Sjællandske borgere skal have helt nye digitale muligheder

Velfærd

30/09/2013 08:42

Professionshøjskolen Absalon

Gratis on-line kurser til borgene? Kan en syg skoleelev være til stede? Med støtte fra EU’s regionalfond vil eksperter fra University College Sjælland (UCSJ) udvikle nye skræddersyede løsninger i samarbejde med regionens arbejdspladser.

Nogle gange glemmer vi, hvor hurtigt ting forandrer sig i disse år. Det er kun 10- 15 år siden, at mobiltelefonen for alvor blev folkeeje, og kun få år siden at smartphones og tablets så dagens lys.

Et sådant tempo i forandringerne i vores samfund betyder også, at vi skal se på nye muligheder i det daglige arbejde i vores skoler, daginstitutioner, forvaltninger, jobcentre og sygehuse. Vi skal  blive rigtig dygtige til at udvikle den måde, vi arbejder på i hele vores velfærdssamfund. Det kræver, vi tør udfordre kendte måder og tænke innovativt.

Gratis on-line kurser til borgerne?

Hvordan skal vi med de nye teknologier udvikle mulighederne for dialog og udvikling mellem borgerne og myndighederne? Kan vi udbyde flere store gratis kurser on-line til regionens borgere? Det er eksempler på spørgsmål, som vi må stille os.

Vi ser, at de gode løsninger ofte går på tværs af vores velkendte rytmer og institutioner på måder, som vi nogle gange har svært ved at forestille os.

Når EU's regionalfond og den danske regionalfond tilsammen har skudt 12 mio. kr. i et nyt stort projekt på University College Sjælland -  ”LUG – læring uden grænser” -  så ser jeg det som et rigtig godt eksempel på, hvordan vi  i et tæt samarbejde på tværs af traditionelle og velkendte grænser mellem befolkning, professioner, organisationer og virksomheder skal udvikle nye løsninger.

Kan en syg skoleelev være til stede?

Kan telefonsamtaler mellem myndigheder og borgere nogle gange erstattes af videokommunikation? Kan vi  gennem teknologi fx skabe mulighed for, at en syg skoleelev alligevel kan være til stede ved en vigtig præsentation på skolen?

De største universiteter i USA er begyndt at udbyde massive gratis on-line kurser på nettet, såkaldte MOOCs. Kan UCSJ sammen med kommunerne pege på områder, hvor vi som de første i Danmark kan udvikle regionale muligheder, der kan løfte uddannelsesniveauet på bestemte områder?

Også til private virksomheder

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi på Sjælland har potentiale for at udbyde flere uddannelser rettet mod private virksomheder, og at drengene stadig halter efter pigerne, når det handler om at få en videregående uddannelse. Vi kan og skal udvikle helt nye relevante og digitale tilbud, der appellerer bedre til drenge og til jobperspektiver i private virksomheder.

Det er ikke kun teknologien, der åbner nye muligheder og udfordrer vores vante tænkning og grænser. Vi skal også se på, hvordan vi ad andre veje kan blive bedre til at inddrage borgerne og finde nye løsninger på tværs af systemer og professioner.

Fx vil UCSJ se på, hvordan vi kan skabe bedre sammenhæng i kroniske syge patienters behandlingsforløb og på at mobilisere patientens ressourcer til at virke mere selvforvaltende til egen gavn og glæde. Patientskoler er et muligt fokusområde.

Vi skal også se på beskæftigelsesindsatserne og forsøge at etablere nye former for samarbejde mellem de velfærdsprofessionelle, frivillige på beskæftigelsesprojekter, arbejdsgivere og borgere.

Åben for henvendelser

Jeg ser LUG projektet som et rigtig godt eksempel på, hvordan vi med vores brede videns- og uddannelsesmiljø på en professionshøjskole kan være med til at udvikle skræddersyede løsninger til fremtiden i tæt samarbejde med praksis ude på regionens arbejdspladser.

I projektet er vi nu fuld i gang med at planlægge nærmere og er åben for henvendelser fra interesserede samarbejdsparter i regionen.  For det er sammen, at vi finder de bedste løsninger.

Synspunkt bragt i Dagbladet 27. september 2013.

Læs mere om projektet på UCSJs hjemmeside "Lug - læring uden grænser".

 

Mest Læste

Annonce