde mellem studerende og undervisere, så undervisningen får sit hovedfokus, hvor de studerende har interessen.   “På UC Sjællands læreruddannelse lægger vi vægt på det gode studiemiljø, derfor er det så vigtigt, at de studerende involveres i hele processen” siger Stina Møllenbach   Vejledende samtale Ansøgningsfrist til den nye musikprofil er den 5. juli. Kandidater til musikprofilen indkaldes senere til en vejledende samtale vedr. faglighed, musikalske færdigheder samt motivation og engagement. 

Mest Læste

Annonce