Operate udgiver hvidbog

Velfærd

07/08/2013 08:10

Tor Juul

I Operate vil vi gøre passive lyttere til aktive deltagere og medskabere med engagerende kommunikation. Nu udgiver vi en hvidbog om metoden ’kommunikation, der engagerer’. Den blev lanceret på det første Breakfast Academy.

Tiden er løbet fra løftede pegefingre og envejskommunikation. Fra ledere, virksomheder og myndigheder, der råber ud i en skov af passive modtagere – der ignorerer eller hurtigt glemmer, hvad de har hørt. Det er afsættet for Operates nye hvidbog, der anviser veje til at gøre målgruppens engagement til omdrejningspunkt for kommunikation, der skaber varige forandringer.

Hvidbogen blev lanceret på Operates første Breakfast Academy for interesserede kunder og samarbejdspartnere.

Her fortalte HR-direktør i Maersk Oil, Danish Business Unit, Pierre Berkmann om, hvordan virksomheden har arbejdet med at skabe en helt ny organisationsstruktur og -kultur med fokus på at inddrage og engagere medarbejderne. En af indsatserne handlede om at øge sikkerheden og reducere antallet af ulykker blandt medarbejderne. I stedet for at kommunikere om krav og regler tog de i stedet udgangspunkt i medarbejdernes motivation for at højne sikkerheden.

På baggrund af indsatsen er det lykkedes Maersk Oil at forankre en kultur, hvor den enkelte medarbejder både tager vare på sig selv og kollegaerne omkring sig. Kulturforandringerne i forhold til sikkerhed er en vigtig årsag til, at der generelt har været en markant forbedring af Maersk Oils resultater på sikkerhedsområdet.

Kasper Westphal Pedersen, områdedirektør i Operate, fortalte bagefter til deltagerne, der var mødt op fra en bred kreds af organisationer, myndigheder og virksomheder, om metoden ’kommunikation, der engagerer’. Metoden lå som en væsentlig del af baggrunden for Operates arbejde med Maersk Oil i transformationsprocessen. Den tager afsæt i sociologisk teori, kommunikationsteori og Operates erfaringer med at lave holdningskampagner, forandringsprocesser, borgerinddragelse m.m. for en lang række myndigheder, virksomheder og organisationer.

Download hvidbogen for 'Kommunikation der engagerer'

Mest Læste

Annonce