Virtual Reality motiverer til læring

Velfærd

11/10/2016 08:45

Professionshøjskolen Absalon

Det er langt mere motiverende at modtage læring ved hjælp af Virtual Reality end ved almindelig video. Sådan er konklusionen af et forsøg fra University College Sjælland, hvor 40 studerende er blevet testet på forskellige studieformer.
Meget tyder på at Virtual reality og 360 graders video står foran et stort gennembrud i de kommende år - også i uddannelsessektoren. Det betyder, at fremtidens studerende kan komme til at modtage instruktioner eller undervisning gennem et såkaldt HMD, eller headmounted display. Et HMD giver mulighed for at kigge og i visse tilfælde bevæge sig rundt i et virtuelt miljø omkring den studerende. Dog mangler der stadig viden om, i hvor høj grad denne nye teknologi vil kunne gøre gavn i en undervisningssammenhæng - og hvordan.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Derfor har University College Sjælland - som nogle af de første i verden - netop gennemført et forskningsprojekt, der blandt andet testede effektiviteten af instruktioner afgivet i en såkaldt 360 graders VR video. Forsøgspersonerne, der så videoen, var fysioterapeutstuderende, der netop var startet på UCSJ. 

De var opdelt i tre hold, der modtog den samme instruktion på tre forskellige måder: En gruppe som 360 graders video gennem et VR headset, en anden på en almindelig video. Den tredje gruppe fik instruktionen fra en underviser der var fysisk til stede. De tre grupper blev testet før og efter for at se, hvordan de tre formidlingsformer hver især havde gjort en forskel for deres forståelse af instruktionen.   

Forskningsprojektet tjener to hovedformål for UCSJ. For det første at indsamle viden og data om effektiviteten af 360 graders VR video. For det andet skal forsøget tjene som en model for hvordan man i fremtiden kan teste nye og potentielt dyre teknologier. 

Forsøget blev gennemført af afdelingen Digital i samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen på UCSJ. Projektet blev sat op og gennemført af ph.d. Frank Ulrich, der i en årrække har arbejdet med forskning i brug af teknologi og software. 

Frank Ulrich siger: - Forsøget viser klar, at forsøgspersonerne opfatter VR-undervisningen langt mere positivt end undervisning via almindelig video, og det kan skyldes, at VR giver en øget fokus af tilstedeværelse, siger Frank Ulrich, der tilføjer at der til gengæld ikke kunne påvises nogen signifikant forskel på evnen til at huske det lærte. Her klarede alle tre indlæringsmetoder sig nogenlunde lige godt.

Den fulde rapport fra forsøget kan hentes her:

https://drive.google.com/file/d/0B8iR5uhU59xKbWtoV0I0YVlXcmc/view?usp=sh...

Video: Frank Ulrich fortæller om undersøgelsen

Video: Underviser Anne Vollen fortæller om sin deltagelse i forsøget

http://tv.ucsj.dk/secret/14633169/362db59399e856bb81e6e72ae64d8069

Mest Læste

Annonce