Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pensionister kan få 89.664 kroner i pensionstillæg

Velfærd

21/09/2022 10:46

Redaktionen

Som folkepensionist i Danmark er der mulighed for at få op til 89.664 kroner i pensionstillæg om året.

Det skal ses som et supplement til pensionen.

I Danmark kan man som folkepensionist få et pensionstillæg. Hvor meget man kan få, afhænger af ens andre indtægter, ligesom det afhænger af, om man er enlig, gift eller samboende.

Pensionstillægget påvirkes ikke af, at man har en eventuel formue.

Eventuelle renteafkast medtages dog som en indtægt.

Pensionstillæg til enlige

Hvis man er enlig er der et pensionstillæg på 7.472 kroner om måneden. Det er i alt 89.664 kroner om året.

Man må dog ikke tjene mere end 89.700 kroner om året, hvis man vil have det fulde beløb udbetalt. Man har dog stadig ret til en arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året. Det er også det, der kaldes et bundfradrag.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover de 89.700 kroner om året.

Du får ikke noget udbetalt, hvis du tjener mere end 379.900 kroner om året.

Ægtepar og samlevere

Hvis du er gift eller har en samlever, der også er pensionist, er pensionstillægget på 3.800 kroner om måneden. Det svarer til 45.600 kroner om året.

Ligesom med enlige beregnes dit personlige pensionstillæg dog ud for den samlede indkomst i hustanden.

For at få fuldt pensionstillæg må den samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året. Også her har du et bundfradrag. Det ligger på de samme 122.004 kroner om året per person.

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af jeres indtægt, hvis I tjener mere end 179.700 kroner om året. Tillægget bortfalder helt, hvis den samlede indtægt ud over pensionen når over 464.700 kroner om året.

Ægtefællen er ikke pensionist

Er din samlever eller ægtefælle ikke pensionist er det fulde tillæg på 3.800 kroner om måneden, eller i alt 45.600 kroner på et år.

En andel af din ægtefældes eller samlevers indtægt vil indgå i beregningen. Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Har du din egen indtjening vil dette også indgå i beregningen bortset fra dit bundfradrag, der ligesom i de andre scenarier er på 122.004 kroner om året.

Tjener I til sammen mere end 322.200 kroner om året, bortfalder tillægget dog.

Du kan læse mere om pensionstillægget her.

Mest Læste

Annonce