Velfærdsbazar den 9. maj på Vejlefjord

Velfærd

24/04/2012 14:31

Stefan Ising

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 2. maj. KL/Udbudsportalens holder onsdag d. 9. maj et heldagsseminar i Vejle med fokus på, hvordan kommuner og virksomheder gennem samarbejde på velfærdsområderne kan udvikle leveringen af ydelser til borgerne inden for tre områder: Ældreområdet, sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Formålet er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i opgaveløsningen.

KL’s formand Jan Trøjborg og Udbudsrådets formand Jørgen Lindegaard deltager begge som talere. Temaerne er, hvordan kommunerne kan øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne om at løse udfordringerne for velfærden. Kan samarbejde give mere effektive løsninger, innovation og merværdi? Hvilke perspektiver og barrierer er der for offentlig-privat samarbejde? Og hvordan styrkes samarbejdet gennem konstruktiv brug af udbud?

Ved arrangementet kan deltagerne høre nærmere om den aktuelle dagsorden for et bedre offentlig-privat samspil, og der er oplæg fra kommuner og aktører, der er langt fremme med samarbejdet. Ved eftermiddagens markedsplads arrangeres korte møder mellem kommuner og leverandører om konkrete udfordringer og mulige løsninger på velfærdens problemstillinger.

Udbudsportalen fremlægger tre inspirationsmaterialer, der kan hjælpe kommunerne videre med samarbejdet med private leverandører om velfærdsopgaver:

- Inspirationsmateriale om samarbejde med private leverandører om drift af plejecentre.

- Inspirationsmateriale om samarbejde mellem kommuner og private leverandører på sundhedsområdet.

- Inspirationsmateriale om samarbejdet mellem kommuner og private leverandører på socialområdet.

Ligeledes offentliggøres en række konkrete potentialeafklaringer af mulige gevinster, udfordringer og eventuelle ulemper ved konkurrenceudsættelse af konkrete opgaver i kommuner:

- Drift af plejecentre
- Hjemmehjælp
- Private botilbud
- Opholdssteder og bosteder
- Drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandling
- Vederlagsfri fysioterapi
- Driftsopgaver på biblioteksområdet
- Befordringsopgaver
- Vedligeholdelse af fritids- og idrætsanlæg
- Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintervedligehold

Temaet for seminaret er særdeles aktuelt, og med markedspladsen forsøger Udbudsportalen at sætte rammen for den konkrete dialog mellem kommunale udbydere og private leverandører.

Seminaret holdes på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Deltagelse er gratis for både kommuner og virksomheder. Yderligere oplysninger og tilmelding på Udbudsportalens hjemmeside – www.udbudsportalen.dk

Program

Kl.10.00     Velkomst og introduktion til Velfærdsbazar II

Ved Jan Trøjborg, formand for KL

Hvordan kan kommunerne øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne om at løse udfordringerne for velfærden? Kan samarbejde give mere effektive løsninger, innovation og merværdi? Hvordan kommer vi videre?

Kl. 10.20     Offentlig-privat samarbejde på velfærdsområderne

Ved Jørgen Lindegaard, formand for Udbudsrådet

Perspektiver og barrierer for offentlig-privat samarbejde på det sociale område og mulighederne for at styrke samarbejdet gennem konstruktiv brug af udbud.

Kl. 10.40     Session I: Offentlig-privat samarbejde på    socialområdet og indenfor psykiatrien

Facilitator: Stefan Ising, director, Ising Consulting

Sundhedschef Mette Bierbaum, Gribskov Kommune
Hør om Gribskov Kommunes overvejelser og erfaringer med offentlig-privat samarbejde på socialområdet og om samarbejdet med Aleris Omsorg om drift af handicapboligerne Kirkeleddet og Skipperstræde. Hvilke perspektiver, muligheder og mulige stopklodser ligger der på vejen foran kommunen i samarbejdet med private leverandører på socialområdet?

Socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune.
Potentialeafklaring og overvejelser i forbindelse med brug af private botilbud på voksenområdet i Holbæk Kommune. Kan udbud af rammeaftaler om køb af pladser i botilbud og opholdssteder være en måde at opnå bedre styring og øge kvaliteten i foranstaltningerne?

Kl. 11.40     Frokost

Kl. 12.40     Markedsplads

På markedspladsen holdes korte ’to-the-point’ møder på 20 min. mellem kommuner og leverandører om udfordringer og løsningsmuligheder på velfærdsområdet. Mødebooking sker i forbindelse med tilmelding. Hver deltager fra kommunerne deltager i tre møder.

Kl. 14.00     Pause

Kl. 14.15     Session II: Offentlig-Privat Samarbejde på ældreområdet

Facilitator: Rikke Thorlund Haahr, chef for offentlig-privat, Udbudsportalen

Seniordirektør Lone Vestermann Rasmussen, Kolding Kommune
Hør om erfaringerne med OK-Fondens plejecenter i Kolding og om det nye plejecenter, der bliver etableret ved udbud af et samlet OPP om design, projektering, opførelse, ejendomsadministration, drift og vedligehold af bygningen samt levering af pleje- og omsorgsydelser til beboerne.

Direktør på området for Voksne, Social, Sundhed og Ældre, Kenn Thomsen, Holbæk Kommune

Hvad kan vi få ud af et øget samarbejde med private omsorgsleverandører om drift af plejecentre og hjemmepleje?

Kl. 15.15    Session III: Hvordan kan kommuner og virksomheder få mest mulig ud af et samarbejde om kommunernes sundhedsopgaver?

Stefan Ising, director, Ising Consulting
Mange opgaver på sundhedsområdet er nye for kommunerne. Der skal innovative løsninger til med fokus på effekten for borgeren, hvis pengene skal bruges bedst muligt. Hvad er erfaringerne fra kommunerne og hvilke samarbejdsmodeller anvendes indenfor træning og genoptræning, behandling af hjerneskadede, misbrugsbehandling, fysioterapi, tandpleje og andre sundhedsydelser?

Forvaltningshef for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kim Madsen, Tårnby Kommune 
Potentialeafklaring af muligheder og begrænsninger ved nye samarbejder med virksomheder på sundhedsområdet i Tårnby Kommune – fokus på alkohol- og stofmisbrugsbehandling og vederlagsfri fysioterapi.

Kl. 16.15    Afrunding

 

Mest Læste

Annonce