Nye børnerettigheder skal sikre børnenes årti

Velfærd

30/1/20 7:52

BUPL er klar med et nyt børneudspil med 24 konkrete forslag, der skal sætte en ny retning for børnepolitikken og give børn og unge grundlæggende rettigheder - ikke mindst til høj kvalitet i daginstitutioner, SFO’er og klubber efter mange års udsultning af børneområdet.

I forbindelse med KL’s børnetopmøde i Aalborg fremlægger BUPL i dag et nyt børneudspil, der kan være med til at løfte regeringens ambition om at gøre Danmark til Verdens bedste land at være barn i.

Hvis ambitionen skal blive til virkelighed, kræver det en helt ny retning for børnepolitikken, mener BUPL’s formand, Elisa Rimpler.

”Som et af verdens rigeste lande bør Danmark gå foran med en børnepolitik, der favner hele barndommen, indtil man juridisk set er voksen som 18-årig. Det handler om, at vi tager børnenes og de unges perspektiv så alvorligt, at vi sikrer dem lovfæstede rettigheder. Børnene skal komme før systemet,” siger Elisa Rimpler.

Med afsæt i FN’s børnekonvention foreslår BUPL, at der indføres nationale børnerettigheder, der sætter børns behov i første række og giver en garanti for, at de møder høj kvalitet i både daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

BUPL’s udspil indeholder desuden 24 konkrete forslag, der handler om at sætte børn og unges behov forrest. Udover minimumsnormeringer, er der forslag om udskudt skolestart, minimering af test og et styrket fokus på trivsel.

Udspillet indeholder også forslag til en tidlig og forebyggende indsats over for børn i udsatte positioner - blandt andet i form af ressourceinstituioner med familiepædagoger.

”Alle børn har ret til en barndom med omsorg og kammeratskab. Og som et priviligeret samfund kan vi ikke bare lukke øjnene for, at børn mistrives og efterlades på paronen,” siger Elisa Rimpler.

BUPL foreslår derfor et styrket børneombud, så al lovgivning, der indirekte eller direkte berører børn, vurderes ud fra et børneperspektiv. Politikerne skal vide, hvilke konsekvenser det får for børnene, når der for eksempel ændres i sociale ydelser, eller når de sætter nye reformer i søen for at øge arbejdsudbuddet.

”Børneområdet har været udsat for nedskæringer i årtier. Men nu er tiden inde til at tage de første skridt i en ny retning og sikre børnenes årti. Vi er som pædagoger ambitiøse for børnenes årti. Det forventer vi også, regeringen er i dens kommende børneplan,” siger Elisa Rimpler.