Offentlig-privat samarbejde er meget mere end OPS!

Velfærd

22/06/2011 10:49

Nick Allentoft

OPS handler om at offentlige og private aktører finder sammen om visionære - og konkrete løsninger - på nutidens udfordringer. Derfor handler OPS om meget mere end det, man kommer til at tænke på, når man hører forkortelser som ”OPS”, ”OPP” og ”IKU”, skriver borgmester Nicolai Wammen i OPS-stafetten.

Af Nicolai Wammen, borgmester i Aarhus, folketingskandidat for S, næstformand for Socialdemokraterne

Det er en både spændende og interessant debat, der kører her i blogstafetten om offentlig-privat samarbejde. Jeg synes dog, at debatten er blevet låst lidt fast i diskussionen af, om kommunerne er gode til at lave udbud, og om hvor mange procent kommunerne skal udbyde. Vi har i Aarhus en ambitiøs strategi for konkurrenceudsættelse, men det er vigtigt for mig at sige, at godt samarbejde mellem den private og den offentlige sektor er langt mere end udbud og udliciteringsprocenter.

Inden jeg fortæller, hvad jeg også forstår ved offentlig-privat samarbejde, vil jeg fortælle lidt om erfaringerne med sociale klausuler i Aarhus Kommune, som Poul Erik Skov Christensen fra 3F spørger specifikt til i sit indlæg.

Gode erfaringer med sociale klausuler

Det kan siges ret kort: I Aarhus har vi gode erfaringer med at bede private virksomheder tage et socialt ansvar, når vi udbyder opgaver. Vi har fx erfaringer med at stille krav til leverandørers arbejdsmiljø og personalepolitik, krav om beskæftigelse af personer fra særlige grupper og krav om etnisk ligestilling.

Som noget relativt nyt besluttede Aarhus Byråd i maj 2010, som den første af landets kommuner, at der ved udbud af kommunens bygge- og anlægs-opgaver skal indsættes uddannelsesklausuler som kontraktvilkår. Det kan enten være et krav om, at virksomheden skal have en uddannelsespolitik, og/eller at virksomheden skal tage en praktikant. I forbindelse med udbuddet af det nye multimediehus på Aarhus Havn har vi eksempelvis stillet krav om, at den vindende tilbudsgiver har en forpligtelse til at tage personer i praktik.

Naturligt at stille krav

Jeg synes, det er helt naturligt og rigtigt, at vi stiller krav til de virksomheder, der skal løse opgaver for os. Det synliggør virksomhedernes uddannelsesansvar, og det sikrer, at der fremover er tilstrækkelig uddannet arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet. Det har bygge- og anlægsbranchen og kommunen jo en fælles interesse i. Så vidt erfaringerne med sociale klausuler i Aarhus Kommune.

Handler om at løfte i flok

For mig er offentlig-privat samarbejde mere end det, man kommer til at tænke på, når man høre forkortelser som ”OPS”, ”OPP” og ”IKU”. Ikke fordi vi ikke laver partnerskaber i forbindelse med udbud i Aarhus – for det gør vi skam. Et eksempel er et nyt servicepartnerskab om madproduktion til byens ældre borgere. Men lad mig her også give nogle andre eksempler på, hvad offentlig-private samarbejder kan være, og hvad de kan føre til.

Jeg nævnte multimediehuset på Aarhus Havn som et eksempel på et sted, hvor vi har anvendt uddannelsesklausuler. På Aarhus Havn opføres også Navitas Park, som bliver Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse. Det er et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park, og Aarhus Kommune etablerer et offentligt parkeringsanlæg i kælderen. Visionen bag Navitas har afsæt i en tænketank, som Aarhus Kommune igangsatte, og vi støtter også den forsker-parkfilial, der er en del af Navitas. Det er for mig et rigtig godt eksempel på, at private aktører og kommunen går sammen og løfter i flok.

Et andet eksempel er den ambitiøse helhedsplan for boligområderne Gellerup og Toveshøj som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune er gået sammen om. Med en massiv, fælles indsats er det planen at ændre området fra en udsat boligområde til en attraktiv bydel. Hver for sig kan vi noget, sammen kan vi mere.

Innovative partnerskaber

På klima- og energiområdet står Danmark sammen med resten af verden overfor en massiv udfordring – en udfordring vi tager alvorligt i Aarhus. Der er brug for helt nye løsninger som kan reducere det nuværende energiforbrug og erstatte de fossile energikilder med grøn energi. I Aarhus tror vi på, at de bedste løsninger findes i et partnerskab med erhvervslivet og vidensinstitutionerne. Derfor har Aarhus Kommune allerede indgået en række forpligtende aftaler med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner om udvikling af nye innovative projekter, der skal skabe grøn vækst i Aarhus.

Langt mere end udbud

De erfaringer, jeg fremhæver her, er ikke unikke, for der er mange andre eksempler på, at Aarhus Kommune og private går sammen og løser nogle udfordringer i fællesskab. Men de er eksempler på, at samarbejde mellem offentlig og privat handler om meget mere end ud-bud. Jeg tror på et fortløbende, stærkt samarbejde mellem kommune og private, fordi det er samarbejder, alle vinder på: Kommune, virksomheder og borgere.

Stafetten går videre til Kim Boyter

Jeg sender stafetten videre til Kim Boyter, adm. direktør i Pressalit og formand for DI Østjylland, for at høre om hans syn på og praktiske erfaringer med offentlig-privat samarbejde.

Mest Læste

Annonce