Robotter og sundhed: Nye uddannelsestilbud

Velfærd

22/4/14 7:38

Professionshøjskolen Absalon

University College Sjælland udbyder i efteråret for første gang valgmoduler i robotteknologi for alle studerende i sidste semester på sundheds- uddannelserne.

Genoptræning, demens, øjenstyrede robotter som hjælpemiddel. Nye robotteknologier vinder hastigt frem som nye muligheder på sundhedsområdet.

- “Det er vigtigt, at studerende får viden omkring om, hvordan de sidste nye teknologier bliver anvendt, og hvilke perspektiver dette kan have. Derfor tilbyder University College Sjælland nu for første gang et valgmodul på sidste semester af uddannelsen: “Robot- og anden velfærdsteknologi for sundhedsprofessionelle (anvendelse, implementering og innovation)”, fortæller forskningsprogramleder Kathrine Krageskov Eriksen fra University College Sjælland.

Robotteknologier inden for sundhedsområdet kan betragtes som en særlig type af velfærdsteknologiske løsninger. En robot er i interaktion med de fysiske omgivelser og adskiller sig herved fra fx computersystemer. Dermed kan robotteknologierne give nogle særlige muligheder for teknologisk understøttelse af arbejdet inden for sundhedssektoren og i forhold til borgerens varetagelse af egen livssituation med fx kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Flere tilbud bliver udviklet

De nye valgmoduler er et af de første initiativer i den nye strategiske indsats, som University College Sjælland iværksætter for at integrere de nye robotteknologier i grunduddannelserne.

I valgmodulerne vil de studerende arbejde i en kombination af innovationsforløb og en mere traditionel undervisningstilgang. Der sættes også fokus på faglige og organisatoriske udfordringer, etiske overvejelser og dilemmaer samt på forholdet mellem de sundhedsprofessionelle og borgerne/patienterne.

Også ”den patient-didaktiske udfordring” bliver en del af valgmodulet. De sundhedsprofessionelle får nemlig i stigende grad en ny rolle som undervisere for borgere og patienter, der skal kompetenceudvikles til at anvende de nye teknologiske løsning i varetagelsen af deres egen livssituation og behandlingsforløb.

- Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle flere tilbud på grunduddannelserne samt på vores videreuddannelser, fortæller Kathrine Krageskov Eriksen.   

Yderligere oplysninger:

  • Kathrine Krageskov Eriksen, forskningsprogramleder, afdelingen for Forskning og Innovation, UCSJ, tlf. 7248 2646, [email protected]
  • Læs mere om University College Sjællands arbejde med robotter på www.ucsj.dk/robot