Private leverandører har succes med ældrepleje

Velfærd

19/12/2013 11:19

Gordon Trier Holm

En ny national brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af KL og Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser, at borgerne generelt er tilfredse med den kommunale ældrepleje.
Langt de fleste borgere har svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de modtager. Det er femte gang siden 2007, at undersøgelsen gennemføres.    Gevinst for kommunerne ”Brugerundersøgelsen om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem” viser dermed, at kommunerne kan opnå gevinst ved at lukke private hænder ind i ældreplejen, mener branchedirektør i DI Service, Mette Rose Skaksen.    - Det er glædeligt, at modtagerne af hjemmehjælp fra private leverandører er meget tilfredse med hjælpen. Og det er også glædeligt, at de ældre endda er mere tilfredse med de private leverandører af praktisk hjælp, end de er med de kommunale leverandører, siger hun.   Stor tilfredshed Undersøgelsen viser nemlig, at de ældre i forhold til den praktiske hjælp, de modtager, er endda mere tilfredse med de private leverandører. Ni ud af ti af de ældre er her tilfredse/meget tilfredse, mens det tilsvarende tal er godt otte ud af ti for ældre, der benytter kommunale leverandører.    I tallene kan man blandt andet også læse, at ældre, der får hjælp til personlig pleje, er stort set lige tilfredse med de private og kommunale leverandører. Ni ud af ti er tilfredse/meget tilfredse med de private leverandører af personlig pleje, mens godt ni ud af ti er tilfredse/meget tilfredse med de kommunale leverandører.    Tryghed ved samme medarbejdere Undersøgelsen fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser også, hvor tilfredse de ældre er med antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i deres hjem.    Her er der en betydelig forskel i tilfredsheden. Hos ældre, der modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør, er 84 procent tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende tal for modtagerne af praktisk hjælp fra en kommunal leverandør er 64 procent.    - De private leverandører gør meget ud af at sikre kontinuitet i den hjælp, de tilbyder de ældre, - blandt andet ved at sørge for, at det er de samme medarbejdere, der kommer i de ældres hjem. Det betyder, at de ældre føler sig trygge. Og undersøgelsen viser, at de private leverandørers fokus har båret frugt, siger branchedirektør i DI Mette Rose Skaksen.

Mest Læste

Annonce