Offentlige virkefelter skal hegnes bedre ind

Velfærd

10/05/2011 13:21

Nick Allentoft

Vi trænger til en debat om, hvad den offentlige sektor selv skal producere. Vi har en kommunalfuldmagt, der forhindrer kommunerne i lave bilfabrikker, men hvorfor skal kommunerne have lov til at drive vej- og park-afdelingerne, når det kan leveres af private, spørger Torsten Schack Pedersen fra Venstre i OPS-stafetten.

Af Torsten Schack Pedersen, MF (V), Erhvervsordfører

Fra min tid som studentermedhjælp i Venstres Politisk-Økonomiske Sekretariat forud for 2001 valget husker jeg, hvordan ordet udlicitering blev afløst af begrebet ”spørg til prisen”. Ikke fordi vi i Venstre havde ændret politik, men fordi ordet udlicitering desværre fik en negativ klang, mens dét at spørge til prisen jo var sund fornuft. Jeg er som liberal tilhænger af, at man skal gøre, hvad man er bedst til. Når det gælder offentlige opgaver, så er det bestemt ikke i mine øjne en naturlov, at det offentlige skal varetage opgaveudførelsen selv. Derfor skal vi øge anvendelsen af udbud i Danmark.

Og dermed svar på Claus Thykjærs stafet til mig:

Med Konkurrencepakken lægger regeringen op til, at i 2015, så skal mindst 31,5 pct. af kommunernes opgaver sendes i udbud. Helst frivilligt, men ellers med lovgivning i baghånden. Med konkurrencepakken sikres forenklede regler og rammer for offentlig-privat samarbejde. Gennem en ny udbudslov og smidigere udbudsregler skal der skabes større klarhed og mere fleksibilitet i udbudsprocessen. Klagenævnet for Udbud skal moderniseres og effektiviseres.

Samtidig oprettes der et OPP-kontaktpunkt, som kan hjælpe myndigheder og virksomheder med at fremme OPP. Og værktøjskassen for OPP skal styrkes, det gælder blandt andet en række værktøjer, som skal gøre offentlig-privat samarbejde lettere, herunder interaktive udbudsredskaber, trin-for-trin vejledninger for specifikke områder, vejledning til oprettelse af fælles offentlig-private selskaber, vejledning for god proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse, værktøjer til funktionsudbud, værktøjer til at understøtte regionerne i at udbyde sundhedsopgaver samt vejledning til offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI).

Med henblik på at styrke private virksomheders muligheder for eksport, fx af sundheds- og velfærdsløsninger, udvides dispensationsmulighederne i lov om kommuners og regioners deltagelse i offentlig-private selskaber.

Der etableres endvidere en central udbudsplatform, så alle danske udbud samles ét sted, dvs. både annonceringer og EU-udbud samt fremtidige indkøb. Endelig udarbejdes et kodeks for god udbudsadfærd, som skal øge myndighedernes fokus på at gøre udbudsprocessen nemmere og mindre omkostningsfuld.

Endelig skal det være lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i udbud. Der skal derfor udvikles værktøjer målrettet små og mellemstore virksomheder, herunder vejledning om rammerne for at danne konsortier, kurser og en eksempelsamling med gode erfaringer på vellykkede samarbejder mellem mindre virksomheder og offentlige myndigheder. Der etableres desuden et elektronisk kontaktpunkt for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at gå sammen om at byde ind på offentlige udbud samt rådgivningstilbud til små og mellemstore virksomheder i de regionale væksthuse.

Med ovenstående har jeg beskrevet den just indgået konkurrencepakkes betydning for OPP/OPS.

Udbud giver mere viden

Forankringen bør være et naturligt element i alle dele af den offentlige sektor – og ikke blot i Finansministeriet, som Claus Thykjær efterspørger. Jeg forstår til fulde præmissen for spørgsmålet: Finansministeriet er som regel bedre til at kigge på ressourceforbrug end så mange andre dele af den offentlige sektor.

Jeg ser dog hellere en klar politisk stillingtagen til spørgsmålet i alle dele af den offentlige sektor. Har man virkelig fundet de vise sten i den offentlige sektor – eller kunne det være, at andre havde fundet en bedre løsning? Jeg er ikke tilhænger af vanetænkning, og jeg indrømmer, at modstanden mod forandring ofte er stor. Hvorfor dog give sig i kast med en udbudsproces, når alle lader til at være tilfredse? Det går jo nok! Men nej, hvis ikke prisen er blevet testet gennem udbud, så ved man det jo ikke!

Hvorfor drive vej og park?

Jeg mener grundlæggende, at vi trænger til en debat i Danmark om, hvad den offentlige sektor selv skal producere. Vi har en kommunalfuldmagt, der forhindrer kommunerne i lave bilfabrikker. Hvorfor skal kommunalfuldmagten give kommunerne lov til at drive Vej og Park-afdelingerne, når der eksisterer et perfekt privat marked herfor?

Vi ser desværre alt for ofte – og senest med DSB First – at selv når opgaver sendes i udbud, så kan der snydes på vægten.

Om vi kalder det udbud, udlicitering eller spørg til prisen betyder ikke så meget for mig. Jeg ønsker grundlæggende et opgør med vanetænkning.

OPP, OPS, udbud og udlicitering er helt centrale værktøjer for fremtidens offentlige sektor. Men jeg ville gerne hegne den offentlige sektors virkefelt bedre ind i dag – for det vil give en bedre udnyttelse af skatteborgernes penge. Det giver mere offentlig finansieret velfærd for de samme penge. Jeg indrømmer gerne, at det er ideologi for mig, at skatteborgernes penge anvendes mest effektivt. Men hvordan kan der være en ideologisk modstand for at sikre det modsatte?

Stafetten går til Marten van Engeland

Jeg vil gerne sende stafetten videre til Marten van Engeland fra ISS og spørge hvordan en privat aktør oplever barrierne, og hvad i kan/vil bruge regeringens OPS-strategi til?
 

Mest Læste

Annonce