Tidlig tværfaglig hjælp til familier, der har det svært

Velfærd

27/11/2013 12:33

Freja Eriksen

I Ishøj Kommunes Familiecenter har de lyttet til borgerne, pædagogerne og lærernes behov og erfaringer. Alle har de efterspurgt en tidlig og koordineret indsats. Det har ført til oprettelsen af et nyt tværfagligt team, der straks kan gribe ind overfor familier, der har problemer med at tage sig af deres børn.

Ishøj kommune reagerer hurtigt, når medarbejderne opdager et barns blå mærker eller en mor med alkoholmisbrug. Kommunen venter ikke længere på resultatet af deres mere omfattende socialfaglige undersøgelser, før de handler.

Nu sidder det tværfaglige team "Straxen" klar til at tage akut hånd om forældre, der har svært ved at tage sig af deres barn. Forældrene får hurtigt den rigtige hjælp til at løse problemerne, inden de vokser sig større og gør alvorlige indgreb i familien nødvendige.

Alle ønskede en tidlig, koordineret indsats

På en innovationsdag i september 2011 inviterede Ishøj Familiecenter pædagoger, lærere, forskere og borgere, der i nogle tilfælde selv havde haft deres børn anbragt.

På dagen kom alle parter med forslag til, hvordan familiecentret kunne forbedre kvaliteten af arbejdet med borgerne. Borgere, pædagoger og lærere savnede en koordineret og tidlig indsats, når der opstod problemer omkring et barn.

Løsningen blev at oprette et tværfagligt akutteam med socialrådgivere, familiebehandlere og sundhedsplejersker. Teamet med navnet "Straxen" skulle være klar til at blive ringet op og sætte gang i en indsats.

Straxen hjælper hurtigt og hensigtsmæssigt

Straxen startede op den 1. august 2013. Det tværfaglige team sidder om det samme store runde bord og modtager alle henvendelser. I fællesskab vurderer de, om det er en socialrådgiver, en familiebehandler eller en sundhedsplejerske, der bedst kan håndtere situationen.

Førhen indkaldte familiecentret familien til et møde på kommunen, hvilket ofte endte i en dybdegående børnefaglig undersøgelse. I dag sender Straxen i stedet tværfaglige makkerpar ud i familiens hjem.

"Når vi er til stede i familien, kan vi bedre tale med familien om konflikterne og afklare, hvor alvorlige de er. Nogle sager kan vi lukke efter kun fem samtaler uden at gøre det til en længere social sag med brug af videre støtteforanstaltninger", fortæller Birgit Bech, der er uddannet socialrådgiver og arbejder som socialfaglig konsulent i Straxen.

Medarbejderne gør en forskel

De udsendte fra Straxen hjælper familien med at finde deres styrker, og hvordan de kan bruge dem konstruktivt til at løse deres problemer og komme videre på en god måde.

Sundhedsfaglig leder i familiecenteret, Anne-Dorthe Roland fortæller, hvordan den tidlige koordinerede indsats giver mening både for hendes ansatte og for borgerne:

"Det er nemmere at hjælpe, hvis de ikke er kommet helt ned i hullet, men kun er på vej derned. Så kan man give dem en hånd og hjælpe dem op."

Tværfagligt graviditetsbesøg

For kort tid siden henvendte en gravid kvinde sig til Straxen. Hun havde svært ved at håndtere at skulle være mor. En sundhedsplejerske og en socialrådgiver blev sendt på besøg for at hjælpe hende med de ting, der var ved at vokse hende over hovedet.

Sundhedsplejersken koncentrerede sig om kvindens graviditet, og hvilke forventninger hun havde til det at blive mor, mens socialrådgiveren hjalp med at udfylde skemaer omkring faderskab, boligstøtte og sygedagpenge, som havde hobet sig op på den gravide kvindes bord.

Sundhedsplejersken og socialrådgiveren vurderede i fællesskab, om kvinden havde de nødvendige ressourcer til at tage sig af et barn, og hvilken støtte hun havde brug for. De gjorde en forskel og skabte en god relation, der gør, at de kan komme igen og hjælpe kvinden med at blive en god mor.

Hjælp til den svære samtale

Ude på daginstitutionerne og skolerne savnede pædagoger og lærere støtte til at tage den svære samtale med forældre, som de mistænker for misbrug eller vold. De var bange for at håndtere samtalen forkert, så den ikke ville gøre en forskel for barnet.

I dag kan pædagogen ringe til Straxen og få hjælp til at tage skridtet videre. En relevant fagperson vil enten tage ud til familien eller indgå makkerskab med pædagogen om den svære samtale. Makkerskabet kan skabe mere tryghed for pædagogen og give forældrene mulighed for straks at få tilbud om videre hjælp og rådgivning.

Anne-Dorthe Roland forventer, at effekten af Straxen vil være, at flere familier når at løse problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det vil være nødvendigt med mere omfattende støtte.

Effekten kommer ikke kun borgerne til gode. Anne-Dorthe har glade medarbejdere, der brænder for deres arbejde. I stedet for at kæmpe med sager, der har hobet sig op og blevet dybt alvorlige, har de nu mulighed for at lave forebyggende arbejde, der gør en forskel for borgerne.

 

Mest Læste

Annonce