Succesrigt områdeløft hovedtema på samskabelsesdag

Velfærd

14/6/17 6:29

Professionshøjskolen Absalon

Erfaringerne fra den succerige områdefornylese i Fuglebjerg kvarteret i København bliver et af de interessante konkrete projekter, man kan blive klogere på ved den anden temadag om samskabelse, som UCSJ arrangerer i 2017.
Hvordan får vi borgerne med? Hvordan får vi kommunen med? Hvordan får vi virksomhederne med? Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig på banen, når man skal samskabe. I slutningen af august byder UCSJ indenfor til en temadag med flere konkrete eksempler på, hvordan man griber problematikken an.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Blandt andet kan man møde Iben Nova Rask, der har været projektleder i projektet ’Opdrift’. Et projekt, der handler om områdefornyelse i Fuglebjerg-kvarteret, hvor hun har samarbejdet med borgere, kreative iværksættere og sociale aktører for at styrke en lokal og social kultur i områdets erhvervsliv. 

Det er lykkedes at etablere mere end ti lokale partnerskaber ved at udvikle forretningsmodeller, der indtænker kvarteret og tester prototyper på kvarterets gader og stræder. 

Forretningskoncepterne bevæger sig på tværs af kultur og fritidsliv, tech miljø, sociale fællesskaber og grøn by - og det har engageret aktører, der har skabt cirkulær økonomi, socialøkonomi og oplevelsesøkonomi – og udviklet helt nye forretningsmodeller. 

Iben Nova Rask fortæller nærmere om den bagvedliggende strategi og om betydningen af den lokale forankring. Hun vil også redegøre nærmere for flere af projektets indsatser. Eksempelvis omkring, hvordan Kirkens Herberg og TagTomat har styrket udsatte borgeres mulighed for at bidrage positivt til kvarteret. Endelig vil hun fortælle, hvordan projektet har udviklet og tilpasset sine metoder for at nå i mål med gode resultater, ligesom hun vil udfolde, hvad der skal ske, når Områdefornyelse vælger at give stafetten til kvarterets aktører.

Forskningsperspektiver

På dagen kan du også møde Annika Agger, der er ph.d. og lektor på RUC. Hun vil fortælle om, hvilke særlige forhold, der er vigtige at være opmærksom på, når man ikke blot vil inddrage borgerne, men også mange forskellige ”omverdensaktører”. Mange af disse aktører er professionelle med forskellige dagsordner og ressourcer.

Annika Agger tager afsæt i en række begreber f.eks. ”collaborative advantage” og ”public value”, og hun kommer med forskningsperspektiver på, hvorledes man mobiliserer fremdrift og dynamik i samskabelsesprocesser. Derudover præsenterer hun en række empiriske pointer fra et nyligt afsluttet projekt ’Fællesskaber i forandring – nye metoder til at forstå og facilitere fællesskaber’.

Inspiration

Nøgleord for UCSJ-temadagene er ”aktiv deltagelse”, ”erfaringsudveksling” og ”networking”. De to indlæg vil på temadagen bliver derfor brugt som inspiration til deltagerne, der vil få tid til at debattere i grupper og drøfte, hvordan de kan bruge de to indlæg til selv at udvikle deres egen samskabelse. På den måde engagerer de forskellige deltagere også hinanden og får konkret input med hjem. Allerede på den første temadag blev der dannet mange nye netværk, og flere af deltagerne planlægger at bruge temadagene til at udvikle netværk og knytte kontakter til fremtidige samarbejder. 

Temadagen ”Nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer - deltagelse og fælles ejerskab til et samskabende mind-set” er anden temadag under fire i samskabelsestemaet, der afholdes i 2017.    Det foregår Torsdag den 31. august kl. 9-15 på UCSJ Campus Roskilde. 

Se også eventkalenderen

Annonce