Socialkonstruktionismens far kommer til Vordingborg

Velfærd

11/03/2016 13:23

Professionshøjskolen Absalon

Når man hører om ”pædagogik som social konstruktion” og ”relationel ledelse”, så stammer begreberne fra den 81-årige amerikanske professor Kenneth J. Gergen, der nu kommer til Vordingborg.

Kun få studerende inden for pædagogik, uddannelse, ledelse og psykologi kommer i dag igennem deres studier uden at have stiftet bekendtskab med socialkonstruktionismen. Når man eksempelvis hører om ”pædagogik som social konstruktion” og ”relationel ledelse”, er der tale om begreber, der stammer fra den amerikanske professor Kenneth J. Gergen, der tilbage i 1973 skrev en banebrydende artikel om socialkonstruktionismen, som han siden har høstet stor berømmelse for at udvikle.
Socialkonstruktionismens tankegang bygger på, at det enkelte menneskes personlighed, følelser, holdninger og viden er opstået som resultat af et socialt samspil med omverdenen. Normer, etik, dannelse, følelser og viden dannes i denne samskabelse – en tankegang, der især har påvirket forskere, undervisere og udviklingskonsulenter inden for blandt andet pædagogik, terapi, undervisning og ledelse.
At Gergen kommer til University College i Vordingborg skyldes blandt andet, at den 81-årige professor sidste år fik besøg af den danske Ph.d- studerende Karsten Mellon. På besøget udviklede de sammen idéen til to nye bøger med fokus på henholdsvis uddannelse og ledelse. I den forbindelse besøger Gergen nu Vordingborg, hvor offentligheden også får mulighed for at møde ham.
Karsten Mellon, der som lektor er tilknyttet læreruddannelsen, ser Kenneth Gergen som en af de vigtigste tænkere i moderne pædagogik.
- Han er en af de helt store nulevende teoretikere, og hans tænkning er meget anerkendt i især Europa, siger Karsten Mellon, der er sikker på, at de studerende kan få utroligt meget ud af at høre hans oplæg og stille spørgsmål.
- Deres studier handler jo netop om didaktik, psykologi og andre af de emner, der er nært beslægtet med socialkonstruktionismen, så det er en unik lejlighed til at få svar på sine spørgsmål direkte fra kilden, siger Karsten Mellon, der i sagens natur er meget engageret i socialkonstruktionismen, som han ser som en meget positiv indspark i diskussionen om dannelse og uddannelse af elever i folkeskolen.
- Tankegangen går især på, at alt er socialt konstrueret gennem sproglige handlinger. Derfor kan vi jo ændre os – rekonstruere vores måde at være på - gennem samskabelse og dialog. Selv den måde, vi skaber viden på, er jo ifølge Gergen en social konstruktion. Derfor har tankegangen store implikationer for vores måde at være og arbejde på, siger Karsten Mellon, der oplyser at socialkonstruktionismen også er uhyre interessant i virksomheder, der anvender såkaldt ”systemisk ledelse” og ”relationel ledelse” til at analysere og udvikle sig - ud fra filosofien med, at alle elementer påvirker hinanden, og man derfor skal forstå sammenhængene.
Som et konkret eksempel på en virkelighed, der er socialt konstrueret, nævner Karsten Mellon vores syn på rygning.
- For 50 år siden havde det ikke lav status at være ryger, men i dag - når mennesker gør præcis det samme - så vækker det de modsatte følelser. Den negative følelse – og rygerens skam ved at være ryger - er med andre ord skabt af andre – altså socialt konstrueret, forklarer han.
- Man kan sige, at den nye realitet først er kommet, når vi er blevet enige om det. Derfor er det muligt at ændre ting, hvis man italesætter dem, forklarer han.
Den tankegang har fået hele uddannelsessystemet til at stille store spørgsmål ved traditionel uddannelse. For hvis virkeligheden er socialt konstrueret, og virkelighedens Verden ændrer sig, mens man går på et studie, hvordan kan man så lave en undervisningsplan, der retter sig mod fremtiden? Selv måden, vi underviser på, er også en social konstruktion, hvilket dermed igen tydeligt understreger, hvorfor Kenneth Gergens tankegang har sat dagsordenen i mange af de sammenhænge, hvor man diskuterer, hvordan man skal udvikle og udruste uddannelser, virksomheder og organisationer til fremtiden.
Arrangementet holdes i festsalen den 18. marts på UCSJ, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg klokken 10-12. Klokken 13-15 afholdes et internt arrangement, hvor kun ansatte og studerende på UCSJ er inviteret. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.

Mest Læste

Annonce