På billedet ses Louise Bang til venstre og Rie Svensson til højre
På billedet ses Louise Bang til venstre og Rie Svensson til højre

Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet

Velfærd

27/11/17 10:01

Professionshøjskolen Absalon

Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et palliativt udviklingsforløb, som er tilrettelagt med deltagelse af hele sundhedspersonalet i Solrød Kommune.
Når man i mange år har arbejdet som sygeplejerske eller fysioterapeut med borgere med livstruende sygdom, som eksempelvis kræft, er man vel aldrig i tvivl om, at man giver den rigtige behandling. Eller er man? Et møde med to dedikerede sundhedsprofessionelle fra Solrød giver i hvert tilfælde et meget selvsikkert indtryk.  

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

De er begge meget optaget af at understøtte kommunens indsats på området, og tilbyde borgere med livstruende sygdom en værdig sidste tid, hvor omdrejningspunktet er livskvalitet. Og spørger man om deres måde at arbejde på, kan man mærke deres engagement. Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson betegner sig da også begge som fagnørder. De arbejder med det samme, men forskellige steder: Louise Bang i private hjem og Rie Svensson mest i genoptræningen.   Begge beskriver de glæden ved at gå hjem fra arbejde efter at have gjort en forskel for borgere og deres pårørendes livskvalitet.   Nyder at fordybe sig Fysioterapeuten Rie Svensson fortæller, hvordan hun gerne vil løse sine opgaver optimalt, så da hun fik muligheden for at deltage i et diplommodul under den sundhedsfaglige diplomuddannelse tilrettelagt i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, tog hun straks imod tilbuddet.    ”Jeg synes det har været skønt at være inde i et undervisningsforløb, som kollegerne selv har været med til at designe sammen med nogle vildt engagerede undervisere. Og her i undervisningen har jeg fundet ud af, at jeg ikke gør tingene helt skævt. Men alligevel vil der være noget viden fra uddannelsen eller ny viden fra kollegerne, der kommer til at påvirke den måde, jeg arbejder på, siger Rie Svensson, der suppleres af Louise Bang, der har fået opdateret sin viden på flere områder.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”På sygeplejeskolen lærte vi Johan Cullbergs teorier om, hvordan mennesker i krise går ind i forskellige faser, i bestemt rækkefølge. Men den nyeste forskning tyder på, at forløbet bølger frem og tilbage. Jeg ved erfaringsmæssigt godt, at det er sådan, men det er alligevel nyttigt at få teorierne og begreberne på plads og få dem diskuteret med kollegerne og professionelle undervisere”, siger hun.   Skaber bedre sammenhæng Selv om de to sundhedsprofessionelle ikke har samme opgaver, så er de begge en del af den samme indsats til borgere og pårørende, og det har sat mange nye tanker i gang, fortæller Rie Svensson.   ”Når social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter mødes i et udviklingsforløb som dette, så får man et helt unikt indblik i hinandens fagligheder, og man kommer også til at diskutere, hvordan vi organiserer samarbejdet. Det er rigtigt godt at vide, hvad der sker, efter at man har sluppet borgeren, og en anden fagperson tager over, og det er også rigtigt godt at diskutere, om noget kan gøres anderledes,” siger Rie Svensson, der ligesom hendes kollega føler sig utrolig heldig, fordi hun fik plads i forreste række af udviklingsforløbet som en af dem, der kom med på uddannelsesforløbet på Absalon.   Spredningseffekt Næste skridt bliver nu at sætte den nye viden i spil i hele kommunen, så Louise Bang og Rie Svensson skal sammen med de øvrige deltagere ud i deres afdelinger og indvie kollegerne i processen, der skal forbedre indsatsen for borgere med livstruende sygdom og deres pårørende, der blandt de sundhedsfaglige kaldes for ”den palliative indsats”. I den sammenhæng er der heldigvis stor politisk bevågenhed på området. Der er derfor afsat tid til at diskutere palliation på møder i afdelingerne, så viden erfaringer og strategier kan blive delt og arbejdsmetoderne gennemgået. Og mangler der ressourcer til at forbedre indsatsen, så er der en chance for at få det prioriteret politisk, vurderer Louise Bang:
”Byrådet har jo givet et vigtigt signal ved at bevilge udviklingsforløbet, så jeg tænker også, at de er parate til at se på de steder, hvor der måtte være huller i støtten til borgerne. Det er blevet meget lettere at se de huller nu, hvor vi arbejder sammen på tværs af faggrupperne og har løst opgaver sammen. Og så er det også lettere at samarbejde, når man har en fælles forståelse og en fælles viden om de begreber, som det handler om”, siger Louise Bang, der også privat nyder at have udvidet sin faglige bekendtskabskreds.   ”Man kan mærke engagementet hele vejen rundt, og i min gruppe har vi også mødtes privat. Det er en god måde at komme tættere på hinanden på, så jeg kan kun anbefale at lave et forløb som det her alle steder, hvor man vil øge indsatsen til borgere med livstruende sygdom og deres pårørende”.   Fakta om forløbet Opkvalificeringen er en del af Solrød Kommunes indsats på det palliative område, som en del af kommunens værdighedspolitik. Udvalgte medarbejdere deltager på diplommodulet “Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde” i perioden september - november 2017.   Alle medarbejdergrupper har været med i planlægningen og bidraget med ønsker til forløbets indhold, der er tilpasset som et skræddersyet forløb.   Selve uddannelsen foregår på Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde. Forløbet er tilrettelagt med 4 hele undervisningsdage over 8 uger.   Deltagerne afslutter uddannelsesforløbet med en skriftlig eksamen.   Se også hovedhistorien om forløbet her.    

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce